ร่วมลงชื่อ 1 ล้านรายชื่อ เพื่อรักษา วิทยุเสียงธรรม

        ขอเชิญผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง จาก กสทช. ในการออกประกาศลดพื้นที่กระจายเสียง หรือปิดกั้นการออกใบอนุญาต ร่วมลงนามร้องทุกข์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ผู้เห็นพระคุณในวิทยุเสียงธรรมทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันติดป้ายนี้ตามที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อ ซึ่งจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อเรื่อยไปให้ได้มากที่สุด เปรียบเหมือนน้ำสะอาดปริมาณมากมาชำระสิ่งสกปรก ดังเทศนาธรรมขององค์หลวงตาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ดังนี้

"...ธรรมะไม่มีหยาบโลน ชำระสิ่งหยาบโลนต่างหาก"

        สิ่งหยาบโลนมันเป็นพื้นอยู่กับสัตว์โลก ธรรมะออกมาชะล้างนี่เขาว่าธรรมะหยาบโลน กิเลสมันเป็นตัวสะอาดขึ้นมาแล้ว เข้าใจไหม นี่ละจึงรู้สึกว่า ทางโลกเขาว่า กิเลสไม่พอใจ แต่ธรรมะนั้นไม่ชำระสิ่งสกปรกจะชำระอะไร

        น้ำสะอาดต้องชำระสิ่งที่สกปรก ธรรมะสะอาดสุดยอดต้องชำระกิเลสที่มันตัวสกปรกสุดยอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องมีกิริยาอย่างนั้นรับกัน ๆ ๆ ผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับ เข้าใจไหม ...

ธรรมจะต้องทำหน้าที่ชะล้างเรื่อย ๆ ๆ ตรงไหนสกปรกมากยิ่งเทน้ำลงให้หนักมือ ๆ เพื่อความสะอาดของที่สกปรกนั้นให้สะอาดไป...”

(เอาพระไตรปิฎกเป็นมรรคเป็นผล : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
แบบลงนามร้องทุกข์ต่อ "ท่านผู้มีธรรมสูงสุด"

รายชื่อผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง จาก กสทช. ในการออกประกาศลดพื้นที่กระจายเสียง หรือ ปิดกั้นการออกใบอนุญาต
เลือกคำนำหน้า        
เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
เครือข่ายวิทยุเสียงธรรม และ วิทยุพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณา
(จะใส่หรือไม่ก็ได้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ)
(ไม่จำเป็นต้องกรอก)
ข้อตกลง :
 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อรักษาวิทยุเสียงธรรม