ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
ประวัติพระกรรมฐานโดยย่อ
: รับฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ได้ที่นี่ครับ
 หน้าแรกหลวงตา  ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
สมุดเยี่ยมชม
 อาคันตุกะลิขิต
กระดานข่าว
 ข่าวสมาชิก
ข้อมูลข่าวสาร
 รวมเรื่องหลวงตา
 • ธรรมะหลวงตาแยกตามหมวดหมู่
 • บันทึกเหตุการณ์/ภาพ
 • การศึกษา/วิชาการ
 • หนังสือ/บทความ
แหล่งค้นคว้า/วิชาการ
 • การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
 • พ.ร.บ.สงฆ์
 • เศรษฐศาสตร์/คลังหลวง
 • ฟัง-อ่านบทความน่าสนใจ
 • รวมเหตุการณ์/ภาพกอบกู้ชาติ-ศาสนา
ห้องสมุดธรรมะ
 ห้องสมุดธรรมะ
 วีดีโอกึ่งพุทธกาล2500ปี 1
 วีดีโอกึ่งพุทธกาล2500ปี 2
คติธรรมชีวิต
 เสียงสวดปาฏิโมกข์
 ภาพอสุภกรรมฐาน
 วิดีโอกำเนิดชีวิต


ธรรมะของครูบาอาจารย์

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 ตอบปัญหาธรรม Download Audio (Win)
[No]
2 เทศนาธรรม-การพิจารณาจิต Download Audio (Win)
[No]
3 เทศนาและตอบปัญหาธรรม Download Audio (Win)
[No]
4 ธรรมเทศนา Download Audio (Win)
[No]
5 ธรรมเทศนา Download Audio (Win)
[No]
6 หลวงปู่ดูลย์ตอบปัญหาจิตตภาวนา Download Audio (Win)
[No]

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 หลักการภาวนา(โดย หลวงปู่หลุย จันทสาโร) Download Audio (Win)
[No]

หลวงปู่ขาว อนาลโย
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม Download Audio (Win)
[No]
2 หลวงปู่ขาวสนทนาธรรม(2) Download Audio (Win)
[No]

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 ชักชวนทวนกระแส - 4. ดูที่จิต Download Audio (Win)
[No]
2 พระโมคคัลลานะปราบมาร 21 พ.ย.16 Download Audio (Win)
[No]
3 มงคลทิพย์ พระมาลัยโปรดสัตว์ Download Audio (Win)
[No]
4 ยอดธรรม Download Audio (Win)
[No]
5 หัวใจเป็นศาสนา Download Audio (Win)
[No]
6 หัวใจพระพุทธศาสนา 5 พ.ค.14 Download Audio (Win)
[No]

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 การทำใจให้เป็นสมาธิ (ตอน 1 มีต่อ 2) Download Audio (Win)
[No]
2 การทำใจให้เป็นสมาธิ (ตอน 2 มีต่อ 3) Download Audio (Win)
[No]
3 การทำใจให้เป็นสมาธิ (ตอน 3) Download Audio (Win)
[No]
4 ปฏิบัติบูชาภาวนา Download Audio (Win)
[No]
5 อริยสัจ 4 (ตอน 1 มีต่อ 2) Download Audio (Win)
[No]
6 อริยสัจ 4 (ตอน 2) Download Audio (Win)
[No]

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 เทศนาท่านพ่อลี Download Audio (Win)
[No]

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 13 พฤษภาคม 2537 เทศน์ที่วัดป่าธรรมสถิต Download Audio (Win)
[No]
2 การบริกรรมพุทโธ Download Audio (Win)
[No]
3 มรรคสมังคี Download Audio (Win)
[No]
4 มรรคสมังคี Download Audio (Win)
[No]
5 รู้ตามความเป็นจริง Download Audio (Win)
[No]
6 หลักการภาวนา Download Audio (Win)
[No]

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 0001 ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต Download Audio (Win)
[No]
2 0002 แสงเทียนของชีวิต Download Audio (Win)
[No]
3 0003 ผลของกรรม Download Audio (Win)
[No]
4 0004 ที่พึ่งอันสูงสุด Download Audio (Win)
[No]
5 0005 อภิธรรม Download Audio (Win)
[No]
6 0006 รู้มากยากนาน Download Audio (Win)
[No]
7 0007 เมตตาธรรม (หลักการทำสมาธิ Download Audio (Win)
[No]
8 0008 อคติ ๔ Download Audio (Win)
[No]
9 0009 ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร Download Audio (Win)
[No]
10 0010 หลักการปฏิบัติ Download Audio (Win)
[No]
11 0011 ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ Download Audio (Win)
[No]
12 0012 ฟังด้วยความเคารพ สัมมาสมาธิ Download Audio (Win)
[No]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Next > >

 

  Copyright © 2002, สงวนสิทธิ์โดย www.Luangta.com ติดต่อทีมงาน salawatpa@luangta.com