แผนที่เส้นทางเดินรถสองแถว บริการฟรี 2 เส้นทาง
Posted Date : วันที่ 2 มี.ค. 2554 เวลา 05:33 น.

แผนที่เส้นทางเดินรถสองแถว บริการฟรี 2 เส้นทาง

                    เนื่องจากในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 3-6มีนาคม 2554

จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทางวัดได้ร่วมกับทางจังหวัด และสำนักพระราชวัง เพื่อวางแผนระบบการจราจรให้เกิด

ความสะดวกคล่องตัวในการสัญจร   จึงได้จัดเตรียมที่จอดรถสำรองไว้บริเวณใกล้วัดตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งได้สำรองพื้นที่จอด

รถที่ห่างไกลออกไปหากจำเป็น เพื่อรองรับกับประชาชนที่จะมาสมทบเพิ่มเติมในวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้ โดยทางวัดและ

ทางจังหวัดได้จัดเตรียมรถสองแถวไว้รอรับส่งผู้ที่จะมาร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

และเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนที่

การเดินรถ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยมี 2 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1

ต้นทาง ปากทางบ้านดงเค็ง(ถ.มิตรภาพ)

ปลายทาง จุดจอดรถจุดที่ 10

เส้นทางที่ 2

ต้นทาง ปากทางหนองใหญ่ (ถนนรอบเมือง)

ปลายทาง จุดจอดรถที่ 8

จากจุดจอดรถทั้ง 2 จุดจะมีรถรางนำส่งเข้าสู่พื้นที่บริเวณงาน และบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน

(เจ้าหน้าที่เวบทุกท่านกรุณาอย่าลดขนาดแผนที่  เนื่องจากตัวหนังสือในแผนที่มีขนาดเล็กแต่เดิม เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องเดินทางมาวัดได้อ่านเข้าใจ)


<< BACK

หน้าแรก