ความจริงออกจากอวิชชา
วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น. ความยาว 9 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความจริงออกจากอวิชชา

 

          (ลูกศิษย์จากพัทลุงอ่านหนังสือเล่มนี้เขามีความสงสัย ข้อความว่า พอพิจารณาชัดเจนเข้าไปแล้วภายนอกก็ว่าง พิจารณาเข้าไปภายในระหว่างสัญญา สังขาร วิญญาณ ที่มันปรุงจากอวิชชานี้มันไหลเข้าไปสู่อวิชชาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ แล้วตามเข้าไปๆ พอไปถึงอวิชชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ปล่อย ทีนี้ว่างหมด ว่างภายนอก อันนี้ยังไม่ว่างภายในตัวเอง เขาเลยสงสัยว่าเป็นอย่างไร เลยกราบเรียนถาม เขาชื่อพรรณนิล จากจังหวัดพัทลุง) อันนี้เราก็เคยอธิบายเคยเขียนไว้ในหนังสือหลายเล่ม ว่างภายนอกยังไม่ว่างภายในอะไรๆ เคยแสดงแล้ว

          เอามาพูดจริงๆ แล้วตัวจริงกับชื่อกับนามนั้นมันผิดกันคนละโลกนะ ตัวกับเงา ตัวจริงกับสิ่งที่เราเอามาพูดจากตัวจริงนั้นมันผิดกันเวลาเจอเข้าไปแล้ว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท่านเขียนไว้ถ้าเราตามอย่างนี้ไปจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่ได้เรื่อง คือท่านให้ชื่อให้นามของมันเฉยๆ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ เรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีสิ้นสุด ถ้าได้พรรณนาตามที่เราเขียนนี้แล้วตายทิ้งเปล่าๆ ไม่ได้เรื่องเลย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ  อวิชฺชาปจฺจยา ยังอยู่ที่เก่า มันเกิดที่นี่ๆ เวลาจากภาคปฏิบัติมันเกิดที่นี่ๆ เหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ละมันมีกิ่งมีก้านกี่กิ่งกี่ดอกกี่ใบตัดต้นมันเท่านั้นมันพังลงไปหมด แล้วกว่าจะไปนับใบนั้นกิ่งนี้ตายทิ้งเปล่าๆ ฟาดต้นไม้ต้นนี้ให้มันขาดสะบั้นลงไปแล้วกิ่งใบสาขาอะไรมันดับหมด ตายหมด

ความจริงเป็นอย่างนั้นนะ อย่างที่ท่านพรรณนา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา ท่านบอกชื่อมันเฉยๆ ความจริงมันขึ้นทีเดียวเท่านั้นละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ  อวิชฺชาปจฺจยา ขึ้นตรงนี้ๆ ความจริงว่าอย่างนี้เลย เป็นมาแล้วถึงกล้าพูดละซี พออย่างนี้เราก็ระลึกได้ท่านเจ้าคุณวัดนรนารถ สมเด็จมหามุนีวงศ์วัดนรนารถ พอไปถึงนั้นเอาแผนที่อวิชชามาวางให้เรา นี่แผนที่อวิชชา พวกหมอเขามาบวช ว่าอย่างนั้นนะ หมอเขามาบวชเขาเขียนแผนที่อวิชชา นี่อย่างนี้ โอ๋ยผมไม่ดูหรอกประสากระดาษ อวิชชาจริงๆ ไม่ได้เป็นอย่างนี้

ทำแผนที่ให้งงไปหมดเลยนะ ถ้าฟาดเหล่านี้ขาดสะบั้น เหมือนอย่างต้นไม้มีกิ่งมีก้านกี่กิ่งกี่ก้านตัดต้นมันแล้วพังไปด้วยกันหมด ท่านว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา แล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบพรรณนาไปตัดต้นเท่านั้นมันตายด้วยกันหมด มันขึ้นด้วยกัน ตายด้วยกันนะ นี่ความจริงเป็นอย่างนี้ละ ท่านบรรยายชื่อเฉยๆ ตัวจริงจริงๆ มันขึ้นทีเดียวเท่านั้นละ อย่างที่ว่าอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ  ต่อเรื่อย แล้วต่อไปไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร ความจริงไม่เป็นอย่างนั้น  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ  อวิชฺชาปจฺจยา นามรูปํ ออกจากอวิชชาทั้งนั้น หลักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นนะ นี่ถอดออกมาพูดเลยนะ

เขาเอาแผนที่อวิชชามาให้ดูสมเด็จมหามุนีวงศ์วัดนารถ นี่แผนที่อวิชชา เขาว่าอย่างนั้น โอ้ยผมไม่ได้ บอกตรงๆ ต่อหน้าท่านเลย ท่านก็มองหน้าเรา ใครเขียนก็เขียนได้อย่างนี้ อวิชชาจริงๆ ไม่ได้เป็นอย่างนี้ เราพูดเราถอดออกมาพูดเลย ท่านพรรณนาชื่อมันเฉยๆ ความจริงออกจากอวิชชาทั้งนั้นอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ต่อกันไป อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ อวิชฺชาปจฺจยา ขึ้นนี้ขึ้นต้นเดียวกันนี้เท่านั้น เวลามันดับดับตรงนั้นนี่นะ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com or www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก