เขาว่า หลวงตาบัวญาณเสื่อม
วันที่ 24 เมษายน 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

เขาว่า หลวงตาบัวญาณเสื่อม

 

         นู่นกองพะเนินที่จะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์โลกทั่วแดนโลกธาตุ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย สัตว์ที่ปราศจากที่พึ่งหวังพึ่งผู้อื่นจำนวนมากทีเดียว คนเรานี้มีเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านขี้ประติ๋วนะ สัตว์โลกที่อยู่ลึกลับๆ ในสายตาแห่งญาณของพระพุทธเจ้า และพระสาวกองค์เชี่ยวชาญมองกระจ่างไปหมด ลบไม่ได้ ลบไม่สูญ ใครจะมาลบก็ไม่สูญเรื่องเปรตเรื่องผี เรื่องสัตว์นรกอเวจี ตลอดเทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ถึงนิพพาน นี่เรียกว่าใครลบไม่สูญ

         ที่เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเปรตทั้งหลายที่ไม่มีญาติมีวงศ์ ที่มีญาติก็ฉุดกันไปได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ที่ไม่มีญาติก็มาผิดหวัง มีงานบุญอะไรๆ นี้ก็ผิดหวัง บรรดาญาติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบุญการกุศล จิตใจจืดจาง ไม่มีความสนใจที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติ ญาติก็มา จิตใจแห้งผาก หวังจะมาบรรจุความดีส่วนกุศลจากญาติก็ไม่มี ไม่มีใครมาสนใจ จิตใจแห้งผาก กลับไปเสวยกรรมของตนตามเดิม มีมากต่อมากนะ

         ตาพระพุทธเจ้าไม่เหมือนตาเรานะ เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้า หนึ่งไม่มีสองคือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจ้านี้แน่ที่สุดว่าหนึ่งไม่มีสอง ไม่มีอะไรเป็นคู่แข่ง ทรงเล็งญาณดูหมดบรรดาสัตว์ทั้งหลาย มีพวกเปรตพวกผีเป็นต้น ดังท่านแสดงไว้ใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ท่านแสดงไว้ พวกญาติที่ผิดหวังกลับไปเสวยกรรมตามเดิมก็มีเยอะ เพราะญาติจิตใจจืดจางว่างเปล่า ไม่มีความกว้างขวางเมตตาสงสาร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติของตน พวกนี้กลับไปด้วยความแห้งแล้ง พวกที่มารับส่วนกุศลจากญาติอุทิศให้ก็เปลี่ยนชั้นเปลี่ยนภูมิขึ้นถึงสวรรค์

         นี่คือพระวาจาของพระพุทธเจ้านะ ไม่เป็นอื่น เป็นอย่างนั้น ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องปากของคนมีกิเลส เรื่องใจและพระโอษฐ์คือปากของพระพุทธเจ้าเป็นปากของผู้สิ้นกิเลสแล้ว มีญาณหยั่งทราบทุกอย่าง ไม่มีผิด เราชาวพุทธจึงควรที่จะตายใจได้ ถ้าใครยังไม่ตายใจให้ตายใจเสียว่าพระพุทธเจ้าคือหนึ่งไม่มีสอง การแนะนำสัตว์โลกที่จะโกหกสัตว์โลกให้ได้รับความล่มจมไม่มีในพระพุทธเจ้าพระองค์ใด แต่เรื่องกิเลสมีตลอด คืบคลานไปตาม ค่อยหยิบค่อยฉวยเอา เผลอเมื่อไรกิเลสเอาไปถลุง นี่คือกิเลส

         เรื่องธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเราเป็นเอก ที่ทำนี้ทำอย่างนั้นละ เพราะสัตว์โลกที่หวังพึ่งผู้อื่นมีเยอะ ส่วนกุศลที่เราแผ่ทั่วโลกธาตุนี้เราไม่นิยมว่าใครเป็นญาติไม่เป็นญาติ แผ่ถึงกันหมดเลย มีญาติไม่มีญาติไม่สำคัญ แผ่เป็นส่วนกลางไปเลย นี่เราก็ได้ทำ ก็เพราะความคิดเห็นหัวใจของสัตว์โลก เขาเกิดมาอาภัพ เวลานี้เขาอาภัพคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพี่น้องผู้มีใจบุญใจกว้างขวางทั้งหลายสนับสนุนให้บรรเทาทุกข์ และผ่านทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งกุศลของพวกเราอุทิศให้

         เราจึงอุตส่าห์พยายาม เราอยู่ในสภาพนี้ก็ว่าดิบว่าดีอยู่แล้ว เขาที่ได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าเรานี้มากที่สุดเลย เขาก็รับได้ก็เพราะกรรมของเขาเอง พวกเปรตมีถึง ๑๓ จำพวกนะ ท่านแสดงไว้ พอพ้นจากนรกมาก็มาเป็นเปรต เปรตประเภทที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ถึง ๑๓ จำพวก..เปรต ประเภทที่หนึ่งยังกรรมหนักมากอยู่ ประเภทที่สองที่สามเบาลงไปๆ ประเภทปรทัตตูปชีวีเปรตนี้ได้อาศัยทานการกุศลของพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายบริจาคไปให้ ท่านเหล่านี้รับๆๆ ถ้ากรรมหนากว่านี้ก็รับไม่ได้ มีหลายประเภทเปรตก็ดี

         เราทำไปให้ก็เผื่อผู้ที่อยู่ในวิสัยที่จะได้มารับนี้ให้ได้รับไปๆ ผู้ที่สุดวิสัยก็ปล่อยให้ผ่านไปตามกรรมของสัตว์เช่นเดียวกัน ที่เราทำกับพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ควรจะยึดเป็นตัวอย่างได้แล้วนะ เราไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นลูกศิษย์ตถาคต พูดให้ตรงเลย เราจะไม่มีแง่งอนอะไร เอียงนู้นเอียงนี้จะไม่มี นี้มีแต่ความเมตตาธรรมต่อโลกทั้งนั้นแหละ ที่อุตส่าห์พยายามบึกบึนนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรนะ เพื่อโลก อยู่ในฐานะใดควรจะได้รับการสงเคราะห์อุดหนุนประเภทใดบ้างก็ให้ได้รับไปๆ ส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไป มันจำเป็น

         นี่เราก็ช่วยโลก ก็คือช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรามุ่งอย่างเต็มหัวใจ ในสามพระองค์นี้ใครมาแตะไม่ได้ ถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตายแตะไม่ได้เลย เพราะเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งแล้ว ที่เราทะนุถนอมสามพระองค์นี้ไว้เพื่อชาติไทยของเราได้อยู่ร่วมกันเป็นสุขๆ ทั่วหน้ากัน เวลานี้เข้ามาหาทองคำ เราคิดหมดแล้วนะ ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ไปหารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลาย รบกวนส่วนใหญ่ได้มาตั้ง ๑๐ กว่าตันแล้ว ก็ยังมารบกวนเล็กๆ น้อยๆ อีก ก็เพราะความจำเป็นแห่งหัวใจของโลก ชีวิตของโลกมีอยู่ในทองคำนี้เป็นเครื่องประกัน

         นี่เราคิดไว้หมดนะ อันนี้เป็นเครื่องประกันชาติไทยของเรา ถ้ามีทองคำหนาแน่นขึ้นเท่าไร ชาติไทยของเรายิ่งมีความหนาแน่นมั่นคงมากขึ้น นี้เราก็เป็นห่วงอันนี้เองเพื่อพี่น้องลูกหลานชาวไทยเราจะได้อยู่ด้วยความแน่นหนามั่นคง สะดวก การไปมาหาสู่ซื้อขาย แม้จะติดหนี้ติดสินเขาบ้างเป็นธรรมดาแต่เรามีเครื่องประกัน การดำเนินประสานกันในการซื้อการขายติดหนี้ติดสินก็ไปได้สะดวก ถ้าไม่มีทองคำเป็นเครื่องประกันแล้วไม่ว่าส่วนบุคคล ไม่ว่าส่วนรัฐบาล เขาไม่ยอมให้ติดหนี้เขาแหละ จะติดหนี้ประเทศไหนทองคำเราต้องไปกองอยู่ในประเทศนั้น

         นี่เราก็ได้เห็นแล้ววันเราไปมอบทองคำวันแรก ทองคำกับดอลลาร์ไปมอบที่คลังหลวง หัวหน้าคลังก็แหลมคมมากนะ พอเราไปมอบวันนั้นหัวหน้าคลังหลวงนั้นแหละ มานิมนต์เราเข้าไปดูคลังหลวง ท่านเหล่านี้ก็คงคิดแล้วว่านี่เป็นปฐมฤกษ์ที่ทองคำจะได้เริ่มไหลเข้ามาสู่คลังหลวงของเรา เพราะอาจารย์องค์นี้พาบริษัทบริวารมารวมกันได้ทองคำถึงขนาดนี้ นี่เป็นความหวังของคลังหลวงของเรา และนิมนต์เราเข้าไปดู นิมนต์ถูกจุดหมายๆ เสียด้วยนะ

         พอนิมนต์เข้าไปดูแล้ว เขาก็บอกเลยว่าทองคำนี้มีได้มาเห็นสองท่านเท่านั้น  หนึ่ง สมเด็จพระเทพฯ สอง หลวงตานี้เท่านั้น นอกนั้นไม่มีใครเห็นเลย เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทราบชัดเจนแล้วก็เข้าไปดูละเอียดลออ สรุปความลงแล้วใจเราหายวูบๆ ทองคำเรามีน้อย เอาไปประกันในประเทศนั้นๆ ที่ติดหนี้ติดสินเขามาก ทองคำเราต้องไปประกันอยู่นู้นนะอยู่เมืองนอกมากกว่าอยู่เมืองไทย เราสืบถามได้ละเอียดลออ เช่นสหรัฐเป็นต้น ทองคำเราที่อยู่ในเมืองไทยนี้สามเท่ายังไม่สู้ทองคำที่เอาไปประกันตัวอยู่สหรัฐเลย นั่นฟังซิ

         ทองคำเรามีเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็เอาไปประกันตัวไว้ประเทศนั้นประเทศนี้ มีสหรัฐเป็นอันดับหนึ่ง จากนั้นก็มาอังกฤษมาอะไรนี้แหละ ลดลงเป็นลำดับ แต่ที่มากที่สุดก็คือสหรัฐ เรานับดูทองคำที่เขาเอาไปประกันนั้นมากกว่าทองคำที่มีอยู่ในเมืองไทยเรา ซึ่งประกันชาติของตนนั้นสองสามเท่า ฟังซิ เอาไปไว้เมืองนอกประกันชาติของเราไว้ นี้ยังเหลืออยู่เพียงเท่านี้ นี่เราที่ใจเราหายวูบๆ พอมาก็ออกประกาศลั่นเลยทีเดียว เราก็ค่อยเป็นค่อยไป ทองคำนี่ก็ได้ตั้ง ๑๑ ตัน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ แล้วต่อไปนี้เราก็ยังหวังเพื่อจะหนุนทองคำของเราที่มีอยู่น้อยมากเวลานี้ ให้หนุนตัวขึ้นไปเพื่อความแน่นหนามั่นคง

         เพราะฉะนั้น จึงได้บิณฑบาตและรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอยู่ไม่เลิกไม่แล้ว  เพราะความห่วงใยในลูกหลานชาติไทยของเรามาก เราจึงได้แสดงกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายในฐานะที่พอพูดกันได้เราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทองคำเรื่อยมา การที่ถวายทองคำนี้คือมอบเข้าในหัวใจของชาติไทยเรา ให้มีความแน่นหนามั่นคง เราจึงรับทยอยมาเรื่อยและสมมักสมหมายมาเรื่อยอย่างนี้ ฝนตกพรำๆ เบาๆ อยู่ๆ ก็ลูกเห็บตูมตามลงมาๆ แล้วเมื่อเช้านี้ก็ตูมลงมาลูกหนึ่งๆ ใหญ่ๆ ตั้งกิโลหนึ่ง เห็นไหมล่ะ นี่ละค่อยไหลเข้าอย่างนี้ละ

         เวลามีชีวิตอยู่เราจะพยายามทุกด้านทุกทางเพื่อพี่น้องทั้งหลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจะอุ้มให้เต็มเหนี่ยวเลย ใครมาแตะไม่ได้ถ้าหลวงตาบัวไม่ตาย เราเทิดทูนขนาดนั้นแหละ แล้วก็ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายให้ทราบความสำคัญของสิ่งสำคัญในชาติไทยของเราคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีน้ำหนักเลิศเลอเหมือนกันหมด จึงให้พากันเทิดทูนด้วยวิธีการที่จะช่วยด้วยวิธีใด เช่นอย่างเวลานี้กำลังพยายามหาทองคำแบบน้ำไหลซึมๆ ให้ไหลเข้าสู่หลักของชาติ หัวใจของชาติคือทองคำ

         นี่เราก็หาอย่างนี้เรื่อยๆ ไป อย่างอื่นพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ออกช่วยตามที่เคยช่วยมาแล้ว ส่วนทองคำนี่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ มีมากมีน้อยเข้านั้นหมดแล้ว ส่วนเงินสด-ดอลลาร์นี่แปรออกช่วยชาติบ้านเมืองของเราทั่วประเทศนั้นแหละ เราพยายามทำอย่างนี้ตลอดมา ด้วยความคิดอ่านไตร่ตรองเรียบร้อยแล้ว เท่าที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่เคยได้ตำหนิความคิดความดำริ-ความพินิจพิจารณา  จากนั้นก็พาพี่น้องออกก้าวเดินเรื่อยๆ ทั้งด้านวัตถุทั้งด้านธรรมะ ก็ไม่ปรากฏว่ามีความผิดพลาด ทำความระแคะระคายต่อจิตใจของเจ้าของผู้พาดำเนินนี้เลย เราก็ภูมิใจในการดำเนินจากการคิดอ่านไตร่ตรองเรียบร้อยแล้ว พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรม

         นามธรรมคืออรรถธรรมเข้าสู่ใจ ธรรมนี้สำคัญมากนะ ธรรมกับใจเป็นสำคัญมาก ขอให้ใจเข้าสู่ธรรมเถอะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาด้วยกัน คนที่เคยกินเหล้าเมาสุรา สูบฝิ่นกินกัญชาอะไร การพนันขันต่อนี้มันจะลดๆ ลงเป็นลำดับ นี้ธรรมดา บางรายขาดสะบั้นไปเลย ตัดขาดเลย เพราะอำนาจแห่งธรรมเข้าหนุนกำลังใจ ตัดสิ่งทั้งหลายที่เลวทรามและทำความเสียหายแก่เรานั้นออกให้หมดโดยสิ้นเชิง นี้ละอำนาจแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าได้เข้าถึงใจแล้ว

         ใจนี้เด็ดมากนะ เวลามันหนักไปทางกิเลสนี้เด็ดมาก ถึงไหนถึงกันขาดสะบั้น จะว่าตกนรกก็ไม่ถอย ตกนรกแล้วยังจะมุดนรกลงไปอีกได้ อำนาจแห่งใจที่มันหนาแน่นไปตามความชั่ว มันกล้าหาญต่อบาปต่อกรรมตลอดไป ทีนี้จิตใจที่มีธรรมเข้าสวมใส่  แล้วจะกล้าหาญเป็นลำดับลำดา เช่นเดียวกับความกล้าหาญทางชั่ว แล้วก็ดีดผึงได้เหมือนกัน เป็นก็เป็น ตายก็ตาย หมดเป็นหมด ยังเป็นยัง นี่เรียกว่าใจพาเป็น แล้วก็ดีดผึง

         นี่เราอบรมสั่งสอนและพาพี่น้องทั้งหลายเราดำเนินในทางที่ถูกที่ดี จึงขอให้พากันนำไปปฏิบัติ ชาติเป็นของเราทุกคน ชาติหนาแน่นเราก็หนาแน่น ชาติอ่อนแอเราอ่อนแอ ชาติล่มจมเราต้องล่มจมด้วย แล้วใครจะรักษาชาติไม่ให้อ่อนแอ ไม่ให้ล่มจม ให้มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้น ก็จากเราทั้งหลายทุกคนนี่ อย่างที่บริจาคสมบัติเงินทองและทองคำเข้ามาบริจาคเพื่อส่วนรวม นี้แหละเป็นเครื่องหนุนตลอดเวลาเพื่อชาติไทยของเรา และหลวงตาก็ขออนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย พูดอะไรเป็นอันนั้นขึ้นมา ด้วยความพร้อมเพรียงและเห็นด้วยเห็นตาม ว่างั้นเถอะ ยอมรับๆ ทุกสิ่งทุกอย่างหนาแน่นขึ้นมาตามมักตามหมายนั่นแหละ

         เราจึงขอขอบคุณ อนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามครูคือศาสดาของเรา สมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะ บ้านเมืองของเราก็หนุนขึ้นมาเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้ นี่ทองคำก็ได้ขนาดไหนแล้ว ตั้งแต่แต่ก่อนเราไม่อุดหนุนชาติของเราอย่างออกหน้าออกตา มีเท่าไรทองคำก็เห็นอยู่แล้ว ทีนี้หนาแน่นขึ้นเป็นลำดับ แล้ววัตถุเครื่องก่อสร้างต่างๆ ที่ออกจากปัจจัยเงินทองที่เป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยที่รักที่สุด สละออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี้มีมากขนาดไหน

         เดินไปที่ไหนมักจะเห็นบ่อยๆ เจอบ่อยๆ นะ เพราะสิ่งก่อสร้างที่ให้เขาสร้างไว้ เช่น โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาล มิหนำซ้ำทางราชการก็มีเยอะนะ ทางราชการนับตั้งแต่เรือนจำลาดยาวมา เรือนจำลาดยาวเวลานี้อย่างน้อยดูว่า ๔๗ ล้าน นี่เป็นอย่างน้อยนะ ขาดตัวแล้ว ๔๗ ล้าน ยังจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีก นี่ก็เรียกว่าช่วยชาติช่วยบ้านเมืองของเรา ทีนี้เรือนจำที่อื่นๆ เยอะนะที่เขามาขอเรา เรือนจำไม่น้อยนะที่เราช่วย สร้างตึกสร้างอะไรให้อยู่ และพวกหยูกพวกยาอะไรหลายจังหวัดที่เราช่วยอยู่ตลอด ทางราชการก็เราหนุนช่วยราชการ จากนั้นก็โรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนมากที่สุด มีแต่สมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นแหละ

         สำหรับหลวงตาบัวนี้จะมีงุบงิบงุบงับอย่างนั้น เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลย ในหัวใจเราบริสุทธิ์สุดส่วนแล้ว เกินกว่าที่จะมาเอามลทิน เอามูตรเอาคูถมาติดหัวใจด้วยความทุจริต เราทำไม่ลงเราพูดจริงๆ อะไรที่ขัดข้องต่อธรรมในหัวใจแล้วเราจะปัดทันที อะไรที่สะดวกมากน้อยเราจะออกๆๆ อย่างคิดเพื่อพี่น้องทั้งหลายดำเนินนี้ เราคิดเต็มหัวใจแล้วเราถึงพาออกนะ รู้สึกว่าราบรื่นดีงามเรื่อยมา ทางด้านวัตถุเราก็สมใจตลอดมา

         เมื่อเช้านี้ก็ลูกเห็บตูมลงมาทองคำตั้งกิโลหนึ่งแล้ว เห็นไหมล่ะ แฝงลงมากับฝนพรำๆ นั่นแหละ อยู่ๆ ก็ตูมตามลงมา ถ้าฝนพรำๆ มันนอนใจมันเบานัก ลูกเห็บก็มาปลุกเสียบ้างตูมลงมา ให้ฝนฝอยๆ มันตื่นตัว เมื่อเช้านี้ทองคำได้ ๑ กิโล ๒๙ บาท ๗๘ สตางค์ ทองคำที่ได้หลังจากมอบแล้ว ๙๐ กิโล ๗ บาท ๔๙ สตางค์ เข้าคลังหลวงหมดเลย เวลานี้ที่ยังไม่หลอมก็เก็บไว้ในธนาคาร ธนาคารเราเช่าห้องเอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะ ทองคำของเราเข้าไปเก็บไว้นั้นพอสมควรแล้วเราก็หลอม   ถ้าหากยังไม่พอที่จะมอบเราก็เก็บไว้ในธนาคาร ซึ่งเราจองห้องไว้เรียบร้อยแล้วนั้นก่อน พอหลังจากนั้นเราก็เอาออกมอบๆ เป็นระยะๆ อย่างนี้ละ นี่ทองคำหนุน พาพี่น้องทั้งหลายอุ้มชาติของเราก็พาทำแบบนี้

         ทีนี้อุ้มใจเพื่อหลักใหญ่ ก็สอนอรรถสอนธรรมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจ  ธรรมที่นำมาสอนโลกไม่มีความผิดพลาด มีแต่ความถูกต้องดีงาม ให้ปรับตัวเข้าสู่ธรรม ที่ท่านตำหนิที่ตรงไหนให้ระมัดระวัง ให้ละ ให้ถอน ให้หยุด ถ้าสิ่งใดไม่ดีให้หยุด ถ้าสิ่งใดดีแล้วท่านส่งเสริมแล้วให้มีความขยันหมั่นเพียร อุตส่าห์พยายาม นี้เรียกว่าเดินตามครูคือศาสดา พูดไปก็หลงลืมไปอย่างนี้ละ พอพูดไปๆ ตัดปุ๊บหายเงียบไม่ทราบว่าพูดเรื่องราวอะไรมา ความจำไม่เป็นท่า

         อันนี้ละมั้งที่เขาออกประกาศ เขาว่าเขากำลังโจมตีหลวงตาบัวอยู่เวลานี้ น่าขบขันนะ เขาโจมตีหลวงตาบัวที่เป็นผู้นำพี่น้องอยู่เวลานี้ เขาว่าหลวงตาบัวญาณเสื่อม ใครอย่าไปเชื่อหลวงตาบัว หลวงตาบัวนี้ญาณเสื่อม เชื่อไม่ได้แล้ว ยังอีกคำหนึ่งที่เขาจะออกมาวันใดก็ได้ ให้เชื่ออาตมภาพที่ญาณเจริญนี้คนเดียว เขายังไม่ออก เขาหาช่องเสียก่อนแล้วเขาถึงจะออก เวลานี้เขากำลังว่าหลวงตาบัวญาณเสื่อม เกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันเคยมีญาณอะไรสักที มันจึงได้ความรู้ความสามารถมาโจมตีหลวงตาบัวว่าญาณเสื่อม

         นี่เขาออกแล้วนะเราก็พูดให้ฟัง ก็เราพูดไม่มีอะไรกับใคร ใครจะว่าอะไรๆ เราก็ไม่มีอะไรกับใคร เขาจะชมก็แล้วเขาจะตำหนิก็แล้วเป็นส่วนเกินทั้งหมด ตกออกๆ  ตกออกหมดทั้งชมเชยทั้งสรรเสริญ อันนี้เขาว่าหลวงตาบัวญาณเสื่อม อันนี้เขาว่าก็ตกไป ถ้าหากว่าหลวงตาบัวมีญาณอยู่เราก็จะชี้ว่า นี่โคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยตกนรกมาเท่าไรพอมึงจะมาโจมตีพระ จะว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมถ้าเราจะตอบ เข้าใจหรือเปล่า หลวงตาบัวญาณเสื่อมน่ะ

         มันออกมาทุกแง่ทุกมุม ท่านทั้งหลายให้คิดเอานะ ใครเป็นคนดิบคนดีที่ควรจะเชื่อถือได้ให้ยึดให้เกาะ ใครที่เป็นคนชั่วให้ระวังตัวจนกระทั่งถึงโคตรแซ่ของมัน คนชั่วมาแต่โคตรแซ่ มันมีโคตรแซ่เหมือนกัน ให้เราระมัดระวัง จำเอานะ เวลานี้มาถึงขั้นญาณเสื่อมเลยไม่มีที่จะเทศน์ไปละ มันญาณเสื่อมแล้วจะว่าไงจะให้เทศน์ไปที่ไหน ถ้ายังเจริญอยู่เวลานี้นะ เรายอมรับว่าญาณหลวงตาบัวไม่ลดละ ใครมา “ไหนล่ะทองคำ ไหนล่ะดอลลาร์ ไหนล่ะเงินสด” อันนี้ไม่เสื่อมนะ ใครเอามาตบกระเป๋าเรื่อยละ อันนี้ไม่เสื่อม ญาณหลวงตาบัวไม่เสื่อม อย่างอื่นเสื่อมช่างหัวมันเถอะ อันนี้ที่เราจะได้เป็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันนี้ไม่เสื่อม ให้พากันจำเอา

         วันนี้ตอนบ่ายโมงก็จะได้ไปวัดอโศการาม ที่วัดอโศการามนี้เราก็ได้ทุ่มลงเต็มที่แล้ว อย่างนี้ละคือเราทำเราคิดทุกอย่าง เราไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้า เจดีย์ที่ท่านอาจารย์ลีท่านทำลงไปนั้นเจดีย์ ๑๓ องค์ เทียบกับธุดงค์ ๑๓ นะ ชำรุดทรุดโทรมจนได้รื้อใหม่ ทำใหม่ ทำคราวนี้เป็นเจดีย์ รวมองค์ใหญ่เลยนะ เจดีย์นี้จะเป็นเจดีย์ที่สำคัญขึ้นอีกมากมาย บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสมัยปัจจุบัน ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบัน เรียกว่าพระอรหันต์สมัยปัจจุบัน ว่างั้นเลย จะได้เข้าบรรจุนี้หมด

         ยกตัวอย่าง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น องค์ใดๆ ก็ตามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ จะไปเชิญเอามารวบรวมมาเข้าบรรจุในเจดีย์ใหญ่ จะเป็นเจดีย์ที่เป็นมหามงคลแก่จิตใจพี่น้องชาวไทยเรา ได้กราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจต่อไป นี่เราจึงได้อุตส่าห์พยายาม เราเทิดทูน ท่านเหล่านี้มีได้ง่ายๆ เหรอ เราจะรวบรวมมาหมด สั่งท่านทองแล้ว พระธาตุของครูบาอาจารย์องค์ไหนๆ องค์สำคัญเพชรน้ำหนึ่งๆ ให้เอามาให้หมด เราบอก จะบรรจุในเจดีย์หลังนี้เจดีย์ใหญ่  ให้เป็นมหามงคลประจำประเทศไทยของเรา เฉพาะอย่างยิ่งประจำภาคกลาง ให้อยู่ในจุดนี้

         เราจึงได้ทุ่มเต็มกำลัง หมดก็หมด เราไม่มีเงินอะไร แต่น้ำใจมันมีจะว่าไง เอาหมดก็หมด ถึงไหนถึงกัน ก็บอกอย่างนั้นแล้ว เพราะเราพิจารณาเต็มที่แล้ว เราเทิดทูนสุดยอดในครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้กราบไหว้บูชาท่านที่มาประดิษฐานไว้ที่นั่น (ถวายทอง ๖ บาทครับ) ทองตั้ง ๖ บาท นั่นเสื่อมก็เสื่อมไปญาณหลวงตาบัว นี่ทองมาเรื่อยๆ หลวงตาบัวไม่กลัว อ้าวเสื่อมไปญาณ ขอให้ได้ทองคำมามากๆ หลวงตาพอใจ เสื่อมไปเถอะญาณหลวงตาบัว ขอทองคำอย่าเสื่อม

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก