หลวงตาศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ
วันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 8:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

หลวงตาศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ

 

         สรุปทองคำและดอลลาร์เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ทองคำได้ ๒ บาท ๔๙ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๐๗ ดอลล์ ทองคำที่ได้หลังจากมอบเข้าคลังหลวงแล้ว เวลานี้ได้ ๕๒๐ กิโล ๑๕ บาท ๘๐ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒๔๗,๖๖๗ ดอลล์ ยังขาดอยู่อีก ๕๒,๓๓๓ ดอลล์ จะครบจำนวน ๓ แสนดอลล์ ทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดทั้งที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบ เวลานี้ได้ ๖,๐๗๙ กิโลครึ่ง หรือ ๖ ตัน ๗๙ กิโลครึ่ง รวมดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมด ที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบ เป็นดอลลาร์ ๗,๔๔๗,๖๖๗ ดอลล์

ทองคำเราเวลานี้เรียกว่าออก ขึ้นเวทีอย่างจะแจ้งแล้วนะ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบกันทั่วประเทศว่า การช่วยชาติคราวนี้เราจะให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ลดไม่ได้เลย เรียกว่าหลวงตาที่เป็นหัวหน้าพี่น้องหลายขึ้นเวทีแล้วนะ ยังไงก็ต่อกรกับทองคำ ๑๐ ตัน ถ้าทองคำไม่ได้ ๑๐ ตัน พวกเราหงายเลยเข้าใจไหม ไม่เป็นท่า ถ้าทองคำได้ ๑๐ ตันแล้วเรียกว่า ความจนหงายเลย มีแต่ความชนะเหยียบหัวมันลงทะเล จะเอาอย่างนั้นนะ

ถ้าลงขึ้นเวทีแล้วแพ้ไม่มี เอาเลยเทียว เพราะคราวนี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสอันดีงามและเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะนำสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมมีดอลลาร์เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมคราวนี้นะ คือโลกภายนอกเขาก็รู้หมดแล้วว่าเมืองไทยกำลังช่วยชาติตัวเอง เราเองจะไม่รู้ได้ยังไง เอาตรงนี้ซิ เมื่อเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้พลาดไปเสียไป พี่น้องทั้งหลายขอให้จำคำนี้ให้ดี นี่กำลังประกาศพี่น้องทั้งหลายอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องทั้งหลายนั้นแล หลวงตาบัวมาในนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระนามว่าพุทธศาสนา ออกมาประกาศแก่พี่น้องชาวไทยเราคือชาวพุทธ

ชาวไทยเรานี้เรียกว่าชาวพุทธ ให้ทราบทั่วหน้ากันว่า เวลานี้เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธ ที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ พารักษาสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสงบแน่นหนามั่นคงตลอดมา มาถึงระยะนี้แล้วบ้านเมืองเป็นสิ่งที่เอนเอียง ไม่เป็นที่น่าไว้ใจ บรรดาลูกเต้าหลานเหลนของบรรพบุรุษของเรา จึงได้ช่วยกันประกาศออกช่วยชาติตัวเอง เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ มาแล้ว โดยมีพุทธศาสนาเป็นผู้นำ ในนามหลวงตาบัวเป็นผู้ออกแสดง เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย เราจะพยายามอุ้มชาติไทยของเราขึ้นให้ได้ทีเดียว ถ้าชาติไทยเราขึ้นไม่ได้แล้วหมด ไม่มีความหมาย อย่าเดินออกไปไหนนะ หมาเห็นเรามันก็จะเห่า ไก่เห็นมันก็จะแตกเข้าป่าเข้ารก เพราะพวกเราไม่เป็นท่าเขาไม่อยากมองหน้า เขากลัวเขาวิ่งเข้าป่าเข้ารก พวกเราไม่เป็นท่า ช่วยชาติเพียงเท่านี้ไม่ได้เรื่อง ทั้ง ๆ ที่หัวหน้าก็ในนามพระพุทธศาสนาเสียด้วย นี่เอาตรงนี้ให้ดีนะ

