เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
วันที่ 3 มิถุนายน 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

เอาฟืนไฟเผาบ้านเมืองนั้นหรือคือการเมือง

สนามบินอุดรฯ นี้เด่นทางทอดผ้าป่าเพื่อช่วยชาติ สนามบินทั่วประเทศไทยยกสนามบินเมืองอุดรฯ เป็นที่หนึ่งที่ตั้งตู้ไว้รับบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มาขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบิน นำมาบริจาคเสมอไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่วัดป่าบ้านตาด สนามบินกับวัดใกล้เคียงกันมาก วันนี้ก็มาเยอะมีแต่ดอลลาร์ ๆ ทั้งนั้น (หลวงตาอ่านจ.ม.ทอดผ้าป่า) รองอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ คุณบุญรวย ชอบใช้ พร้อมคณะ ได้นำเงินโครงการผ้าป่าช่วยชาติมาถวายหลวงตาเป็นจำนวน ๑๘๐,๐๓๐ บาท ซึ่งได้รับบริจาคจากท่าอากาศยานต่าง ๆ และส่วนรวม เคยนำมาถวายแล้ว ๖ ครั้ง มาครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ด เป็นจำนวนเงินไทย ๑๘๐,๐๓๐ บาท เป็นเงินดอลลาร์ ๑๓๕ ดอลล์ เงินสกุลอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง เราขออนุโมทนากับบรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่บริจาครวมกันมาเป็นจุดใหญ่นี้นะ

(มาทั้งหมด ๗ ครั้งประมาณ ๒ ล้านบาทครับหลวงตา) ว่าบริจาค ๗ ครั้งประมาณ ๒ ล้านบาท ได้มากอยู่นะ ๒ ล้านของเล่นเมื่อไร อย่างนี้ละเรียกว่ากำลังช่วยชาติเราต้องช่วยอย่างนี้ ใครอยู่ที่ไหน ๆ ก็อยู่ในหัวใจของชาติไทยเรา ๆ จึงต้องบริจาคหนุนหัวใจชาติไทยเราไปเรื่อย ๆ แล้วก็จะขึ้นได้โดยลำดับลำดาชาติไทยของเรา อย่าเห็นแก่ว่าเป็นเรื่องคนนั้นคนนี้ ทั้ง ๆ ที่เรานั่งขี้นั่งเยี่ยวอยู่บนหัวใจของประเทศไทยคือแผ่นดินไทยนี้ด้วยกันทุกคน แต่เวลาภาระที่จะต่างคนต่างหนุนเพื่อช่วยชาตินี้ไม่สนใจ อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเมืองไทยเรา เป็นเมืองจืดจางมากที่สุด อย่าให้จืดตรงนี้นะ

เราอยู่ในหัวใจของชาติไทย เกิดมาที่นี่ ขี้เยี่ยวกินอะไรอยู่ที่นี่ หลับนอนอยู่ที่ชาติไทยเราตั้งแต่วันเกิดมา ใครแยกตัวไปเป็นเอกเทศที่ไหน ต้องอยู่ในหัวใจของเมืองไทยทั้งนั้น เป็นผู้รับภาระทั้งหมดในคนชาติไทยของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเกิดความจำเป็นขึ้นมา คนชาติไทยของเราทุกคน ต้องถือเป็นความจำเป็นเสมอหน้ากันหมด แล้วต่างคนต่างยกต่างยอขึ้นด้วยความเสียสละ เพราะความรักชาติเป็นหลักใหญ่ของเรา อันนี้เป็นความถูกต้องดีงาม ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดข้อนี้ให้หนักนะ ชาติไทยจะไม่จืดไม่จางแล้วจะไม่อ่อนแอท้อแท้เหลวไหล จะแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับลำดา จากความรักชาติและความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเรา

นี่อย่างท่านหัวหน้ากองบินที่มาบริจาควันนี้ จำนวนเงินน้อยเมื่อไร เงินตั้ง ๑๘๐,๐๓๐ บาทเป็นของน้อยเหรอพิจารณาซิ นี่ก็เพราะกำลังน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเรา โดยมีหัวหน้าตั้งจุดศูนย์กลางไว้เป็นที่รับบริจาคของพี่น้องทั้งหลาย จึงรวมตัวแล้วสำหรับครั้งนี้เป็นเงิน ๑๘๐,๐๓๐ บาท นี่ละน้ำใจแสดงออกให้เห็นเพื่อช่วยชาติไทยของเรา อย่าพากันจืดจางว่างเปล่านะ ใช้ไม่ได้นะ เสียมากเทียว

สำหรับหลวงตาเองก็เคยได้แสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังมาเป็นประจำ นี่อุตส่าห์พยายามขนาดไหนพี่น้องชาวไทยเราดูเอาก็แล้วกัน บวชอยู่ในป่าในเขาเราไม่เคยสนใจกับบ้านกับเมืองแต่ไหนแต่ไรมาเลย ตั้งแต่วันก้าวเข้าบวช เฉพาะอย่างยิ่งวันออกปฏิบัติก้าวขึ้นสู่เวทีฟัดกับกิเลส นั้นเป็นเวลาที่เอากันอย่างเต็มเหนี่ยว ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการแยกเลย ตั้งแต่บัดนั้นมาไม่มองดูใครต่อใคร เป็นดีเป็นชั่วอะไร มองดูแต่หัวใจเจ้าของซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสข้าศึกศัตรูต่อหัวใจ บีบบี้สีไฟหัวใจ ฟันกันด้วยอำนาจแห่งความพากเพียรโดยธรรม ๆ ตลอดมา

จนกระทั่งเห็นบ้านเมืองเราเอนเอียงมากมายกระทบกระเทือน อยู่ในวัดนี้แหละลูกศิษย์ลูกหาคนนั้นเอาเรื่องนั้นมา คนนี้เอาเรื่องนี้มา แล้วเอาหนังสือพิมพ์มาประกาศเรื่องต่าง ๆ ให้ฟังทุกวัน ๆ หนักเข้าทุกวัน มีแต่ความจะล่มจะจม ๆ กระเทือนหัวใจเข้าเรื่อย ๆ ก็เอะอะโวยวายขึ้นล่ะซี นั่นละต้นเหตุ เกิดความเอะอะโวยวายขึ้นภายในจิตใจ จากการได้ยินได้ฟังได้เห็นจากหนังสือพิมพ์หรือข่าวต่าง ๆ ที่มาผ่านเราทุกวัน ๆ ในระยะนั้นรู้สึกว่าเดือดร้อนมาก นั่นละต้นเหตุ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสารอะไรเลย แต่ก็จำเป็นจะต้องได้เข้ามายุ่งไม่ยุ่งไม่ได้ จึงได้ออกประกาศตน

หลังจากนั้นก็ออกประกาศตน เริ่มแรกตั้งแต่ติดหนี้เขาเท่าไรล้านล้าน กระเทือนมากทีเดียวติดหนี้เมืองนอกเขา คิดเฉลี่ยแล้วคนไทยเรา ๖๒ ล้านคนนี้ ติดหนี้เขาคนละ ๕ หมื่นบาท ๆ คน ๖๒ ล้านคน เป็นยังไงเมืองไทยเรา เหมือนเขากางเล็บไว้อย่างนี้เขากำเมื่อไรก็เสร็จเลย นี่ละคือต้นเหตุ เวลานี้เขายังไม่กำเขากางเล็บ แต่เรื่องของเราอยู่ในอุ้งเล็บของเขาแล้วทั้งนั้น จะทำยังไงนี่อันหนึ่งนะ แล้วอันที่สอง ดอลลาร์กับเงินไทย หัวเมืองไทยมีกี่หัว ดอลลาร์ของเขาเท่ากับตีนพวกนี้ละ เขาเหยียบเอา ๆ ตีนเดียวฟาดถึง ๕๖-๕๗ บาทต่อดอลล์เดียวนะ เป็นยังไงตีนเขากับหัวเราเป็นยังไง นี่ก็ทำให้คิดมากนะ แล้วมีเรื่องราวหลายเรื่องรวมตัว ๆ เข้าไปเผาหัวใจของหลวงตานะ หัวใจนี้ออกมาจากพี่น้องชาวไทยเกิดความเดือดร้อนนั่นแหละ จึงได้ออกประกาศ ตั้งแต่บัดนั้นมาก็เลยได้ออกมา

ทีนี้เลยกลายเป็นเรื่องอย่างที่เขาว่า เป็นพระการบ้านการเมือง เขาว่าหลวงตาบัวเป็นพระการบ้านการเมือง เราอยากทราบว่าการบ้านเป็นยังไง การเมืองเป็นยังไง มันถึงได้เอาฟืนเอาไฟมาเผาบ้านเผาเมืองเรานักหนา มันเป็นการบ้านการเมืองหรือการเปรตการผี เราอยากถามนี้เสียก่อน ที่ว่าเราเล่นการบ้านการเมือง เราเล่นอะไร เราเอาน้ำดับไฟ ๆ ต่างหาก ว่าเราไปเล่นการบ้านการเมืองอะไร พวกนี้มันจะกินบ้านกินเมืองให้แหลกให้เหลวหมดจริง ๆ ต่อหน้าต่อตาของคน ๖๒ ล้านคนมันอายเมื่อไร หน้าด้านขนาดนั้น พวกตื่นยศตื่นลาภ ตื่นรายได้รายรวย หลงตัว ๆ จนจะกลืนกันทั้งชาติบ้านเมือง เมืองไทยเรานี้จะไม่มีกระดูกนะ กลืนหมด

นี่ละต้นเหตุ แล้วเขาก็ว่าเราเล่นการบ้านการเมือง ก็พวกนี้มันไม่ได้งาบมันก็ว่าเล่นการบ้านการเมืองล่ะซี ตีปากมันไว้พูดตรง ๆ อย่างนี้นะ ไม่งั้นมันจะหมดจริง ๆ นี่ละเรื่องราว ไอ้เรื่องพวกเปรตพวกผีมันก็ว่ามาเล่นการบ้านการเมือง การบ้านอะไร มันการยักษ์กินบ้านกินเมือง การเมืองกินหมดทั้งเมือง เราไปงัดฟันงัดปากมันไว้ไม่ให้มันกิน เราเสียดายชีวิตของมนุษย์ แล้วจะว่าเราเล่นการบ้านการเมืองอะไร เข้าใจเหรอ นี่ละเรื่องหลวงตาบัวเล่นการบ้านการเมืองหรือไม่เล่นก็พี่น้องทั้งหลายทราบเอาเอง

ตั้งแต่วันหลวงตาบัวไปเล่นการบ้านการเมือง ตามคำที่เขากล่าวหาหรือยกโทษต่าง ๆ นั้น หลวงตาบัวทำความเสียหายอะไร เป็นผลขึ้นมาให้เขาได้ยกโฆษณาขึ้นมาว่าหลวงตาบัวทำผิดพลาดประการใดว่ามาเล่นการบ้านการเมือง เราไม่เห็นมีอะไรใช่ไหม ถ้างั้นการกล่าวหานี้มันก็เหมือนกับหมาเห่าในถังขยะน่ะซี เห่าว้อก ๆ ในถังขยะ แล้วมันก็ลงไปในถังขยะ ไปกินในถังขยะอันเก่า เราไม่กินถังขยะเพราะเราไม่ใช่ถังขยะ เราช่วยบ้านช่วยเมืองด้วยความเมตตาสงสารต่างหาก ไปกินอะไรถังขยะสกปรก ความสะอาดติดมันไม่ได้นะมันปัดออกเลย ถ้าความสกปรกนอนจมก็ได้เหมือนหมาจมส้วม นั่นละคนสกปรกชอบนอนอยู่ในส้วมในถานอย่างนั้น คนสะอาดนอนไม่ได้

วันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ท่านทั้งหลายได้มาบริจาค สนามบินอุดรฯ เรานี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลย เรื่อยมาอย่างนี้ตลอด ถ้าหากว่าไม่เป็นการกระดากอายก็อยากจะพูดว่า สนามบินทั่วประเทศไทยเรานี้ ถ้าต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามบริจาค มีน้ำใจคนละหนละแห่ง จำนวน ๒ ล้านนี้มันจะเป็นสักกี่ล้านก็ไม่ทราบ แล้วจะหนุนขึ้นโดยลำดับลำดา อันนี้ก็น่าคิด อย่าว่าตั้งแต่สนามบินเลย จุดใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นส่วนรวมของเมืองไทยเรามีจำนวนมากขนาดไหน ควรจะเอามาคิดมาอ่าน เราเป็นคนของชาติควรจะขวนขวายอะไร ๆ เข้าสู่ชาติบ้านเมืองของตน อันนี้เป็นความถูกต้อง นี่เผดียงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบ บางทีไม่ได้คิดก็มีทั้ง ๆ ที่มีศรัทธา ไม่ได้คิดได้อ่านก็มี

เรื่องช่วยชาติบ้านเมืองนี้หลวงตาช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริง ๆ เรียกว่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยในการช่วยชาติ เมตตาธรรมครอบตลอด ๆ การพูดการจาเทศนาว่าการดุด่าว่ากล่าวประเภทใด เราไม่เคยนำกิเลสแฝงมาเท่าเม็ดหินเม็ดทรายมาดุด่าพี่น้องทั้งหลายให้เกิดความเจ็บปวดแสบร้อนเลย มีตั้งแต่กระแสเสียงของอรรถของธรรมที่เต็มไปด้วยความเมตตาเท่านั้นกระจายฟ่อ ๆ อยู่ทุกวัน มาเป็นเวลาเกือบ ๔ ปีนี้แล้ว ล้วนแต่อำนาจแห่งความเมตตามาจากกระแสของธรรมรวมออกจากลมปากสอนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีเรื่องของกิเลสที่จะมาแผดเผาหัวใจเรา แล้วเอาความเดือดร้อนนี้ไปเผาพี่น้องทั้งหลาย อย่างนี้เราไม่มี เราบอกไม่มี

หัวใจนี้ได้เปิดโล่งมาจากกิเลสทั้งหลายประมาณ ไม่ว่าประมาณละนะ เอา นับเอากี่วันกี่ปีพี่น้องทั้งหลายนับได้ วันนี้จะเปิดให้ฟังอีกสักทีหนึ่ง วันที่กิเลสคว่ำจากหัวใจลงมาครองบรมสุข ตั้งแต่นั้นมาไม่มีกิเลสแม้เม็ดหินเม็ดทรายที่จะเป็นกองทุกข์มาเสียดหัวใจเลยเป็นเวลา ๕๑ ปี วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เวลา ๕ ทุ่มเป๋งพอดีเลย นั่นละเวลาข้าศึกสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจฟัดกัน ได้แตกกระจัดกระจาย กิเลสพังทลายลงตั้งแต่บัดนั้น จิตได้สว่างจ้าขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรู้เคยเห็นก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจ

ตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วเราไม่เคยมีกิเลสตัวใดที่จะแฝงเข้ามาแม้เม็ดหินเม็ดทราย มาแสดงความทุกข์ความเดือดร้อน และการแสดงออกทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟต่อพี่น้องทั้งหลาย เราไม่เคยมี ถึงจะแผดเหมือนฟ้าดินถล่มนี้ก็ตาม แต่เป็นแผดเสียงอรรถเสียงธรรม แผดด้วยความเมตตาต่อชาติบ้านเมืองล้วน ๆ เราจึงแน่ใจและพูดทุกคำทุกบททุกบาท ออกมาจากความแน่ใจ เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารแก่พี่น้องทั้งหลาย นี่เราได้ช่วยมาอย่างนี้ตลอดนะ แล้วยังจะต้องตะเกียกตะกายช่วยไปอีก

สำหรับเราเองเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรเลย ไม่มีอะไรในหัวใจของเราว่า อันนี้เป็นของเรา อันนั้นเป็นของเรา ท่านทั้งหลายบริจาคมามากน้อยนี้ทุ่มลง ๆ ทุกแห่งทุกหน เช่น อย่างเงินสดนี้เหมือนกัน เงินสดนี้เบื้องต้นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่นำเข้าคลังหลวง ทองคำกับดอลลาร์นี่เข้าคลังหลวงทั้งหมดเราบอกเลย เราเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอันนี้เอง ส่วนเงินสดนี้เราจะนำออกไปช่วยประชาชนทั่วประเทศไทย เรียกว่ากิ่งก้านสาขาของคลังหลวง ที่ไหนมีความยากจนข้นแค้นเราจะนำเงินอันนี้ไปช่วย นับตั้งแต่คนทุกข์คนจนที่จำเป็นสมควรที่จะสงเคราะห์ แล้วสถานสงเคราะห์ ที่ราชการงานเมือง โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เราจะเอาเงินจำนวนนี้ออกไปเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ได้ทั่วถึงกันตามมากตามน้อย นี้เป็นคำประกาศของเราประกาศในเบื้องต้น

ครั้นแล้วความหนักแน่นในหัวใจที่มีต่อทองคำมันก็ไม่ลดไม่ละ แต่ไม่พูดให้ใครฟัง อันนี้ประกาศเอาไว้อย่างนี้ สุดท้ายเงินสดได้ ๘๐๐ ล้านเราก็คาดคะเนเอา คือความจริงอยู่ในสมุด สมุดฝากก็เรานั้นแหละเป็นผู้ถืออำนาจ เราเป็นผู้ฝากผู้จับผู้จ่ายแต่ผู้เดียว แต่เราอ่านแล้วก็ลืมเสียจึงว่าประมาณ ๘๐๐ ล้านไม่สงสัยแหละ แต่ว่า ๕๐ ล้านมันอาจเกิดห้าเกินสิบไปก็ได้ นี้ละเงิน ๘๕๐ ล้านนี้ เราเลยได้หักเงินจำนวน ๘๐๖ ล้าน คือ ๖ ล้านเป็นงานกฐินที่เขาทอดปีกลายนี้ ๖ ล้านบาท ใครบริจาคเข้ามาเข้าบัญชีกฐินนี้เป็นกฐินช่วยชาติ เพราะฉะนั้นเงินกฐินนี้จึงได้ ๖ ล้านบาท เราเลยบวก ๖ ล้านนี้เข้ากับ ๘๐๐ ล้าน เงินจำนวน ๘๐๖ ล้านนี้จะซื้อทองคำทั้งหมด นี่เราประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้ว เงิน ๘๐๖ ล้านนี้จะไม่เป็นอย่างอื่น แม้เราตายแล้วก็ตามจะต้องก้าวเดินตามที่เราสั่งเสียไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วน ๕๐ กว่าล้านนั้นเราก็แยกแยะไปตามสถานที่ต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้ว นี่ละเงินที่เราประกาศว่าจะไม่นำเข้าสู่คลังหลวง มันก็นำเข้าจนได้ อย่างเวลานี้ก็เหมือนกันที่ประกาศว่า ๘๐๖ ล้านนี้ก็เป็นความตายตัวแล้วทั้งนั้น สิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาขอแต่รายได้ สำหรับเงินสดได้มากน้อยเพียงไรเราจะพยายามคิดตลอด ๆ เพราะหนักในทางทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรา มากยิ่งกว่าสมบัติที่จะนำมากระจายเพื่อช่วยพี่น้องทั้งหลาย อันนั้นไม่มีน้ำหนักเท่าหัวใจของชาติไทย นี้ก็ยังหนักแน่นอยู่นี้ พอเจียดเข้ามาก็จะเจียดเข้ามา พอช่วยทางโลกอย่างนี้ก็ช่วยไป อันไหนที่ควรจะคัดเข้ามาทางทองคำ เราก็จะคัดเข้ามาเรื่อย ๆ ดังที่ปฏิบัติมาแล้วนี้

เวลานี้ทองคำกำลังรอ มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาพิจารณากันเอง คือเทียบเคียงถึงเรื่องราคาของทองคำ ถ้าทองคำพอที่จะซื้อได้เมื่อไรไม่แพงเกินไป เราก็จะซื้อทันทีเลยเงิน ๘๐๖ ล้านนี้ไม่รอ เราให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพิจารณาเอง สำหรับเงินจะออกเมื่อไรก็ได้เราบอกจริง ๆ พูดตายตัวไว้แล้วนะ เงิน ๘๐๖ ล้านนี้ เมื่อทองคำสมควรที่จะซื้อได้แล้วออกได้เลย นี่ละที่เราช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยอย่างนี้เอง แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เราบริสุทธิ์ในหัวใจเราจริง ๆ ไม่ใช่ธรรมดานะว่า เราไม่มีมลทินเลยที่จะเป็นเจตนาลามกแฝงเข้ามาในเงินจำนวนนับแต่ ๑ สตางค์ขึ้นไปที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ เราพอขนาดนั้นละ พอเรื่องของโลกของสงสาร

เราไม่เอาอะไรเลย มีแต่ความเมตตาล้วน ๆ ที่จะช่วยโลก ได้มากได้น้อย ใครจะบริจาคมามากน้อยเพียงไรมันจะคิดแล้วในแง่ต่าง ๆ ทางนั้นหนักอันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม จะเฉลี่ยไป ๆ ตลอดมาอย่างนี้ สำหรับที่จะให้เป็นของเราเราไม่มี ไม่มีในหัวใจเราเลยเราพอทุกอย่าง อย่างทุกเช้า ๆ นี้อาหารมันท่วมปากแล้วยังไม่แล้ว มันยังท่วมหัวพระอีกมันของเล่นเมื่อไร จนได้สั่งไปเอาแม่ครัวมาฆ่าเสีย ไม่งั้นมันจะตายแล้วพระ น้ำแกงน้ำพริกอะไรนี่มันท่วมปากพระ เอาแม่ครัวมาฆ่าแล้วพระจะพอฟื้นตัวได้เราว่างี้ ถึงขนาดนั้นว่าไง แล้วจะขนอะไรมาหาเราคนเดียวล่ะพิจารณาซิ จะหามาอะไร ปากก็ท่วมอะไรก็ท่วมหมด

นี่ละเราช่วยพี่น้องชาวไทยเราจึงช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย การพูดการจาจึงพูดได้เต็มอรรถเต็มธรรม โดยไม่มีคำว่าได้ว่าเสียไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะ ไม่มีคำเอารัดเอาเปรียบ เราไม่มี มีแต่ความเมตตาสงสาร ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ไม่ว่าใครผิดบอกได้ทั้งนั้นว่าผิด พูดได้เต็มปากจึงเรียกว่าธรรม ธรรมต้องพูดอย่างเป็นธรรม โลกเชื่อถือได้ พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมไม่ใช่ธรรม นั่นคือเปรตคือผีกินตัวเองกินบ้านกินเมืองได้สบาย สำหรับธรรมไม่กิน ให้พี่น้องทั้งหลายพากันจำเอาไว้นะ นี่ละที่หลวงตาได้ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยอย่างนี้

ใครจะว่าอะไรก็ช่างหัวมันเถอะ หมามันเห่าอยู่ตามถังขยะฟ่อๆ มันก็ลงไปกินถังขยะของมันแหละอย่าไปสนใจกับมัน ว่าเราเล่นการบ้านการเมืองทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันไปขวางปากขวางคอมัน ไม่งั้นมันจะกินหมด นี่ขวางปากมันก็เห่าฟ่อขึ้นละซิ เราไม่สนใจเราไม่ใช่หมา ถ้าหมาต่อหมา หมานั้นเห่าหมานี้ก็เห่าไปใช่ไหมล่ะ เขาเห่ามา เราไม่ใช่หมาเราก็ไม่เห่ารับละซิ อย่างมากก็ สูนี่ยุ่งจริง ก็มีเท่านั้นเอง นี่ละการช่วยชาติบ้านเมืองเราช่วยอย่างเปิดอก เราไม่มีอะไรจริงๆ เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือนี้จึงเต็มเม็ดเต็มหน่วย สมบัติเงินทองเหล่านี้บัญชีอยู่กับเราหมดนะ เราจึงเชื่อแน่ในความบริสุทธิ์ของเราที่ทำนะ

สมุดฝากทุกสมุดอยู่กับเราหมด เราเป็นคนสั่งเก็บสั่งจ่ายตั้งแต่ทองคำลงมา ทองคำเข้าตรงไหนๆ เราเป็นคนสั่งเอง ดอลลาร์เข้าตรงไหนเราเป็นคนสั่งเองๆ แล้วเงินสดนี้จะจ่ายไปที่ไหนเท่าไรเราเป็นคนเซ็นจ่ายๆ จึงไม่มีผิดพลาดไปได้ เราจึงแน่ใจ การสั่งจ่ายของเราสั่งจ่ายด้วยความเมตตา สั่งจ่ายด้วยความพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วสมควรจะจ่ายมากจ่ายน้อยเพียงไรเราจ่ายตามนั้น สั่งจ่ายตามนั้น จึงไม่มีข้อข้องใจสงสัยประการใด ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ก็แล้วกัน เราเคยปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาและจะปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไป

วาระสุดท้ายอีก นี่เราก็ประกาศลั่นโลกไว้แล้ว พินัยกรรมมีแล้วเรียบร้อย เราเชิญนักกฎหมายมาแต่งพินัยกรรมให้เรา ให้เขียนพินัยกรรมให้เรา เวลาเราตายแล้วนี้ท่านศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้ทั้งไกลมาบริจาคในงานศพของเรา เรียกว่ามาเผาศพเรา เงินจำนวนเหล่านี้เราตั้งคณะกรรมการขึ้น ด้วยความถูกต้องเป็นอรรถเป็นธรรม เป็นผู้ควบคุมเงินเหล่านี้ทั้งหมด ฟังซิว่าทั้งหมด แล้วยกเข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด สำหรับเผาเราเองนั้นจะเอาไฟมาเผา เอาถ่านเอาอะไรมาเผา ส่วนเงินที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเราได้ เราจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด นี่ละให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้จะไม่เป็นอย่างอื่น

เวลานี้พินัยกรรมบอกชัด ๆ แล้วว่าเขียนเรียบร้อย ให้นักกฎหมายมาอ่าน ถูกต้องเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบว่างั้น เราก็เก็บเข้าตู้ เวลาเราตายแล้วใครไปเปิดตู้ดูก็ได้ เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วพอเราตายก็เอามาอ่านปึ๋ง ก็เท่ากับหลวงตาบัวประกาศตัวขึ้นมานั่นเอง ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะจะว่านิสัยเราก็ได้หรือนิสัยธรรมก็ได้ หลวงตาบัวก็มีนิสัยจริงจังอยู่แล้ว พอได้มาอ่านอรรถธรรมเข้ามาประกอบเข้ากันนี้บวกกันเข้าเป็นธรรมไปเลย เป็นสัจจธรรมไปเลย พูดอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เรา ปฏิบัติต่อโลกเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นคอขาด-ขาดไปเลย ขออย่าให้ธรรมขาดจากหัวใจ เรื่องคอไม่มีปัญหาอะไรขาดได้ แต่ธรรมจะเอาฝากไว้กับโลกให้ได้กราบไหว้สักการะบูชา

ดังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๒,๕๐๐ ปีเห็นไหมธรรมทั้งหลายประกาศไว้ พี่น้องทั้งหลายรู้บาปรู้บุญรู้ดีรู้ชั่ว พออยู่พอกินพอเป็นไปสงบร่มเย็นบ้างเพราะธรรมเท่านั้น ไม่ใช่เพราะคอนะเข้าใจไหม เพราะธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจึงสงวนธรรมไว้มากยิ่งกว่าคอของเรา เพียงเท่านี้ก็พอจะเข้าใจกันได้นะ จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านหัวหน้าและพร้อมคณะด้วยทุกๆ ท่านนะ นี่ละเรียกว่าเรายกชาติบ้านเมืองให้เห็นอย่างนี้ชัดๆ นี่ประกาศออกมาอย่างโจ่งแจ้ง จะเป็นประโยชน์ทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่น หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบเอง เอาละทีนี้ให้พร..

ทองคำที่ได้ทั้งหมด ๒,๔๘๐ กิโล รวมทั้งทองคำที่ยังไม่ได้หลอม เวลานี้ทองคำที่ยังไม่ได้หลอมได้ ๔๑๗ กิโล ๔๐ บาทแล้วนะ นี่พอสำหรับเราจะหลอมให้ได้ ๔๐๐ กิโลนั้น เวลานี้มันเกินไป ๑๗ กิโล ๔๐ บาทแล้วนะ คือหลอมถ้ามีทองคำแท่งมันไม่ลดนะ ส่วนมากจะเป็นทองคำประเภทต่างๆ มันลดจึงต้องเผื่อไว้ๆ นี่ก็แน่ใจแล้วว่า ๔๑๗ กิโลนี้พอ ๔๐๐ กิโลเมื่อหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้จนกว่าจะถึงวันไปกรุงเทพฯ และไปกรุงเทพฯ ก็จะได้เพิ่มกว่านี้อีกอยู่นะ สมควรที่จะหลอมเมื่อไรนั่นละตอนจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆ นะ

วันนี้เทศน์ได้ถึง ๒๐ นาทีไหม(ได้ครับ ๒๐ นาที) วันนี้เทศน์เร่งนะเนื้ออรรถเนื้อธรรมก็จะได้มากอยู่ ถ้าเร่งเนื้อธรรมก็มาก พอเทศน์แล้วนี้จบหายเงียบเลย จำไม่ได้ว่าได้พูดอะไรๆ คนผู้ฟังต่างหากจำได้ เจ้าของจำไม่ได้เลยพอขึ้นเอาเลย จบแล้วหายเงียบไปเลยระลึกไม่ได้(เขาว่าหลวงตาเป็นพระการเมืองก็มางัดปากมันไว้มันจะมากินบ้านกินเมือง)มันก็เลยเอากันดีนะตรงนี้ ว่าพระการบ้านการเมืองเวลาสวนหมัดมันงัดปากมันไว้ ไม่งั้นมันจะกินบ้านกินเมืองมันก็ไปอย่างนั้นอีกเข้าใจไหมล่ะ พวกนี้พวกตะกละตะกลาม โหย ทุเรศนะเรา

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก