อาคันตุกะลิขิต / Guest Book
 หน้า 1/25ลงนามในสมุดได้ที่นี่ 
 ถัดไป

 ลำดับที่ 796
ชาวคริสต์และสถาบันของศาสนาคริสต์ทุกนิกายทั่วโลก รักเคารพศรัทธา ต่อองค์พระสันตปาปาอย่างสุดซึ้งและสุดใจ ทั้งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างมั่นคง แม้พระองค์จะทรงป่วยหนัก แทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ชาวคริสต์และสถานับคริสต์ทุก ๆนิกายก็มิได้ละเมิดขนบธรรมเนียมและล่วงเกินพระเกียรติของพระองต์ด้วยการเปลี่ยนกฏหมายเพียงเพื่อเห็นแก่ความคล่องตัวของงานด้วยการแต่งตั้งผู้อื่นขึ้นมาทำงานซ้อนตำแหน่งของพระองค์ท่าน แม้ชาวคริสต์ส่วนใหญ่จะทันสมัยต่องานและเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันยิ่งแต่ก็ยังรักษาขนบไว้เข้มงวด เราชาวพุทธมีขนบธรรมเนียมอันดีงามมากว่า 2500 ปี จะเห็นแค่งานหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ มาอยู่เหนือกว่าขนบธรรมเนียมและพระเกียรติของพระสังฆราชได้เชียวหรือ อายฝรั่งที่เขาทันสมัยกว่าแต่กลับรักษาขนบธรรมเนียมอันเหมาะอันควรของศาสนาได้เคร่งครัดและถูกต้องกว่าเรามากเลยนะ ขอพระพุทธศาสนาจงเจริญและขอสมเด็จพระสังฆราชจงมีพลานามัยสมบูรณ์และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สาธุ


 โดยคุณ :   ชาวพุทธแท้คนหนึ่ง [ 26 ก.พ. 2548 07:12 ] IP : 4.41.156.122


 ลำดับที่ 795
ขอกราบหลวงตามหาบัว อรหันตสาวก ด้วยความเชื่อสุดหัวใจ


 โดยคุณ :   ภาคภูมิ ภูมิฐาน [ 25 ก.พ. 2548 10:13 ] IP : 202.12.97.120


 ลำดับที่ 794
มาฆบูชา
พุทธศักราช ๒๕๔๘
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สาธุชนทั้งหลาย
เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ควรที่จักได้ทำการบูชา โดยการรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และน้อมนำคำสั่งสอน ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงเป็นพระโอวาทปาติโมกข์ คือเป็นหลักอันสำคัญของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตใจให้ผ่องใสมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักของชีวิตตลอดไป
ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงประสบสิ่งอันพึงทำ อันพึงประสงค์ทั้งปวง โดยธรรมทั่วกัน

ขออำนวยพร๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
Download พระวรธรรมคติได้ที่ htttp://www.nyanasamvara.com/Media/Movies/SOMDET1.mpg


 โดยคุณ :   ปฏิบัติธรรม [ 23 ก.พ. 2548 18:42 ] IP : 61.91.110.175


 ลำดับที่ 793
long time, not seen
long way, not end
time proves a man kind,
way proves a .....


 โดยคุณ :   jr.boy [ 22 ก.พ. 2548 10:04 ] IP : 203.152.9.158


 ลำดับที่ 792
long time, not seen
long way, not end
time proves a man kind,
way proves a .....


 โดยคุณ :   jr.boy [ 22 ก.พ. 2548 10:04 ] IP : 203.152.9.158


 ลำดับที่ 791
จิตอยู่
จิตเที่ยว
เห็นจิต
จิตสิ่งเลอค่า
ผมเป็นสมบัติของพ่อ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 20 ก.พ. 2548 18:04 ] IP : 221.128.96.196


 ลำดับที่ 790
11กันยา
ขอแสดงความเสียใจด้วยกับอเมริกา
ขอบคุณผู้ใจบุญ ซูนามิ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 20 ก.พ. 2548 17:57 ] IP : 221.128.96.196


 ลำดับที่ 789
ให้ส่งเสริมการท่องเทิ่ยว
ไทยมีศักยภาพมาก
บุคคล


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 20 ก.พ. 2548 17:50 ] IP : 221.128.96.196


 ลำดับที่ 788
ไม่ว่าพวกคนงานโรงหลอมพลาสติกแห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆ คลองเขต ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง(ถนนปลาโลมา) นั้นจะดูหมิ่นเหยียดหยามเขาคนนั้น ด้วยมีจุดประสงค์ใดๆเป็นสำคัญก็ตาม ผมก็ขอให้เขาคนนั้นจงยอมรับการดูหมิ่นนั้นจากพวกเขาอย่าได้ไปหลีกเลี่ยงเลยเพราะนี่ก็คือผลแห่งบาปกรรมที่เขาคนนั้นได้รับจากการที่เขานั้นได้เคยไปล่วงเกินลูกเมียของคนงานคนหนึ่งเอาไว้
-----------------------------------------------------------------------


 โดยคุณ :   วรชน นรภาคสกุล [ 18 ก.พ. 2548 14:12 ] dang.waur@chaiyo.com IP : 203.172.101.156


 ลำดับที่ 787
หยุด ปรมาณู
ฝนทิพย์ตกที่เมืองขอนแก่น
ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 16 ก.พ. 2548 20:11 ] IP : 203.152.2.61


 ลำดับที่ 786
ข้อความมีประโยชน์ไม่ควรลบทิ้ง
สรรเสริญ นินทา
ชอบ ไม่ชอบ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 16 ก.พ. 2548 20:04 ] IP : 203.152.2.61


 ลำดับที่ 785
มีอะไร มาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง
พุทธทาสภิกขุ
รักษาสมเด็จ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 16 ก.พ. 2548 19:58 ] IP : 203.152.2.61


 ลำดับที่ 784
มีอะไร มาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง
พุทธทาสภิกขุ
รักษาสมเด็จ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 16 ก.พ. 2548 19:58 ] IP : 203.152.2.61


 ลำดับที่ 783
มีอะไร มาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง
พุทธทาสภิกขุ
รักษาสมเด็จ


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 16 ก.พ. 2548 19:58 ] IP : 203.152.2.61


 ลำดับที่ 782
ธรรมธาตุธรรมชัยธรรมดา มีค่าคุณบุญใหญ่ยิ่งยศ
หมดมลทินเถ้าถ่านสสาวะ ท่านตาละเลิกลดหมดสิ้นเสีย
มิอ่อนเพลียเพราะกิเลสอาเพศภัย หมดอาลัยอาวรนอนแน่นิ่ง
เสมือนปลิงเกาะเลาะลำเลือด ท่านตาเชือดเชือนเหมือนปูปลาปลาร้าหล้น
ท่านเป็นคนเป็นชนชาตินักรบปสบเชื้อ ท่านน่าเหลือเชื่อจริงจริงลิงไม่หลอก
ไม่กลับกลอกกลับกลายกลายเป็นผี นี่คือชนน่ารักภักดีชม...........


 โดยคุณ :   atit [ 12 ก.พ. 2548 19:01 ] thamma@sanook.com IP : 61.90.106.145


 ลำดับที่ 781
อายุยืนหมื่นปีนี้น้อยนัก ด้วยความรักหลวงตามีมากพูน
ขอคุณไท้ไตรรัตน์อันเลิศล่ำ ช่วยคำชูท่านด้วยช่วยอำไพ
ขอคุณไทยใจรักดีมีความสุข ช่วยสนองบุญญายุลุสงไขย
เป็นร่มไทรร่มโพธิ์โล่ห์ล่ำค่า เป็นดาราเดือนเพ็ญเย็นย่ำร่ำอำอวยชัย.....


 โดยคุณ :   อาทิตย์ [ 8 ก.พ. 2548 14:11 ] IP : 61.90.16.161


 ลำดับที่ 780
นมัสการหลวงตามหาบัวด้วยความเคารพสูงสุด เกล้ากระผมขอถวายการเจริญสติสัมโพชฌงค์แด่หลวงตา เพื่อความมีอายุยิ่งยืนนานกว่า ๑๐๐ พรรษา หากสิ่งใด ข้อเขียนใดเป็นไปไม่เหมาะสม เกล้ากระผมกราบขออภัยในความโง่เขลาเบาปัญญา เพียงแต่ปรารถนาจะได้ธรรมะจากหลวงตา ให้ยิ่งยืนนาน เสมือนแสดงความเห็นแก่ตัว ฉะนั้น


 โดยคุณ :   วิชัย หงสกุล [ 7 ก.พ. 2548 16:49 ] IP : 203.150.217.119


 ลำดับที่ 779
สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของกระผมนั้นก็คือการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเราเองนั้นจะสามารถจะทำได้
การให้โอกาสและสนับสนุนคนอื่นได้แสดงศักยภาพที่บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่เขาพึงมีอยู่นั้นโดยปราศจากอคติและเงื่อนไขใดๆ(เว้นแต่ว่าเงื่อนไขนั้นอยู่บนรากฐานของคุณธรรมและศีลธรรมเป็นสำคัญ)นับได้ว่าเป็นการสร้างบุญกุศลได้เหมือนกัน บางทีอาจจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เสียยิ่งกว่าการสร้างเจดีย์ทองคำสูง9,999ชั้นด้วยซ้ำไปเพราะเป็นการสร้างบุญกุศลกับชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิต


 โดยคุณ :   นาย สมนึก ศิริมธุรส [ 3 ก.พ. 2548 23:04 ] somnuek.sir@chaiyo.com IP : 203.144.205.186


 ลำดับที่ 778
คาถาหลวงปู่จันทา วัดป่าเขาน้อย พิจิตร
...อิติปิโสวิเสเส อิอิเสเสพุทธะนาเม อิอิเมนาพุทธะตังโส อิอิโสตังพุทธะปิติอิ ตะโจ พระพุทธเจ้า ขอจงมาเป็นหนัง มังสัง พระธรรมเจ้า ขอจงมาเป็นเนื้อ อัฏฐิ พระสังฆะเจ้า ขอจงมาเป็นกระดูก ตะริเพชรคงคง อิสะวาหะ สะวาสุ สะวาอิ พุทธะปิติอิ นะ มะ อะ อุ มิ นะ มะ พะ ทะ นะโมพุทธายะ พุทโธ กั้น ธัมโม บัง สังโฆ ปิด
...ไผได้คาถานี้แล้ว ภาวนาทุกคืน บ่ต้องยาน นรกและสวรรค์ ดิ่งไปถึงพระนิพพานแลท่านเอ้ย


 โดยคุณ :   เลื่อน [ 3 ก.พ. 2548 22:44 ] IP : 203.150.217.112


 ลำดับที่ 777
ชีวิตดังนกผกโผบิน
ถืงคราลมโชยอ่อนโรยริน
นกต้องตีปีกบินล้อลม
ครั้นลมพัดโกรกมาพอแรง
แพนปีกร่อนหางลู่ล่องลม
สัญชาตญานนกรู้เรื่องลม
เกิดเป็นคนรู้เรื่องจะใด!

ปล.คิดเขียนมาเองโดยไม่นัดหมาย


 โดยคุณ :   ป๊อป [ 3 ก.พ. 2548 15:12 ] IP : 202.41.191.58


 ลำดับที่ 776
เห็นนำหลายเด้อ กับคุณ สันตมโน ลำดับ 775 กับคุณ ห้วยหมากแข้ง ลำดับ 774

ผู้ใด๋ บ่อควรมีความสงสัยในหลวงตา เพราะเพิ่นบริสุทธิ์อีหลี ผู้ที่กราบกรานทั่งหลายทั่วโลก กะกราบด้วยสุดหัวใจ๋


 โดยคุณ :   เคยผ่านหมากแข้งบ่อย ๆ [ 1 ก.พ. 2548 22:40 ] IP : 4.41.133.61


 ลำดับที่ 775
นิพพานไม่สามารถอธิบายด้วยการยังสังขารเป็นมนุษย์ปุถุชน ด้วยสภาวะ
ความสามารถในการพูดของมนุษย์ แต่เมื่อปฏิบัติแล้ว จิตอยู่เหนือวัฎฏะสงสาร เมื่อจิตยกเข้าสู่ภูมิธรรม จึงจะรู้สึกได้ด้วยตนเอง ดังนั้นต้องปฏิบัติเอง ด้วยฆราวาสต้องมีศีล 5 ที่บริสุทธิ์ ด้วยกาย วาจาและใจ และปฏิบัติๆๆ
ด้วยทางสายกลาง ถึงจะเห็นด้วยตนเอง ถ้ารู้จักศึกษาประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์แล้ว จะเห็นว่าในหนึ่งอณู มีเทวดาได้หลายหมื่น หลายแสนองค์

จิตในสภาวะดั้งเดิมนั้นเป็นจิตอิสระอยู่แล้ว เพียงแต่การปฏิบัตินั้นจะทำให้เราเข้าใจในสภาวะอิสระนั้น และมุ่งละกิเลส สังขาร และกลับไปสู่สภาวะนั้น
อย่างไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายอีก แต่สภาวะนิพพานเป็นอย่างไรไม่ทราบได้ มีแต่บอกโดยการประมาณอย่างนั้น อย่างนี้ อย่ายึดติดตำรา โน่นไปนั่งโคน
ไม้อันสงัดแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย


 โดยคุณ :   สันตมโน [ 1 ก.พ. 2548 00:02 ] wasankps@yahoo.com IP : 158.108.202.173


 ลำดับที่ 774
ได้อ่านกระทู้ใน watpa.com เกิดข้อข้องใจ ด้วยปัจจุบันไม่ค่อยรู้เรื่องความเป็นมาและเป็นไปในบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเข้ามาหาคำตอบใน luangta.com ก็ไม่ได้คำตอบเท่าไร แล้วก็เลิกสนใจได้
แต่มาอ่านเจอข้อคิดเห็นในลำดับที่ 745 และ 757 แล้วทำให้นึกย้อนดูตัวเอง

โอ้! หลวงตาเจ้าขา กราบมาแทบเท้าหลวงตาด้วยความระลึกรู้ในพระคุณอันสูงสุด
เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้(ประวัติหลวงปู่มั่น) ทั้งๆ ที่เราเป็นคนที่ทั้งดื้อและอวดดี(ทั้งๆ ที่ไม่มีดีจะอวด) อีกทั้งพื้นฐานและประสบการณ์ทางธรรมที่จะเข้าใจตามที่ความคิดเห็นลำดับที่ 745,757 ยกตัวอย่างในหนังสือมาก็ไม่มี
ดังนั้นตามจริตนิสัยของเราในสมัยนั้นที่ช่างสงสัยและอยากรู้อยากเห็นไปหมด ทั้งๆ ที่ปัญญาไม่พอ แต่ทุกเรื่องต้องมีคำตอบ ในสมัยนั้นเราควรจะมีความสังสัยและความฟุ้งดังความคิดเห็นที่ 745,757 เรากลับไม่มี อีกทั้งอ่านความเห็นของคุณคึกฤทธิ์และคำตอบของหลวงตาในท้ายเล่มกลับหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียว แล้วก็เข้าใจถึงความไม่รู้ของคุณคึกฤทธิ์ แม้ว่าก่นหน้านั้นจะเคารพยกย่องคุณคึกฤทธิ์มากสักเพียงไรก็ตาม
เราเพิ่งมาเข้าใจเรื่องดังกล่าวเมื่อไม่กี่ปีมานี่เอง ในช่วงที่เข้าใจใหม่ๆ ก็พอดีกัมีคำถามจากผู้คนที่คิดว่าตนเองเป็นผู้รู้ ผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาตั้งคำถามเช่น 745,757
เราก็ตั้งถามตัวเองว่าทำไมเมื่อหลายปีก่อนเราอ่านแล้วทำไมไม่มีปัญหา ทั้งๆ ที่โดยจริตสันดานและภูมิที่ยังรู้ไปไม่ถึง เราน่าจะมีปัญหามากมาย ทำไมเราจึงลงให้หลวงตา
โอ้! เจ้าประคุณของลูกหลานเอ๋ย พระคุณนับประมาณไม่ได้


 โดยคุณ :   ห้วยหมากแข้ง [ 31 ม.ค. 2548 16:04 ] IP : 203.157.14.245


 ลำดับที่ 773
ประกายดาวจรัสบนเวหา เลื่อนลอยมายามราตรี
ฉายประกายแห่งรัศมี เหมือนจิตมีคุณธรรมนำ
ปุถุชนอาจหลงเฉย ชมเพลินใจแสงดวงจันทร์
ผิดแผกแตกต่างล้วน จงคิดพิจารณาเฉพาะตน


 โดยคุณ :   พหุพจน์ [ 31 ม.ค. 2548 14:22 ] IP : 202.41.191.100


 ลำดับที่ 772
เรียนถามท่านผู้รู้ วัดลำบัวลอย อยู่แห่งหนใด?


