***รักษาคลังหลวง***[วีดิโอ Flash HD-VDO-MP3]-วิทยุเสียงธรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2554
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ค้นหา VIDEO...หลวงตา

อย่าดูหมิ่นในหลวง >> Clip

HD VIDEO วันละสังขาร ฯลฯ

ธรรมะกัณฑ์สุดท้ายของหลวงตา

นายกมหายักษ์...>> Clip

ทำไมหลวงตามหาบัวฯ ให้รักษาคลังหลวง

กองทุนมั่งคั่งกับการล่มสลาย

อย่ามาแตะคลังหลวง

ขอบิณฑบาตคลังหลวงรัฐบาลครั้งที่ 1

ขอบิณฑบาตคลังหลวงรัฐบาลครั้งที่ 2

คลังหลวง 1 (2พ.ค.2543) WMA-MP3

คลังหลวง 2 (27ส.ค.2543) WMA-MP3

คลังหลวง 3 (28พ.ย.2550) WMA-MP3

คลังหลวง 4 (27ธ.ค.2550) WMA-MP3

คลังหลวง 5 (17ม.ค.2551) WMA-MP3

คลังหลวง 6 (1มี.ค.2551) WMA-MP3

คลังหลวง 7 (บรรพบุรุษเอาเลือดทาแผ่นดิน)

คลังหลวง 8 (ให้ทุกคนพลีชีพเพื่อรักษาคลังหลวง)

คลังหลวง 9 บรรพบุรุษร้องไห้...คลังหลวงจะถูกทำลาย

คลังหลวง 10 เงินหลวงตาบัวไม่แตะๆ...

คลังหลวง 11 อย่าเหยียบหัวบรรพบุรุษ

คลังหลวง 12 ทำตามนี้คลังหลวงจะปลอดภัย (ดร.คณิน บุญสุวรรณ)

คลังหลวงในความหมายของหลวงตา (ให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง11)

รวมบัญชี 14ก.ค.2543

เทวทัตยังรู้โทษ (หลวงตาเทศน์ทั้งน้ำตา) VDO / MP3 

มหาอำนาจคอยสอดแทรก

วาสนาที่แท้จริง (2:57 นาที)

********************************************************************

การประชุม...

เสวนาเรื่องวิทยุเสียงธรรมฯ-กสทช. ณ วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์ 4ก.พ.2556

ประชุมเตรียมจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ 27พ.ย.2555

มติสงฆ์จากจตรุทิศลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร กสทช. 2พ.ย.2555

ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงแถลงข่าวการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ 1ต.ค.2555

เสวนาวิทยุเสียงธรรมฯ กับการปฏิรูปสื่อของ กสทช. 1ต.ค.2555 (10.00น.)

ประชุมที่สภาทนายความ 22ส.ค.2555 (บ่าย)

ประชาชนคัดค้านที่ กสทช.(บีบวิทยุ) 22ส.ค.2555 (สาย)

ประชุมคัดค้าน (ร่าง) ประกาศ กสทช.12ส.ค.2555

ประชุมการสร้างเจดีย์ฯ - รักษาคลังหลวง 11ก.ย.2554 (13.00 น.)

.  • update การมอบทองคำเข้าคลังหลวงเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ภายหลังองค์หลวงตานิพพาน
.  • แถลงการณ์เรื่อง กสทช. ระงับโครงการวิทยุระบบดิจิตอลของลาดกระบัง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมระบบดิจิตอล
.  • กำหนดการ งานบุญประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
.  • ร่วมลงชื่อล้านรายชื่อ ขอให้ผู้ฟังเสียงธรรมฯ ทุกจังหวัดทยอยส่งคืนใบรวบรวมรายชื่อไปยังส่งไปที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เป้าหมายแรก ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
.  • พิพิธภัณฑ์ศิลาจารึกธรรม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
.  • “วิทยุเสียงธรรมระบบดิจิตอล” เพื่อการศึกษาทดลองออกอากาศ
.  • ร่วมงานบุญคล้ายวันละสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
.  • การเปลี่ยนแปลงค่าการรับสัญญาณในการชม SBT TV
.  • Clip เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช
.  • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
.  • ดาวน์โหลด..แบบลงนามร้องทุกข์ / การมอบอำนาจฟ้องศาลฯ..เพื่อปกป้องเสียงธรรม
.  • แถลงการณ์:คำสั่งศาลฯ กรณีวิทยุเสียงธรรม วัดป่านาคูณ - วัดป่าแม่จันฯ
.  • เมื่อ ๖ ตุลาคม นี้ มธป.เข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ กรณี พฤติกรรมของ กสทช.ที่เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
.  • การประชุมหารือของมูลนิธิเสียงธรรมฯ กับคณะอนุกรรมการของ กสทช. เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
.  • ประชาชนผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ ทำคำคัดค้านคำให้การของ กสทช. ต่อศาลปกครองระยอง และศาลนครราชสีมา
.  • ประกาศ...หากท่านรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมหลวงตาฯ แล้วพบสัญญาณขัดข้อง ภาพเสียงไม่ชัดเจน กรุณายื่นคำร้องเรียนปัญหาดังกล่าว
.  • มติที่ประชุม การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
.  • ขณะนี้ท่านสามารถรับฟัง "วิทยุเสียงธรรม" และชม "โทรทัศน์หลวงตา" ทั้งทางมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์
.  • ความคืบหน้าการดำเนินการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ - ร่วมบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์องค์หลวงตาฯ
.  • เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร
.  • งาน ๑๐๐ ปีฯ คณะศิษย์ตั้งใจบูชาผ้าป่า ๑๐๐ กอง แต่สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญเกินคาดกว่า ๒๓๐ กอง - ร่วมส่งภาพบรรยากาศครั้งประวัติศาสตร์ของงานได้ที่นี่
.  • >>>ธรรมะประพันธ์ของหลวงตา อันชนกชนนีนี้รักเจ้า...<<<
.  • กระทรวงการคลังประกาศให้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ ๘๒๙
.  • มูลนิธิฯ เข้าแจ้งเหตุพนง.ตำรวจ กรณี กสทช. ส่อจะบุกจับสถานีวิทยุ ๕ ข้อ
.  • กสทช.เปิดเผยผลการศึกษาวิทยุเชิงประเด็นแล้ว..ต้องเร่ง กสทช. ให้ออกประกาศหลักเกณฑ์บริการชุมชน(ในเชิงประเด็น) ต่อไป // ผลการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
.  • ร่วมเป็นพยาน..ปกป้องมรดกธรรมหลวงตาฯ ได้ที่นี่
.  • โปรดช่วยกันศึกษากรณีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น..โดยละเอียดที่นี
.  • สถานีวิทยุเสียงธรรมในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 5 ภูมิภาค
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงกรณีการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน
.  • หนังสือรับรองเครือข่ายเสียงธรรมอยู่ในกระบวนการการออกใบอนุญาตเครื่องส่งฯ - การใช้คลื่น
.  • ผ้าป่า ๑๒ เมษายนปีนี้ นำเงินบริจาคเข้าคลังหลวง(ทุนสำรองเงินตรา) 223,559.63 ดอลลาร์ สรอ.
.  • ขณะนี้ท่านสามารถตรวจสอบผังรายการทีวี-วิทยุเสียงธรรมฯได้แล้ว
.  • การเสนอแก้ไขกม.วิทยุคมนาคม ๒๔๙๘ ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ล่าสุดได้ยื่นหนังสือขอเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคแล้ว
.  • มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองอุดรธานี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ศาลรับฟ้องแล้ว
.  • หนังสือเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุโมทนาและทรงขอบใจ คณะสงฆ์ฯ
.  • นักวิชาการร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กสทช. ไม่ส่งเสริมคลื่นธรรมะ - ร่วมลงชื่อส่งเสริมคลื่นธรรมะ
.  • จนท.วุฒิสภาส่งชื่อปชช. ๕๐,๐๐๐ รายชื่อถอดถอน กสทช. ไป ปปช. แล้ว
.  • แถลงการณ์ ๑ - ขอสนับสนุนตรวจสอบ กสทช. ให้การจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ
.  • ภาพ/มติสงฆ์จตุรทิศลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร ปธ.กสท. / จม.หลวงปู่อุทัย
.  • แถลงการณ์ชี้แจงความจริงกรณี พ.อ.นที ให้ข่าวบิดผันความจริง
.  • แถลงการณ์ฉบับที่ ๒ เรียกร้องให้รัฐมนตรี ICT ทบทวนบทบาทที่สนับสนุน กสทช.
.  • ปชช.ไม่ยอมรับร่างประกาศ กสทช. - การถวายคำสัตย์ปฏิญาณปกป้องเสียงธรรม
.  • การยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ๑๘ ตุลาคม
.  • การเสวนาวิทยุเสียงธรรมกับการปฏิรูปสื่อของ กสทช.
.  • สรุป กสทช. ฝืนปชช. ออกประกาศมหาภั​ย ๑๙ ก.ย. ๕๕ บีบลดกำลังส่ง ๕๐๐ วัตต์ เสา ๖๐ เมตร รัศมีเพียง ๒๐ กม.
.  • แนวคิดกสทช.ปรากฏชัดว่าขัดต่อธรรมขององค์หลวงตา
.  • ภาพวันพิธีมอบและเปิด อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๖ เมษายน ๒๕๕๕
.  • แจ้งเลขที่บัญชีปัจจุบันของวัดป่าบ้านตาด และ เลขที่บัญชีมูลนิธีเสียงธรรมฯ
.  • ภาพอัฐิธาตุของหลวงตา ฯลฯ
.  • ประกาศวัดป่าบ้านตาดเรื่อง ระเบียบข้อปฏิบัติของวัดป่าบ้านตาด และสวนแสงธรรม
.  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่จานดาวเทียม จากเดิม เป็น 03833
.  • บทเพลงรำลึกอาลัยหลวงตา
.  • หลวงตาเมตตาตั้งงบ 500 ล้านบาท ยอดรับบริจาครวมทั้งสิ้น 509,113,172.29 บาท (ข้อมูลสุดท้าย 7 มี.ค.54) สรุปครบจำนวน 500 ล้านบาทแล้ว คิดเป็นผ้าป่า 254,556 กอง
.  • บัญชรธรรม คติธรรมจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา ชุดที่ 2
.  • บัญชรธรรม คติธรรมจากพระธรรมเทศนาของหลวงตา ชุดที่ 1
.  • ปรับค่าสัญญาณดาวเทียมหลวงตาใหม่(ไทยคม5)
.  • เครือข่ายฯ๑๑๒สถานีขยายสิทธิทดลองออกอากาศแล้ว
.  • กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ..ตั้งแต่ ๑๑ส.ค.๕๒
.  • เครือข่ายเสียงธรรม ๑๑๕ แห่ง ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ-เครื่องวิทยุฯต่อ กทช.แล้ว
.  • หนังสือด่วนถึงกทช...เรื่องใบอนุญาตในกำหนดเวลา
.  • มูลนิธิเสียงธรรมฯชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
.  • หนังสือถึงกทช...สรุปข้อมูลสำคัญ
.  • หนังสือจากผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อผู้พิการ
.  • แผนผังมูลนิธิฯเสนอรัฐบาลแก้ไขร่างกฎหมาย
.  • ไฟล์วิดีโอ ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เยี่ยมและแสดงธรรม ในสถานที่ต่างๆ
.  • ชมวิดีโอพระธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมดในเว็บ
.  • รายละเอียดสำหรับกดรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา
.  • URL สำหรับเปิดอ่านหนังสือธรรมะของหลวงตาในเว็บไซต์หลวงตา
.  • ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ตอบปัญหาธรรมของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ
.  • ชีวประวัติ,รูปภาพและผลงานต่างๆของ ท่านพระอาจารย์ปัญญาสถานะยอดบริจาคสินทรัพย์
ทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
ทองคำ(กก.)
ดอลลาร์สหรัฐ 
โครงการช่วยชาติ - พินัยกรรมองค์หลวงตา ๑๓,๐๐๘.๐๐ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐.๐๐ 
ผ้าป่าประเพณี ๑๒ เมษายน ๕.๐๐ ๒๔๒,๕๕๙.๖๓ 
ยอดรวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๑๓.๐๐ ๑๐,๔๕๗,๑๕๙.๖๓ 
คลิก แสดงรายละเอียดการมอบสินทรัพย์
This is the Website of Than Acharn Maha Boowa in Thai(char).
If the Thai fonts are not displayed correctly, you can click below and send us a message here.
หากท่านมีปัญหา - ข้อเสนอแนะ กรุณาแจังที่นี่
  
 • update การมอบทองคำเข้าคลังหลวงเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ภายหลังองค์หลวงตานิพพาน
 • แถลงการณ์เรื่อง กสทช. ระงับโครงการวิทยุระบบดิจิตอลของลาดกระบัง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมระบบดิจิตอล
 • กำหนดการ งานบุญประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 • ร่วมลงชื่อล้านรายชื่อ ขอให้ผู้ฟังเสียงธรรมฯ ทุกจังหวัดทยอยส่งคืนใบรวบรวมรายชื่อไปยังส่งไปที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เป้าหมายแรก ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลาจารึกธรรม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
 • “วิทยุเสียงธรรมระบบดิจิตอล” เพื่อการศึกษาทดลองออกอากาศ
 • ร่วมงานบุญคล้ายวันละสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 • การเปลี่ยนแปลงค่าการรับสัญญาณในการชม SBT TV
 • Clip เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
 • ดาวน์โหลด..แบบลงนามร้องทุกข์ / การมอบอำนาจฟ้องศาลฯ..เพื่อปกป้องเสียงธรรม
 • แถลงการณ์:คำสั่งศาลฯ กรณีวิทยุเสียงธรรม วัดป่านาคูณ - วัดป่าแม่จันฯ
 • เมื่อ ๖ ตุลาคม นี้ มธป.เข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ กรณี พฤติกรรมของ กสทช.ที่เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 • ๔ องค์กรภาคประชาชนร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ กสทช.ยุติบิดเบือนความจริงปัญหารบกวนวิทยุการบิน
 • การประชุมหารือของมูลนิธิเสียงธรรมฯ กับคณะอนุกรรมการของ กสทช. เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
 
ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
    
ข้อมูลข่าวสาร
   
แวดวงพระกรรมฐาน
   
ห้องสมุดธรรมะ
   
 หลวงตาตอบปัญหาธรรม
 อาคันตุกะลิขิต
 ประชาสัมพันธ์
 ร้อยใจเป็นหนึ่งถึงหลวงตา
 กระดานสนทนาสภาสายธรรม
 ห้องแชทธรรมะ