กำหนดการ พิธีทอดมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลก
Posted Date : วันที่ 18 ต.ค. 2551 เวลา 06:30 น.

กำหนดการ พิธีทอดมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลกวัดป่าบ้านตาด

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 06:30 - 09:30 น.

  ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551

 

เวลา 06:30 .      -พระภิกษุ สามเณร ออกบิณฑบาต

เวลา 07:30 .      -หลวงตามหาบัวฯ พระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติภัตกิจ ฉันจังหันเช้า

เวลา 08:15 .      -เสร็จภัตกิจ พระภิกษุทั้งหมดเตรียมประกอบพิธีรับถวายผ้ามหากฐิน

เวลา 08:30 .      -ประธานในพิธีหรือเจ้าภาพกฐิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                          -ถวายธูปเทียนแพ นมัสการหลวงตามหาบัวฯ

-เจ้าภาพกฐินกล่าวคำถวายผ้ามหากฐิน จบแล้วถวายผ้ามหากฐิน

                          -เสร็จแล้วนั่ง ณ ที่ที่จัดไว้ตามพุทธบัญญัติ (นอกหัตถบาส)

                          -พระภิกษุทั้งหมดประกอบพิธีมหากฐิน

-เจ้าภาพกฐินถวายบริวารมหากฐิน

เวลา 09:00 .      -หลวงตามหาบัวฯ ให้พร 

-ประชาชนร่วมกันถวายบริวารมหากฐินที่เหลือต่อไป

 เวลา 09:30 .     -เสร็จพิธี

                         

********************

*****เวลาอาจเปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะควรแก่ธาตุขันธ์ของหลวงตา

 

 

ถวายปัจจัยทำบุญทอดมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลก

 

1.      ส่งธนาณัติ, เช็คของขวัญ, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

2.      โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี    วัดป่าบ้านตาด โดยพระมหาบัว

      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขา อุดรธานี เลขที่ 110-2-77999-8

3.       โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี     โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว

       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา อุดรธานี เลขที่ 510-2-83957-5

 

 


<< BACK

หน้าแรก