เพราะฉะนั้นเราจึงเอาให้หนักแน่นคราวนี้ สมบัติเงินทองที่เราได้มาแล้ว และกำลังจะได้ต่อไปนี้อยู่ธรรมดาไม่ได้นะ ต้องมีเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ที่บ้านเมืองเราจะล่มจม แล้วเราเป็นคนของชาติเราเมื่อลมหายใจยังมีอยู่ สติปัญญาของเรายังมีอยู่ ต้องต่างคนต่างทุ่มกันอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนั้นคราวนี้จึงทุ่มกัน อย่างน้อยขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้าน นี้เป็นการประกาศของหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายคือหลวงตาบัว เป็นผู้ประกาศ เมื่อได้ครบตามนี้แล้วหลวงตาพอใจ

เอ้า ใครจะมาชี้หน้าด่าทอจากเมืองไหนโลกไหนก็ให้มา หลวงตาจะปัดพี่น้องทั้งหลายออกไว้ข้างหลังหมด หลวงตาจะขึ้นเวทีคนเดียว ขึ้นเวทีแล้วยังไม่แล้วนะไปยืนจังก้าอยู่เวทีคนเดียว ปัดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาออกข้างหลังหมด ขึ้นยืนเวทีคนเดียวน่าจะกลัว ยังโบกมืออีกให้มา มาทั้งโคตรก็มาเลยเข้าใจไหม เราจะสู้ สู้อะไร ก็เราหาทองคำได้ตามกำหนดกฎเกณฑ์แล้ว น้ำหนักทองคำอย่างน้อยเราได้แล้ว ๑๐ ตัน ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้านแล้ว หรือเธอเก่งจริง ๆ ก็ไปหามาอวดฉันซิน่ะ ถ้าอวดฉันไม่ได้ให้รีบให้หนีเดี๋ยวตายหมดทั้งโคตรนะ ฉันจะฟัดเอาหมัดเดียวพอ เข้าใจไหม เราก็จะว่าอย่างนั้น

นี่ละถ้าได้อย่างนั้นแล้วเรากล้าทุกอย่าง รับรองพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยในนามของเราคนเดียว เอ้า ผิดถูกชั่วดีเราจะยอมเขาจะเหยียบให้เหยียบเลย จะไม่ยอมให้เหยียบพี่น้องชาวไทย จะเหยียบเราคนเดียว ถ้าชนะเราต้องไปด้วยกันเข้าใจไหม ลูกศิษย์กับอาจารย์ หัวหน้ากับบริษัทบริวารต้องไปด้วยกัน เข้าใจนะ นี่ละเป็นกาลอันควรมากทีเดียวที่เราจะได้สมบัติอันสำคัญเข้าสู่คลังหลวงของเรา เป็นเครื่องหมายของการอุ้มชาติไทยของเราขึ้นในคราวนี้ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันให้ถึงใจทุกคน ๆ

หลวงตาออกช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้ออกอย่างถึงใจนะ ไม่ได้ออกเล่นๆ ออกอย่างจริงอย่างจัง คอขาดขาดไปเลย ถึงวาระที่จะถึงขนาดนั้นไม่เสียดายเลยนะหลวงตา ขนาดนั้นละน้ำใจที่มีต่อพี่น้องทั้งหลาย พระพุทธศาสนาเป็นใจกลาง พี่น้องชาวไทยเราอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรคือพุทธศาสนานี้ ไอ้เราก็อยู่ด้วยกันนี้ แล้วจะยอมให้ล่มจมได้ยังไง เมื่อสติปัญญายังพอมีฟัดมีเหวี่ยงกันอยู่ เอ้า ว่างั้นเลยต้องสู้ ให้จำทุกคนนะ

เป็นคราวนี้เท่านั้นละคราวที่เหมาะสมมากเราพิจารณาหมดแล้ว เป็นคราวเหมาะสมมากคือคราวนี้ที่จะได้ขนสมบัติเข้าสู่ส่วนรวมคือคลังหลวงของเรา และชื่อเสียงของเราในนามช่วยชาติก็จะเด่นดังขึ้นมา ไม่เสียหน้าเสียตา หลวงตารับรองไว้หมด ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้านเถอะ หลวงตาจะรับรองหมดทั้งประเทศไทย หลวงตาขึ้นเวทีคนเดียว ใครเก่งให้มาหลวงตาจะโบกมือรับเลย บอกว่าสูมาหมดทั้งโคตรทั้งแซ่สู อย่าว่าสูมาหมดทั้งโคตร มีหมูหมาเป็ดไก่ให้มาด้วยกันหมด กูคนเดียวสู้ได้หมดว่างั้นนะ ถ้าตกกูขึ้นเวทีใหม่กูไม่ยอมให้ลูกศิษย์กูขึ้นละ กูขึ้นคนเดียวเข้าใจไหม กูจะสู้ จึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบ มันต้องอย่างนั้นซิ นักรบต้องสู้

