“...มีทุกภาคแล้วเครือข่าย(วิทยุเสียงธรรม)ของบ้านตาดออกไปเรียกว่าทั่วประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้ทุกภาค .. ที่วิทยุเสียงธรรมออกทั่วประเทศไทยนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่หัวใจของโลกไม่ใช่น้อยนะ หัวใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวของบุคคลแต่ละคนๆ ทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติศฤงคารบริวารอะไรอยู่ที่หัวใจหมด ความประพฤติหน้าที่การงานความเคลื่อนไหวของคนแต่ละคนออกจากใจ ถ้าใจได้รับการอบรมศีลธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเบรกห้ามล้อ จะมีคันเร่งเป็นไปตามสายทางที่ปลอดภัยได้ประโยชน์ ถ้าไม่มีธรรมแล้วเบรกก็ไม่มี ทะลุพุ่งไปเลยลงเหวลงคลองไปเลย คันเร่งก็เร่งในทางที่ลงเหวลงคลอง เบรกไม่มี ..

        เราก็พอใจนะที่ออกนี้ เข้ากันได้กับเจตนารมณ์ของเราตั้งแต่เริ่มแรกช่วยชาติบ้านเมือง ที่เราออกประกาศว่า เอ้า จะเป็นผู้นำนั่น .. เราก็เป็นลูกหลานไทย เกิดในท่ามกลางของเมืองไทย เมื่อชีวิตลมหายใจและความคิดอ่านยังมีอยู่ เราจะปล่อยให้พี่น้องชาวไทยพร้อมทั้งเราเอง จมไปด้วยกันทั้งหมดเลยเหรอ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถึงได้ออกละซิว่าจะเป็นผู้นำ .. แต่ประชาชนทั้งหลายจะทราบทางด้านวัตถุก่อน ว่าเป็นผู้นำเพื่อช่วยชาติทางด้านวัตถุ เขาไม่ได้คิดทางด้านอรรถธรรม แต่เรานี้มันพุ่งไปเลย ..

        เราคิดเต็มหัวใจ คราวนี้คราวธรรมจะออก .. นี่ละสมเจตนารมณ์ของเรา .. เราจึงพอใจที่วิทยุออกทั่วโลก ธรรมออกทั่วโลก สมเจตนาที่เราคิดไว้เรียบร้อย ไม่ผิด .. ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดๆ ถอดออกจากนี้ๆ .. สำเร็จรูปแม่นยำสมบูรณ์ๆ แบบตลอดไปเลยไม่ว่าจะธรรมขั้นใดถึงนิพพานบอกตรงๆ เลยพูดได้เต็มปากทีเดียว .. จึงว่าเป็นมงคลละคราวนี้…”จำนวนผู้ร่วมลงนามจำแนกตามภูมิภาค
ภาค-จังหวัด Online เอกสาร
กรุงเทพมหานคร6,982-
กลาง4,080-
อิสานกลาง-อิสานใต้5,657-
อิสานเหนือ7,417-
เหนือ-ตะวันตก4,138-
ใต้-ตะวันออก3,688-
รวม31,962426,883
รวมทั้งหมด458,845


ค้นหาข้อมูลของท่าน
กรอกรหัสบัตรประชาชน (4 ตัวท้าย) :
50 รายชื่อล่าสุด
ลำดับ ชื่อ จังหวัด รักษาสิทธิการรับฟังประเภท
31962วิไลกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31961ลัดดากรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31960Chalerm Peawlueangชัยภูมิเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31959กฤตภาสกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31958หทัยนุชกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31957เกียรติศักดิ์นครราชสีมาเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31956พรรวินท์ชัยภูมิเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31955สุพัฒน์ชัยภูมิเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31954ทองมีชัยภูมิเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31953นายพิจักษณ์ตากเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31952อรทัยลำปางเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31951ณฐมนเชียงใหม่เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31950ธรรมนูญกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31949กฤษฎ์ขอนแก่นเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31948กมลรัตน์ขอนแก่นเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31947ชยันต์เหมรัชต์เชียงใหม่เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31946ศรชัยบุรีรัมย์เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31945อัมพลกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31944สุภาพมหาสารคามเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31943อมรเทพสมุทรสาครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31942ฉันทนาปทุมธานีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31941สรัญปทุมธานีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31940ชัยวัฒน์นนทบุรีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31939นายณรงค์นนทบุรีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31938นางพนิดากรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31937ชนิษฐากาญจนบุรีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31936สุภาพรพิษณุโลกเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31935วิไลลักษณ์กรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31934ภัทรานิษฐ์สุราษฎร์ธานีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31933วงศพัทธ์มหาสารคามเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31932ภิรญาบึงกาฬเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31931นันท์นิชาสมุทรปราการเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31930สุกัญญาสระบุรีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31929ธมนวรรณสมุทรสาครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31928บริพัฒน์ระยองเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31927นาฎนภางค์ลพบุรีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31926เกตุเพ็ชรนครนายกเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31925นางวลัยทิพย์เชียงใหม่เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31924อนัญญากรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31923กัญญาวดีกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31922โมเรศอุตรดิตถ์เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31921พิมพ์บุหงากรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31920ชัพชมสรรกรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31919พิสิษฐ์นครราชสีมาเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31918เสาวณีย์กรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31917อมรชัยนนทบุรีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
31916น้ำทิพย์กรุงเทพมหานครเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31915ประเสริฐปทุมธานีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31914วศินมหาสารคามเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
31913นฤดลอุดรธานีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา

        รายชื่อของท่านมีความสำคัญต่อการปกป้องเครือข่ายเสียงธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสียงธรรมจะได้เป็นที่พึ่งของลูกหลานไทยตราบเท่านาน ทั้งยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาฯ อีกด้วย ขออนุโมทนาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาวิทยุเสียงธรรม

© แบบลงนามร้องทุกข์ต่อ "ท่านผู้มีธรรมสูงสุด"