.  • ร่วมเป็นพยาน..ปกป้องมรดกธรรมหลวงตาฯ ได้ที่นี่
.  • โปรดช่วยกันศึกษากรณีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น..โดยละเอียดที่นี
.  • สถานีวิทยุเสียงธรรมในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 5 ภูมิภาค
.  • แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๖ เรื่อง อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงกรณีการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน
.  • หนังสือรับรองเครือข่ายเสียงธรรมอยู่ในกระบวนการการออกใบอนุญาตเครื่องส่งฯ - การใช้คลื่น
.  • ผ้าป่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ นำเงินบริจาคเข้าคลังหลวง(ทุนสำรองเงินตรา) 223,559.63 ดอลลาร์ สรอ.
.  • การเสนอแก้ไขกม.วิทยุคมนาคม ๒๔๙๘ ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ล่าสุดได้ยื่นหนังสือขอเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคแล้ว
.  • มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองอุดรธานี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ศาลรับฟ้องแล้ว
.  • หนังสือเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุโมทนาและทรงขอบใจ คณะสงฆ์ฯ
.  • นักวิชาการร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กสทช. ไม่ส่งเสริมคลื่นธรรมะ - ร่วมลงชื่อส่งเสริมคลื่นธรรมะ
.  • จนท.วุฒิสภาส่งชื่อปชช. ๕๐,๐๐๐ รายชื่อถอดถอน กสทช. ไป ปปช. แล้ว
.  • แถลงการณ์ ๑ - ขอสนับสนุนตรวจสอบ กสทช. ให้การจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ
.  • ภาพ/มติสงฆ์จตุรทิศลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร ปธ.กสท. / จม.หลวงปู่อุทัย
.  • แถลงการณ์ชี้แจงความจริงกรณี พ.อ.นที ให้ข่าวบิดผันความจริง
.  • แถลงการณ์ฉบับที่ ๒ เรียกร้องให้รัฐมนตรี ICT ทบทวนบทบาทที่สนับสนุน กสทช.
.  • ปชช.ไม่ยอมรับร่างประกาศ กสทช. - การถวายคำสัตย์ปฏิญาณปกป้องเสียงธรรม
.  • การยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ๑๘ ตุลาคม
.  • การเสวนาวิทยุเสียงธรรมกับการปฏิรูปสื่อของ กสทช.
.  • สรุป กสทช. ฝืนปชช. ออกประกาศมหาภั​ย ๑๙ ก.ย. ๕๕ บีบลดกำลังส่ง ๕๐๐ วัตต์ เสา ๖๐ เมตร รัศมีเพียง ๒๐ กม.
.  • วิทยุเสียงธรรมและเครือข่ายวิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมค้านแนวคิด กสทช.
.  • เสียงเทศน์หลวงตา-ปกป้องวิทยุเสียงธรรม
.  • แนวคิดกสทช.ปรากฏชัดว่าขัดต่อธรรมขององค์หลวงตา
.  • ภาพวันพิธีมอบและเปิด อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๖ เมษายน ๒๕๕๕
.  • ภาพพิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวงครั้งที่ ๑๖ ตามพินัยกรรมหลวงตา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
.  • ภาพพระธาตุหลวงตามหาบัว - เกร็ดธรรมะ

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next > >

 


หน้าแรก