ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” และพิธีมอบ “ทองคำ” ปี ๖๒
Posted Date : วันที่ 2 ก.พ. 2562 เวลา 00:00 น.          คณะศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอเชิญร่วมบุญ
“ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา”
ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

 

๗ ปีผ่านมา “บุญ ๑๒ เมษา” นำทองคำเข้า “คลังหลวง” ได้ ๔๓ กก. ขาดอีก ๗ กก. (๙ ล้านเศษ) จะครบ ๕๐ กก.

เพื่อให้พี่น้องรักชาติตามอุบายธรรมหลวงตา ร่วมแสดงสามัคคีธรรมมีเป้าหมายตั้งไว้

ในปี ๒๕๖๒ จึงพร้อมใจกันจัดเป็น ผ้าป่า ๕๐๐๐ กองๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

 

กำหนดการ

ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ :

๑๕.๓๐ น. ถ่ายทอดสดการเสวนา “คุณูปการกอบกู้ชาติ” ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนารำลึกคุณ “โครงการช่วยชาติ” และการรักษาคลังหลวง

.

วันอาทิตย์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ :

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต อนุโมทนาให้พร ภัตกิจ

๐๙.๐๐ น. ทอดผ้าป่าบุญประเพณี “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”

               พระสงฆ์อนุโมทนาสาธุการความเสียสละเพื่อชาติ เสร็จพิธี

.

ณ วัดป่าบ้านตาด / วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี

วันพฤหัสบดี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ :

๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาองค์หลวงตา บำเพ็ญจิตตภาวนา

.

วันศุกร์ ๑๒ – พุธ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ :

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต

๐๙.๐๐ น. ประชาชนผู้สืบทอดปณิธานองค์หลวงตาและมีใจรักชาติศาสน์กษัตริย์ ถวายผ้าป่าบุญประเพณี “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา” ณ ศาลาวัด และอุทิศส่วนกุศลถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดบรรพชนไทยผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

.

พิธีมอบทองคำ : ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ :

๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์/คณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา มอบ “ทองคำแท่ง” ที่แปรรูปจากปัจจัยบริจาคในงานบุญประเพณีฯ ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าสู่ “คลังหลวง”

.

การร่วมบุญ

ผู้ประสงค์จะร่วมบุญ “ผ้าป่าประเพณี ๑๒ เมษาฯ" ได้ทุกปีๆ ละ ๑ ครั้ง (ช่วงเวลาเดียวกันนี้) โดยบริจาคได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหาร อุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 721-2-36966-6

ชื่อ “วัดป่าบ้านตาด เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตาฯ”

.

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหาร อุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 721-240795-1

ชื่อ “วัดป่ากกสะทอน เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตาฯ”

.

หมายเหตุ บัญชีจะถูกปิดในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ถือว่าเสร็จสิ้นงานบุญประเพณีในปีนี้ และจะไม่มีการรับบริจาคเพื่อการนี้อีก จนกว่าจะถึงงานบุญประเพณีในปีถัดไป

.

องค์หลวงตาฯ เมตตากล่าวไว้อย่างเด็ดว่า

“คลังหลวงคือหัวใจของชาติ หากคลังหลวงกุดด้วนไปเมื่อใด
เมื่อนั้นหลวงตาเขียน
‘ใบตาย’ ให้กับชาติไทยในทันที”

.

และยังเมตตาให้คติธรรมแก่ลูกหลานในวันหน้าเพื่อถือเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญต่อชาติไทยไว้ด้วยว่า
“ให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันนะ หลวงตาบัวไม่นานก็จะตาย ลูกหลานทั้งหลายไม่ตายให้ได้อาศัยนี้
หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายช่วยหาสมบัติอันสำคัญเข้าสู่คลังหลวงของเรา
เพื่อให้ลูกหลานเราได้สืบหน่อต่อแขนงต่อไปอีก
ที่เราได้มานี้ปู่ย่าตายายของเราหามาไว้ให้ ทีนี้ก็ให้สืบทอดกันไป อย่าให้กุดให้ด้วนไป
ของเก่าที่ได้มากินหมด ของใหม่ไม่มีไม่ได้นะ ต้องหาของใหม่มาเพิ่มเข้าไป”

 

"โครงการช่วยชาติ"

ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ องค์หลวงตาฯ สามารถรวบรวม “ทองคำ” เข้าสู่คลังหลวงมากถึง ๑๓ ตัน “เงินดอลลาร์” (รวมดอกเบี้ย) ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา

.

งานบุญประเพณี “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา"

คณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่า มีความเคารพเทิดทูนบูชาในปณิธานขององค์หลวงตาอย่างยิ่งยวด จึงพร้อมใจกันจัดงานบุญดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และธำรงรักษางานบุญเป็นประเพณีเรื่อยมา จนสามารถนำทองคำและเงินดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ๗ ครั้ง ดังนี้

.

ครั้ง ๑ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ มอบ “ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ เหรียญฯ

ประธานสงฆ์ผู้มอบ หลวงปู่ณรงค์ อาจาโร

ผู้รับมอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๒ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๖ มอบ “ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๒๒๓,๕๕๙.๖๓ เหรียญฯ

ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข

ผู้รับมอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๓ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๕ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม

ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข

ผู้รับมอบ นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๔ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๘ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม

ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล

ผู้รับมอบ นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๕ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๘ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม

ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

ผู้รับมอบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๖ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๑๐ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม

ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม

ผู้รับมอบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๗ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง

จำนวน ๑๒ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม

ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ

ผู้รับมอบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าธปท.

.

วัตถุประสงค์

๑. เป็นการแสดงความรัก ความพร้อมเพรียงสามัคคี และความเสียสละเพื่อชาติ เงินบริจาคจะมากน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าการได้ทำเพื่อชาติ
๒. เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตา ตลอดจนบูรพมหากษัตริย์และบรรพชนไทยที่ยอมเสียสละทรัพย์สินเลือดเนื้อชีวิตได้เพื่อชาติ
๓. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อธรรมคำสอนขององค์หลวงตาผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างสุดหัวใจของเหล่าคณะศิษย์
๔. เปิดโอกาสให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังที่เกิดไม่ทันหรือไม่มีโอกาส ได้มีส่วนร่วมในกองบุญใหญ่ที่องค์หลวงตาเป็นผู้ดำริก่อตั้ง
๕. เป็นการตอกย้ำและประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่า จะมิยอมให้ผู้ใดเข้ามาแตะต้องคลังหลวง จะสืบทอดประเพณีรักษาคลังหลวง ให้ธำรงอยู่คู่สถาบันหลักของชาติสืบไป

.

ด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายมีขันติธรรมวิริยะธรรมได้ร่วมบุญ/อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอผลานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ถึงความสำเร็จพร้อมในกิจการงานทางโลกและทางธรรม ให้คลังหลวงมีความมั่นคงยืนยาว แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากภยันตรายใดๆ สถิตสถาพรอยู่คู่บ้านคู่เมือง คู่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

================================================================


<< BACK

หน้าแรก