 โดยคุณ :   ทิศ [ 26 ม.ค. 2548 10:00 ] IP : 203.146.94.141


 ลำดับที่ 771
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูการุญยกรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ)
ณ เมรุชั่วคราววัดศีรีสุบรรพต ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2548
เวลา 07.19 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา 09.29 น. อัญเชิญหีบศพจากศาลาสู่เมรุชั่วคราว เวียนรอบเมรุและอัญเชิญตั้งบนจิตกาธาน
เวลา 19.19 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 20.19 น. พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม

วันที่ 28-29 มกราคม 2548
เวลา 07.19 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา 19.19 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 20.19 น. พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2548
เวลา 07.19 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า
เวลา 10.19 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา 14.19 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 15.19 น. พระสงฆ์ จำนวน 83 รูป สวดมาติกาบังสุกุล
เวลา 15.40 น. พระสงฆ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุลบนจิตกาธาร
เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูการุญยกรรมธรรมนิวาส

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2548
เวลา 07.19 น. เก็บอัฐิ และถวายภัตตาหารสามหาบ
เวลา 10.19 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ชมภาพ http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=423


 โดยคุณ :   ดวงจันทร์ [ 25 ม.ค. 2548 11:58 ] IP : 202.28.169.165


 ลำดับที่ 770
สัมมาทิฏฐิอันมีกระแสเชี่ยว
ขอนไม้ที่ลอยน้ำไปนั้น ถ้าไม่ติดฝั่งนี้ ไม่ติดฝั่งโน้น ไม่จ่มลงทามกลาง ไม่ติดค้างบนบก ไม่ถููกมนุษย์ลากขึ้นฝั่ง ไม่ถูกอมนุษย์ลากขึ้นฝั่ง ไม่ถูกน้ำวนดูดลงไป ไม่ผุข้างใน ขอนไม้นั้นจะไหลไปถึงทะเล เพราะกระแสน้ำฉันใด มนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้น พวกเขาจะไหลไปสู่พระนิพพาน เพราะสัมมาทิฏฐิอันมีกระแสเชี่ยว ฉะนั้น ผู้แสวงหาธรรมทั้งหลายไม่ควรประมาท


 โดยคุณ :   เลื่อน [ 21 ม.ค. 2548 17:37 ] IP : 203.150.217.113


 ลำดับที่ 769
ระวัง รถ อันตราย


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 20 ม.ค. 2548 18:03 ] IP : 203.172.103.48


 ลำดับที่ 768
รถ ระวัง อันตราย


 โดยคุณ :   วิบูลย์ [ 20 ม.ค. 2548 18:01 ] IP : 203.172.103.48


 ลำดับที่ 767
กราบนมัสการหลวงตามหาบัว
เกล้ากระผมขออาราธนาท่านหลวงตามหาบัวโปรดอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ลูกศิษย์ต่อไปมากกว่าพรรษา ๑๐๐ ปี
เกล้ากระผมขอยืนยันในความเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงตามหาบัว และจะพยายามศึกษา ปฏิบัติธรรม อย่างสุดความสามารถ
ขอเมตตาจากหลวงตารับเกล้ากระผมเป็นลูกศิษย์ทางธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ภายในชาตินี้ด้วยเถิด

ขอนมัสการด้วยความเคารพสูงสุด
พลเอก วิชัย หงสกุล


 โดยคุณ :   พลเอก วิชัย หงสกุล [ 19 ม.ค. 2548 10:20 ] IP : 203.150.217.114


 หน้า 1/25  ถัดไป

  ขอความกรุณาทุกท่าน งดเว้นส่งข้อความลง อาคันตุกะลิขิต / Guest book ชั่วคราว