.  • รายชื่อคณะศิษย์ที่ยากจะรวบรวมเพื่อเสนอร่างวิทยุคมนาคม บัดนี้ตกไปสิ้น เพราะเหตุใด?....
.  • คสช.ตอบมูลนิธิฯ=> ข้อเรียกร้องที่คณะศิษย์ปกป้องวิทยุ "มรดกธรรมหลวงตา" นั้นอยู่ในอำนาจศาล ซึ่ง คสช.ไม่อาจก้าวล่วง ประกาศ คสช. ที่ผ่านมาจึงไม่กระทบต่อคดีนี้ในศาล
.  • กสทช.ส่งใบเตือนมูลนิธิเสียงธรรมฯ นับถอยหลัง ให้ลดความสูงของเบย์ลงเหลือ 60 เมตร มิฉะนั้น จะใช้อำนาจสั่งปิดสถานี
.  • หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณขอบิณฑบาต คสช. โปรดออกคำสั่งห้าม กสทช. เหยียบย่ำ “มรดกธรรม” องค์หลวงตา
.  • ขอเชิญร่วมบุญสืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา
.  • คำชี้แจงต่อศาลกรณีกิจการวิทยุการบินให้ความเห็นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางเทคนิคและไม่จริงใจเข้าร่วมทดสอบเครื่องส่งที่มากกว่า 500 วัตต์กับนักวิชาการกลาง
.  • สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศจับมือเป็นหนึ่งเดียวร่วมทำข้อตกลงรักษาพระพุทธศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
.  • สถานีเสียงธรรมฯ สมุทรสาคร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นความถี่ เชิญ บ.วิทยุการบิน เข้าร่วมทดสอบการส่งสัญญาณ 1,000 วัตต์ เพื่อแสดงข้อเท็จจริงต่อศาล
.  • หนังสือถึงหัวหน้า คสช. เรื่องการระงับการออกอากาศของวิทยุเสียงธรรมตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗
.  • กรณีเจ้าหน้าที่จากกรมทหารสื่อสารสั่งให้ระงับการออกอากาศสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ที่สวนแสงธรรม กทม. ในวันนี้ (๙ ก.ค.๒๕๕๗)
.  • แถลงการณ์พิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง คณะศิษย์หลวงตา ขอมอบกายถวายชีวิต เพื่อปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ--ภาพบรรยากาศในงาน
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง ข้อกล่าวหา “การรบกวนคลื่นวิทยุการบิน” ที่ขบวนการล้ม “วิทยุเสียงธรรม” มักใช้กล่าวอ้าง
.  • วัดป่าบ้านตาดในนามคณะศิษย์ร่วมถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.  • ฟ้าหญิงฯ ทรงกราบนมัสการหลวงตา - มีรับสั่งจากในหลวงและพระราชินีถึงหลวงตา
.  • คณะศิษย์หลวงตาฯ จับมือเป็นหนึ่งเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วมฟ้องร้อง กสทช. ขอความเป็นธรรมจากศาลอุดรธานี
.  • ขอให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือและกสทช.ทบทวนเสียใหม่ กรณีสั่งให้สถานีวิทยุเสียงธรรมภูเก็ตระงับการออกอากาศ
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๕ เรื่อง กรณี กสทช. ใช้คำสั่งเทวทัต แจ้งระงับการออกอากาศของสถานีแม่ข่าย
.  • มติสงฆ์วัดป่าบ้านตาด กรณีวิทยุเสียงธรรม “มรดกธรรม” ของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ
.  • หนังสือถึงกฤษฎีกาขอให้กำหนดสถานภาพทางกฎหมายของวิทยุภาคประชาชน
.  • หลวงปู่บุญมีขอแลกชีวิต เพื่อปกป้องสถานีวิทยุของพ่อแม่ครูจารย์ฯ
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง กสทช. สั่งการให้กลุ่มคนคล้ายทหารเข้ากระทำการเป็นมหาโจรเบียดเบียนพระพุทธศาสนา
.  • ถวายรายงานการดำเนินการเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมต่อทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ : ขออนุโมทนาชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือ
.  • การรับฟังวิทยุดิจิตอล และการรับชมช่องทีวีหลวงตา SBT TV ผ่านกล่องรับสัญญาณ ดังนี้
.  • แถลงการณ์ฉบับที่ ๒ และ ๓ กรณีคณะบุคคลแต่งกายคล้ายทหารเข้าไปยังสถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่าเมืองปาย
.  • สถานีวิทยุเสียงธรรมทั้ง ๑๒๘ แห่งทั่วประเทศได้รับอนุญาตให้ออกอากาศตามปกติแล้ว ขออนุโมทนาขอบคุณคสช. อ่านรายละเอียด ที่นี่

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next > >

 


หน้าแรก