รู้อยู่กับจิต
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

รู้อยู่กับจิต

        หลวงปู่แหวนบุหรี่ หลวงปู่แหวน..ใส่ท่าน โธ่ ปุ๊บๆ เลย นั่นก็ไม่ใช่เล่นนะ ได้ซัดกับเรา เรานี่ขึ้นละเวทีไหนดังๆ ละเข้าละ ไม่หงายทางหนึ่งให้หงายทางหนึ่ง ไม่หงายทั้งสองก็อยู่เสมอกัน ดื้ออยู่นะนี่ หลวงปู่ขาวก็ซัดกันเสียจนอยู่บนเวทีทั้งสอง ไม่มีใครแพ้ใครชนะ หลวงปู่แหวนก็เหมือนกัน เรื่องจิตนี่มันอาจหาญนะ ถ้าลงมันได้เป็นมันแน่วเลยนะ ไม่ผิด ถามเข้าไปถ้าผิดจากนี้แล้วรู้ทันที ภูมิของภูมิ อ่านภูมิกัน ปัญหาในภาคปฏิบัติเข้าไปถามกันปุ๊บมันอ่านภูมิกันนะ ถ้าทางนี้ถามปั๊บอันนี้นะถ้าไม่รู้จะตอบไม่ได้ ทางนี้ไม่รู้ก็ถามไม่ได้ มันมัดกันอยู่ในนั้น

หลวงปู่แหวนยกให้เลย หลวงปู่แหวน-หลวงปู่ขาวยกให้เลย เท่าที่ได้ถามซึ่งๆ หน้าก็มีหลวงปู่ขาว หลวงปู่แหวน หลวงปู่คำดี องค์ไหนบ้างนะจำไม่ได้ พระผู้ใหญ่ก็มีอยู่สามองค์ หลวงปู่ขาว หลวงปู่แหวน หลวงปู่คำดี สามองค์ เรียกว่าพ้นตลอดเลย เป็นธรรมธาตุแล้ว องค์ไหนเราไม่แน่ใจเราก็ไม่ค่อยถามนะ ถ้าอยากถามมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในนั้น ไม่ถาม นั่นละธรรมะภาคปฏิบัติถ้ามันได้รู้ในใจแล้วมันแม่นยำมาก ตอบมาผิดนิดหนึ่งบอกภูมิตัวเองทันที ประกาศภูมิออกมาเลย นั่นละภูมิภาคปฏิบัติ

หลวงปู่แหวนนี่เปิดโล่งเลย หลวงปู่ขาวเปิดโล่ง หลวงปู่คำดี สามองค์นี้ที่ได้ขึ้นเวทีกัน เปิดโล่ง พอดีประกาศออกมาแล้วองค์ไหนที่ว่าเปิดโล่งๆ ก็ประกาศออกมาพร้อมเลยว่าอัฐิกลายเป็นพระธาตุๆๆ ไม่ผิด แม่ชีแก้วเป็นพระธาตุเรียบร้อย พอตายแล้วเป็นพระธาตุ อย่างท่านสิงห์ทองในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์มาพูดตรงๆเลยท่านสิงห์ทอง เพราะเป็นลูกศิษย์เรามาดั้งเดิม มาถามเราในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เลย พูดตรงไปตรงมา ท่านบอกว่าเรื่องจิตของท่านนั่นน่ะเวลานี้ในจิตมันไม่มีอะไรสงสัยแล้ว หายหมดไม่มีอะไร แต่ไม่บอกขณะ ไม่บอกขณะที่สิ้นสุดท่านว่า

