ภาพวันองค์หลวงตาเข้าสู่พระนิพพาน
Posted Date : วันที่ 4 ก.พ. 2554 เวลา 23:00 น.

 

ภาพวันองค์หลวงตาเข้าสู่พระนิพพาน

๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ นาที

ตลอดถึงวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้อมอภิวาทพระอรหันตสาวก

ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

ผู้ทรงพระคุณแห่งประวัติศาสตร์สยามประเทศ

ตราบอนันตกาล

(คณะศิษย์ผู้จัดทำเว็บไซต์ของหลวงตา)

 

 

(ขออนุโมทนาขอบพระคุณศิษย์ผู้เอื้อเฟื้อภาพแห่งประวัติศาสตร์)

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก