ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
ประวัติพระกรรมฐานโดยย่อ
: รับฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ได้ที่นี่ครับ
 หน้าแรกหลวงตา  ห้องสมุดธรรมะ/วิชาการ
สมุดเยี่ยมชม
 อาคันตุกะลิขิต
กระดานข่าว
 ข่าวสมาชิก
ข้อมูลข่าวสาร
 รวมเรื่องหลวงตา
 • ธรรมะหลวงตาแยกตามหมวดหมู่
 • บันทึกเหตุการณ์/ภาพ
 • การศึกษา/วิชาการ
 • หนังสือ/บทความ
แหล่งค้นคว้า/วิชาการ
 • การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
 • พ.ร.บ.สงฆ์
 • เศรษฐศาสตร์/คลังหลวง
 • ฟัง-อ่านบทความน่าสนใจ
 • รวมเหตุการณ์/ภาพกอบกู้ชาติ-ศาสนา
ห้องสมุดธรรมะ
 ห้องสมุดธรรมะ
 วีดีโอกึ่งพุทธกาล2500ปี 1
 วีดีโอกึ่งพุทธกาล2500ปี 2
คติธรรมชีวิต
 เสียงสวดปาฏิโมกข์
 ภาพอสุภกรรมฐาน
 วิดีโอกำเนิดชีวิต


ธรรมะของครูบาอาจารย์

ท่าน ก. เขาสวนหลวง
No. ชื่อตอน / ชื่อกัณฑ์ ฟังเทศน์ออนไลน์ Download
(คลิกขวา Save Target As... จาก Link ต่อไปนี้)
เนื้อเทศน์
1 กลัวโรคกิเลสให้มาก - 3. อดทนต่อสู้ พิจารณาตัณหา Download Audio (Win)
[No]
2 เดินทางในทางอันเอกอยู่ภายในตัว - 2. ปล่อยวางไม่ยึดมั่นในตัวตน Download Audio (Win)
[No]
3 กลัวโรคกิเลสให้มาก - 1. โรคกิเลสน่ากลัวกว่าโรคในกาย Download Audio (Win)
[No]
4 กลัวโรคกิเลสให้มาก - 2. หมั่นเพียรละกิเลส Download Audio (Win)
[No]
5 กลัวโรคกิเลสให้มาก - 4. ปฏิบัติจริง เห็นจริง Download Audio (Win)
[No]
6 การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ - 1. เพียรดับกิเลส Download Audio (Win)
[No]
7 การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ - 2. หยุดจิตปรุงแต่งไม่ยึดถือ Download Audio (Win)
[No]
8 การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ - 4. ฝึกดูตน ให้รู้ธรรมดับทุกข์ Download Audio (Win)
[No]
9 การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ - 5. ว่างจากตัวตน Download Audio (Win)
[No]
10 การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน – 1. พิจารณากาย พิจารณาจิต Download Audio (Win)
[No]
11 การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน – 2. กำหนดจิต กำหนดอารมณ์ Download Audio (Win)
[No]
12 การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน – 3. ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง Download Audio (Win)
[No]
13 การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน – 4. มีสติไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลส Download Audio (Win)
[No]
14 การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน – 5. ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ Download Audio (Win)
[No]
15 การปฏิบัติเป็นการอ่านตัวเองโดยตรง - 1. การปฏิบัติต้องมีสติรู้อยู่เสมอ Download Audio (Win)
[No]
16 การปฏิบัติเป็นการอ่านตัวเองโดยตรง - 3. มีสติอยู่ในสายกลาง Download Audio (Win)
[No]
17 การปฏิบัติเป็นการอ่านตัวเองโดยตรง - 4. ไม่ยึดถือในกิเลส และรู้เท่าทัน Download Audio (Win)
[No]
18 การฝึกฝนอบรมจิตสำคัญกว่าอย่างอื่น – 1. รักษาจิตออกจากกิเลส Download Audio (Win)
[No]
19 การฝึกฝนอบรมจิตสำคัญกว่าอย่างอื่น – 2. รู้จิตรู้อารมณ์ทุกขณะ Download Audio (Win)
[No]
20 การฝึกฝนอบรมจิตสำคัญกว่าอย่างอื่น – 3. พิจารณากายในกาย พิจารณาจิตในจิต Download Audio (Win)
[No]
21 การฝึกฝนอบรมจิตสำคัญกว่าอย่างอื่น – 4. ฝึกให้มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ Download Audio (Win)
[No]
22 การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน) – 1. การเพ่งสองลักษณะ Download Audio (Win)
[No]
23 การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน) – 2. เพ่งให้เห็นแจ้ง Download Audio (Win)
[No]
24 การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน) – 3. เห็นแจ้งเข้ามาภายในตัวตน Download Audio (Win)
[No]
25 การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน) – 4. มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ Download Audio (Win)
[No]
26 การเรียนรู้เวทนาพิจารณาปล่อยวางเวทนา - 1. การกำหนดรู้เวทนา Download Audio (Win)
[No]
27 การเรียนรู้เวทนาพิจารณาปล่อยวางเวทนา - 2. เห็นเวทนาไม่ใช่ตัวตน Download Audio (Win)
[No]
28 การเรียนรู้เวทนาพิจารณาปล่อยวางเวทนา - 3. ขันธ์ห้าไม่ใช่เรา Download Audio (Win)
[No]
29 การเรียนรู้เวทนาพิจารณาปล่อยวางเวทนา - 4. อินทรีย์สังวรในกาม Download Audio (Win)
[No]
30 การศึกษาปฏิบัติตามกาลามสูตร - 1. กวาดทิ้งตัวตน Download Audio (Win)
[No]
31 การศึกษาปฏิบัติตามกาลามสูตร - 2. ข้อห้ามในกาลามสูตร Download Audio (Win)
[No]
32 การศึกษาปฏิบัติตามกาลามสูตร - 3. รู้อยู่ข้างใน Download Audio (Win)
[No]
33 การศึกษาปฏิบัติตามกาลามสูตร - 4. รักษาอินทรีย์สังวรศีลออกจากกาม Download Audio (Win)
[No]
34 การสร้างจิตให้มีกำลังด้วยการละตัณหาทุกอิริยาบถ - 1. จิตเป็นปกติดูรู้ตัณหา Download Audio (Win)
[No]
35 การสร้างจิตให้มีกำลังด้วยการละตัณหาทุกอิริยาบถ - 2. หมั่นเพียรละกิเลส Download Audio (Win)
[No]
36 การสร้างจิตให้มีกำลังด้วยการละตัณหาทุกอิริยาบถ - 4. ปฏิบัติจริง เห็นจริง Download Audio (Win)
[No]
37 ขจัดสัตว์ร้ายในตัวแล้วจะพบอมตธรรม - 1. ตามรอยพระอรหันต์ Download Audio (Win)
[No]
38 ขจัดสัตว์ร้ายในตัวแล้วจะพบอมตธรรม - 2. ควบคุมจิตให้ออกจากกิเลส Download Audio (Win)
[No]
39 ขจัดสัตว์ร้ายในตัวแล้วจะพบอมตธรรม - 3. จิตว่างจากกิเลส Download Audio (Win)
[No]
40 ขจัดสัตว์ร้ายในตัวแล้วจะพบอมตธรรม - 4. มีขันติ-ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรา ของเรา Download Audio (Win)
[No]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next > >

 

  Copyright © 2002, สงวนสิทธิ์โดย www.Luangta.com ติดต่อทีมงาน salawatpa@luangta.com