ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์มหามงคล "บัว" จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
Posted Date : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา 22:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก