บทสวด
No. ชื่อบทสวด Download บทสวดมนต์
1 สวดพุทธมนต์ บุญประทายข้าวเปลือก --
2 สวดพุทธมนต์-ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (บูชาคุณ 90 ปี) --
3 สวดสรภัญญะ (งานบูชาคุณแผ่นดินไทย) --
4 สวดทิพยมนต์ (งานบูชาคุณแผ่นดินไทย) --
5 สวดมหาสันติงหลวง งานบูชาคุณแผ่นดินไทย --
6 สวดมนต์ทำวัตรเช้า --
7 สวดมนต์ทำวัตรเย็น --
8 สวดชัยยะ (วัดภูวัว) --
9 หลวงตาให้ศีล (อุโบสถศีล) --
10 ให้พรมงคลจักรวาลน้อย --
11 15.แผ่นดินสูงขึ้นด้วยธรรมหลวงตา


 


หน้าแรก