นี่แต่ก่อนมาดอลลาร์ เงินสด ตลอดเงินไทยเราไม่เคยได้มานี่นะ เวลานี้ทองคำก็ได้ตั้ง รวมวันนั้นเลยละ วันที่ ๑๒ นี้ คือรอวันแน่ที่จะมอบเท่านั้นละ วันที่ ๑๒ เมษายนนี้นะ รวมเข้ากันแล้วมันเป็น ,๐๗๙ กิโลครึ่ง นับจากนี้ย้อนหลังไปนะ ต่อไปนี้ยังจะได้อีกอยู่ ที่ได้แล้วเวลานี้ ๖,๐๗๙ กิโลครึ่งหรือ น้ำหนักทองคำ ๖ ตัน กับ ๗๙ กิโลครึ่ง ส่วนดอลลาร์นั้นเราได้แล้วเวลานี้ ๗,๔๔๗,๖๖๗ ดอลล์ ถึงวันนั้นแล้วต้องให้ได้ดอลลาร์ ๓ แสนเข้าไปกึ๊กเลยตรงนี้นะ

นี่ละแต่ก่อนเคยมีที่ไหน เวลาพี่น้องชาวไทยเราต่างคนต่างช่วยชาติด้วยกำลังวังชาของตน ไม่มีคำว่าคนทุกข์คนจน น้ำใจมีเหมือนกันหมด เอาตรงน้ำใจนะ หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายนำเวลานี้ ไม่ได้เอาสมบัติเงินทองข้าวของมาอวดกันนะ เอาน้ำใจมาแสดงต่อกันให้เห็นว่าพี่น้องชาวไทยเรารักชาติหรือไม่รักชาติขนาดไหน เอาน้ำใจมา เอามาตามกำลังของคนทุกข์ คนมีมากน้อยเพียงไรแสดงน้ำใจออกมาเป็นสมบัติเงินทองข้าวของมา ดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็น รวมแล้วเป็นน้ำหนักทองคำ ๖ ตันกว่าแล้วนี่ แต่ก่อนเราไม่เคยได้เราก็ได้แล้วเวลานี้

ทีนี้ดอลลาร์เดี๋ยวนี้ ๗ ล้านกว่าแล้ว สำหรับเงินสดนั้นเป็นหมื่นล้านขึ้นไปโน่นนะ ที่ช่วยทั่วประเทศไทยเราทุกภาค เราช่วยเสมอกันหมด เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน ไม่มีใครแปลกปลอมมาจากที่ไหน เป็นคนไทยด้วยกัน ทุกข์ๆ ด้วยกัน จนด้วยกัน มี ๆ ด้วยกัน จึงไม่มีแบ่งสัดแบ่งส่วนแบ่งเพื่อการทำลายกัน เช่น แบ่งพรรคแบ่งพวกหรือแบ่งภาค นี้คือเรื่องทำลายนะ ไม่ใช่เรื่องสามัคคีประสานเป็นทองแท่งเดียวกัน เพื่อกำลังวังชารักษาชาติไทยของเราให้แน่นหนามั่นคงด้วยความอบอุ่นใจ เพราะความสามัคคีกันเป็นเครื่องกลมกลืนมัดเข้าเป็นทองแท่งเดียวกัน

หลวงตามุ่งอย่างนี้ ธรรมท่านก็มุ่งอย่างนี้ ความแตกความแยกไม่มีในธรรมท่านตำหนิเอาอย่างมากมาย เห็นไหมเทวทัตแตกแยกจากพระพุทธเจ้าจนกระเทือนมาเป็นคู่แข่งศาสนามาตลอดนี้ แม้พระเทวทัตท่านจะยอมตัวแล้วว่าขอถวายพระองค์ คางกรรไกร วาระสุดท้ายเดินทางมา เห็นโทษตัวเองเต็มที่แล้ว จะมาขอกราบขมาโทษพระพุทธเจ้า พระองค์ก็รับสั่งทันที โอ้ เสียดาย มาก็จะไม่ได้พานพบเราแหละ มาถึงข้างทางก็จะถูกแผ่นดินสูบ มาถึงนั้นเป็นจริง ๆ นั่น นี่ก็เป็นประวัติติดศาสนามา แม้พระเทวทัตท่านยอมโทษแล้วเรื่องนั้นก็ยังติดมาอยู่ เราที่ไหนที่มาเอาความแตกแยกสามัคคีซึ่งกันและกัน มาแทนเทวทัตทั้ง ๆ ที่พระเทวทัตยอมโทษแล้ว พวกเราไม่ยอมโทษมีอย่างเหรอ ยังจะมาเป็นคู่แข่งคนนั้นคนนี้ พวกนั้นพวกนี้พรรคนั้นพรรคนี้ ภาคนั้นภาคนี้ อย่าเอาเข้ามาทำลายประเทศไทยนะ สิ่งเหล่านี้เป็นมหาโจรเป็นมหาภัยอย่างมากต่อชาติไทยของเรา

ชาติใดก็ตาม ถ้าลงความแตกแยกได้เข้าไปตรงไหนแล้วแตกหมดเลยนะ ถ้าความสมานสามัคคีเข้าไป แม้แต่มดเขาก็อยู่ด้วยกันเป็นรวงเป็นรังของเขา ทำไมประเทศไทยทั้งประเทศเมื่ออยู่กันด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยถือว่าเราเป็นคนไทยทั้งชาติด้วยกันแล้ว มีความรับผิดชอบ และความรักชาติด้วยกันแล้วมันจะไม่แน่นหนามั่นคงมีอย่างเหรอ ต้องแน่นหนามั่นคง คำว่าแตกว่าแยกไม่มี มหามงคลอยู่ที่ตรงนี้นะ ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอา

ความพร้อมเพรียงสามัคคี  เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเอกอุมาประจำนะ สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโข มีอยู่ทั่วๆ ไปในพระบาลี ยกย่องสรรเสริญความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหลักใหญ่ๆ ไม่ได้ยินว่าเอาความแตกร้าวเอาความเห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้ เห็นแก่พรรคนั้นพวกนี้ เห็นแก่ภาคนั้นภาคนี้เข้ามาแข่งไม่มี แข่งตรงไหนแตกตรงนั้น อย่าเอามาเป็นอันขาดนะ เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ มีร้าวตรงไหนให้รีบซ่อมนะ มันร้าวรานตรงไหนซ่อม ร่างกายของเราเจ็บปวดตรงไหนหายามาใส่เห็นไหมล่ะ ไม่ใช่เอามีดมาฟันเพิ่มเติมเข้านะ ร่างกายของใครก็ตาม เจ็บปวดตรงไหนต้องหาหยูกหายามาสมาน มารักษามัน

อันนี้คนไทยทั้งชาติเป็นอวัยวะอันใหญ่โตของชาติไทยเรา อะไรที่มีขัดข้องตรงไหนให้ยอมรับกัน อย่าถือทิฐิมานะ ซึ่งเป็นการทำลายชาติของตนตั้งแต่ตนออกไปแหละ ไม่มีชิ้นดีเลย อย่านำมาใช้ เราเป็นลูกชาวพุทธให้มีเหตุมีผลฟังด้วยกันทุกคน อย่าแก่งแย่งแข่งดี มันมีแต่แข่งชั่ว ถ้าผิดจากธรรมพระพุทธเจ้าแล้วแข่งชั่วแข่งเลวแข่งความล่มจมทั้งนั้นแหละ ถ้าตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะจนก็มี ดังพี่น้องทั้งหลายบริจาคทานมานี้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ใครไม่ได้เป็นเศรษฐีละ คนไทยเราหาอยู่หากินตามกำลังความสามารถ แต่เวลาเสียสละ คนใดมีมากน้อยเท่าใดสละมา เวลานี้ทองคำเราเกือบจะได้ถึง ๑๐ ตันแล้ว นี่เพราะอำนาจแห่งความรักชาติ ความสามัคคี ความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายรวมกันเป็นมหามงคลขึ้นเป็นทองคำจะเข้าสู่คลังหลวงเวลานี้เริ่มจะ ๑๐ ตันแล้วนะ

นี่ละคุณค่าแห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีกันให้ยึดเอา และดอลลาร์ เงินสดก็เหมือนกันเวลานี้ไปที่ไหนไปซิ สถานที่ได้ทำการปลูกสร้างซ่อมแซมจากน้ำใจของพี่น้องทั้งชาติเสียสละมานี้ หลวงตานำไปทุกบาททุกสตางค์เลยเทียว ไม่มีคำว่าจะรั่วไหลแตกซึมไปไหน หลวงตากล้าพูดได้เลยเทียว เพราะช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วน ๆ ถึงกับร้องโก้ก ขึ้นมาเลยสะเทือนใจมาก เหอ เมืองไทยจะจมเสียคราวนี้ละเหรอ นู่นน่ะ ถึงขนาดนั้นนะ เอ้า จะช่วยว่างั้นเลย ตั้งแต่นั้นมาก็ออก จนกระทั่งป่านนี้ก็ยังไม่ถอย ธาตุขันธ์อ่อนก็ยอมรับว่าอ่อน แต่ใจไม่อ่อน จะบุกเข้าตลอด ๆ ขอให้ได้ตามที่มุ่งหมายนี่ละ เราทั้งหลายจะเป็นมหามงคลต่อชาติไทยเราไปอีกเป็นเวลานาน ลูกเต้าหลานเหลนจะได้สืบทอดมรดกอันล้ำค่า ที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากนี้สืบต่อไปเป็นเวลานานเช่นเดียวกัน ให้พากันจำเอานะทุกคน ๆ

ผมเป็นสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว ชื่อ พ.ต.ต.ธรรมวัฒน์ หิรัญเลขา ท่านประชาให้ผมมาอยู่มารับใช้หลวงตา ผมก็เลยมา แล้วผมมีเรื่องจะบอกข่าวดีให้พี่น้องฟัง คือครั้งหนึ่งที่หลวงตาเอาผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง ลงท้ายว่ากองละหนึ่งสลึง ก็ได้มาทำกับหลวงตา แล้วท่านประชาก็มา คนเยอะ ทีนี้ผมก็กลับไปที่ขอนแก่น มีวันหนึ่งผมอยากได้เงิน ผมก็มาอธิษฐานว่าผมเคยไปทำสหกรณ์ไว้แล้วทำไมไม่ได้ ผมก็มานึกถึงคำสอนหลวงตาว่ามันมีบุญ ผมก็ไปจุดธูปแล้วก็มากราบหลวงตา  ๗ วันต่อมาเขาเลยให้เงินผมผ่าน ผมเลยว่าหลวงตานี่ศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ เงิน ๑๐๐ บาทแต่เขาให้เราเป็นหมื่นบาท ผมทำบุญกับหลวงตาผมก็ไม่ทำเยอะ ทำทีละร้อยสองร้อย ทีหลังมา ตอนแรกผมก็ถามในใจ หลวงตาว่าบุญเยอะ ๆ ทำไมผมยังไม่เห็นบุญ เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ให้ เขาบอกไม่ให้ พอผมไปจุดธูป แล้วหลวงตาเคยบอกว่ามีบุญ พอบอกไปภายใน ๗ วันเขาบอกมาเลยว่าให้เงินผม ผมเลยว่า โอ๋ย หลวงตาศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ เป็นพระอรหันต์จริง ๆ

คำว่าอรหันต์นั้นแก้ให้ถูกต้องเสียนะ คำว่าอรหันต์นี้ หลวงตาหันมาจากหมอน ลงไปทางจงกรมก็หันไปทางจงกรม จากนั้นก็หันมาที่นี่ จากนี้ก็หันมาฉันจังหัน แล้วก็หันมาพูดนี่

หลวงตาพูดว่ามีบุญครับ

อันนี้วาสนาของลูกศิษย์แหละ ถ้าลูกศิษย์ไม่มีบุญก็ไม่ได้ ลูกศิษย์ตั้งจุดธูปเทียนขึ้นมาอาศัยครูบาอาจารย์เพิ่มกับบารมีของเราเข้าแล้วก็เห็นผลประจักษ์ ให้สร้างความดีให้ดี อย่าไปทำความชั่วต่อไปนะ เอาละพอเท่านั้นละ

ผมพูดจริง ๆ ไม่ได้พูดเล่น ผมมีหลักฐานด้วย

เอาละเรายอมรับเรื่องหลักฐานนั่น กรรมดี กรรมชั่ว แน่นอน เป็นอื่นไปไม่ได้

 

ชมการถ่ายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันต่อวัน  ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก