ค้นหาธรรมะหลวงตา
  คำค้น
ค้นโดย
วันที่
ประเภท
follow us:
.  • ขอเชิญร่วมบุญในกองทุน สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
.  • มติสังฆสามัคคี เรื่อง การปฏิบัติต่อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดป่าบ้านตาด” ถือตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
.  • ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอ สาระธรรมต่างๆของหลวงตาพระมหาบัวได้ที่เวป วีดีโอหลวงตา
.  • หนังสือถึงฯพณฯ เมื่อมาตรา ๗ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เป็นโมฆะ // แถลงการณ์ // การดำเนินการของคณะศิษย์ฯ
.  • ภาพบรรยากาศงานครบรอบวาระกาลละสังขาร ๕ ปีของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และงานบุญประทายเข้าวเปลือก ๒๕๕๙
.  • ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” และพิธีมอบ “ทองคำ” ปี ๖๒
.  • ขอเชิญร่วมบุญ “ยอดฉัตรทองคำ ผอบทองคำ” พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
.  • ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” และพิธีมอบ “ทองคำ” ปี ๖๑ (ครบรอบ ๒๐ ปี โครงการช่วยชาติ)
.  • พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ ณ สวนแสงธรรม
.  • งานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษา”ฯ และพิธีมอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ประวัติหลวงตา ประวัติวัดป่าบ้านตาด นโยบายของวัด แผนที่เดินทางไปวัด ภาพประกอบ ธรรมะประจำวัน เทศนาเด่นประจำเดือน เทศน์อบรมพระสงฆ์ เทศน์อบรมฆราวาส ธรรมะชุดเตรียมพร้อม แว่นดวงใจ สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา หนังสือธรรมะ สงเคราะห์สัตว์โลก วัตถุประสงค์ โครงการช่วยชาติต่างๆ ติดต่อวัด/บริจาค แฟ้มกิจกรรม เพลงช่วยชาติ ถามปัญหาธรรมะ ถามตอบปัญหาธรรม หนังสือบทสวดมนต์ ปฏิทินกำหนดการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ถามปัญหาทั่วไป อาคันตุกะลิขิต วิทยุ ทีวี แอฟหลวงตา Line Facebook IG

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ (สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าบ้านตาด (แม่ข่าย) โทร.042 214114 ถึง 5 และ 093 4891113>>ร่วมเป็นเจ้าภาพแกะสลักศิลาจารึก ลายมือธรรมะคำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาพังโคน ชื่อ"สร้างหลักศิลาจารึก ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ" เลขที่ 151 2 53936 6 ขอเชิญร่วมทำบุญ กองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี เลขที่ 510-437077-1 เพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและค่าซ่อมบำรุงเครื่องส่งวิทยุ ของสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมทำบุญอนุสรณ์สถานกำเนิดภูมิ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ ร.ร.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ชื่อบัญชี วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคลเพื่ออนุสรณ์สถานฯ บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหาร เลขที่ 721 240701 6 >>>ยอดเงินบริจาค ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 รวมเป็นเงิน 733,101,350.67 บาท โดยเพิ่มจากเดือนที่ผ่านมาเป็นเงิน 2,311,307.15 บาท<<< ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี กฐินวัดป่าบ้านตาดฯ เลขที่บัญชี 510 433299 3...>>> บุญประจำเดือนกันยายน 2562 ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑล สาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. สวดมนต์-ทำวัตรเย็น - วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป ตักบาตร-ทำบุญ


สถานะยอดบริจาคสินทรัพย์
ทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ทองคำ(กก.)
ดอลลาร์สหรัฐ 
โครงการช่วยชาติ - พินัยกรรมองค์หลวงตา ๑๓,๐๐๘.๒๘๕ ๑๐,๒๑๕,๖๐๐.๐๐
ผ้าป่าประเพณี ๑๒ เมษายน ๕๑.๐๐๐ ๒๔๒,๕๕๙.๖๓
ยอดรวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๙.๒๘๕ ๑๐,๔๕๗,๑๕๙.๖๓ 
คลิก แสดงรายละเอียดการมอบสินทรัพย์
  
 • กฐินวัดป่าบ้านตาด
 • กฐินวัดป่าบ้านตาด
 • ขอเชิญร่วมบุญในกองทุน สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
 • ความละเอียดของจิต (กรณี นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา)
 • มติสังฆสามัคคี เรื่อง การปฏิบัติต่อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดป่าบ้านตาด” ถือตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
 • วิดีโอ รำลึก พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตามหาบัว 5/3/2554
 • ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอ สาระธรรมต่างๆของหลวงตาพระมหาบัวได้ที่เวป วีดีโอหลวงตา
 • หนังสือถึงฯพณฯ เมื่อมาตรา ๗ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ เป็นโมฆะ // แถลงการณ์ // การดำเนินการของคณะศิษย์ฯ
 • ภาพบรรยากาศงานครบรอบวาระกาลละสังขาร ๕ ปีของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และงานบุญประทายเข้าวเปลือก ๒๕๕๙
 • ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” และพิธีมอบ “ทองคำ” ปี ๖๒
 
 
ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
    
ข้อมูลข่าวสาร
   
แวดวงพระกรรมฐาน
   
ห้องสมุดธรรมะ
   
 หลวงตาตอบปัญหาธรรม
 อาคันตุกะลิขิต
 ประชาสัมพันธ์
 ร้อยใจเป็นหนึ่งถึงหลวงตา
 กระดานสนทนาสภาสายธรรม
 ห้องแชทธรรมะ
 
 
 
   
   
This is the Website of Than Acharn Maha Boowa in Thai(char).
If the Thai fonts are not displayed correctly, you can click below and send us a message here.
หากท่านมีปัญหา - ข้อเสนอแนะ กรุณาแจังที่นี่