ขณงขณะมันเป็นเงาต่างหาก ความจริงมันอยู่กับจิตที่เป็นนักรู้ด้วยกัน มันต้องรู้ของจริงด้วยกัน แจ้งออกมาจากนั้นเลย จากนั้นเราแย็บให้ฟังว่าอันนี้ก็ สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต เราไม่มีอะไรแสดงเลยก็ในภาค สุกขวิปัสสโก สุกขวิปัสสกเรียบไปเลย ไม่มีเลย ท่านสิงห์ทองก็เป็นอย่างนั้น เรื่องที่ว่าในจิตนี้หายสงสัยท่านก็บอก เพราะท่านเป็นลูกศิษย์เราพูดกันได้ชัดๆ เลย แต่เรื่องขณะใดที่จะให้ทราบว่าสิ้นสุดขณะนั้นขณะนี้ไม่มี พิจารณาไปๆ หมดไปๆ หมดเอาเลย เลยไม่ทราบขณะว่าอย่างนั้น

จึงพูดกันว่าอรหันต์มี ๔ ประเภท ประเภท สุกขวิปัสสโก รู้อย่างสงบเงียบไปเลย เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต บอกเป็นระยะๆ ส่วนสุกขวิปัสสโก สงบเงียบเรียบร้อยไปเลย เวลาท่านตายอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุท่านสิงห์ทอง ไม่ได้บอกขณะ คือท่านเอามาพูดเอามาจากตำราที่ว่าองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่น ในอิริยาบถยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอน สำเร็จอิริยาบถใดขณะใดท่านก็เล่าสู่กันฟังแล้วมันก็ติดตำรามา เป็นตำรา แต่ท่านสิงห์ทองเราก็เห็นมาอย่างนั้นด้วยกัน เพราะมีตำราด้วยกัน แต่ท่านสิงห์ทองท่านบอกว่าไม่มีเลย หมดๆๆ ไปเลย หายเงียบไปท่านว่า

เราก็มอบให้ท่าน สุกขวิปัสสก สุกขวิปัสสโก รู้อย่างสงบเงียบไปเลย อันนี้ไม่บอกขณะ เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต มีขณะบอกๆๆ ส่วนสุกขวิปัสสโก ไม่มี ไม่มีก็ตามการสิ้นกิเลสหรือกิเลสยังอยู่ ใจเป็นนักรู้จะรู้กันที่นั่น มีขณะไม่มีขณะกิเลสหมดก็รู้ ที่ท่านเล่าให้ฟังนั้นน่ะผมไม่มีที่ค้าน จะมีก็มีแต่เงาเฉยๆ เงาเช่นว่าเป็นขณะนั้นขณะนี้ องค์ไหนท่านเป็นท่านก็เล่าออกมา องค์ไหนไม่เป็นจำเป็นอะไรจะต้องเล่า กิเลสหมดก็หมดเท่านั้นเองเราก็ว่าอย่างนั้นละ แล้วเวลาท่านสิ้นลงไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ

พูดแล้วไม่สงสัยในความรู้ของท่านที่เป็นแล้ว ผลของความรู้นั้นออกมาไม่มีที่ค้าน เราก็บอกตรงๆ แต่อย่างไรมันก็รู้อยู่กับจิตซึ่งเป็นนักรู้นั่นละ มันสิ้นหรือไม่สิ้นก็รู้ ท่านสิงห์ทองมาเล่าอย่างนั้นให้ฟัง ท่านไม่บอกเลยว่าขณะใดเป็นอย่างไรๆ แล้วก็หมดลงเลย ไม่ปรากฏว่าอย่างนั้น เอาท่านฟังท่านดูไป กิเลสอยู่กับจิตท่าน ท่านเป็นนักรู้กิเลสท่านจะรู้เองเราก็บอก แล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ เป็นอย่างนั้นละ

สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต อรหันต์มี ๔ ประเภท จะแสดงกิริยาออกมา สำหรับที่ว่าสุกขวิปัสสโกประเภทเรียบไปเลย คือไม่มีขณะใดที่บอกว่าได้สิ้นสุดขณะนั้นขณะนี้ไม่มี ท่านมาถามเราก็ยกให้ว่าผลนี้ไม่มีอะไรคัดค้าน เราก็ยกอรหันต์มี ๔ ประเภท สุกขวิปัสสโกละเอียดเรียบไปเลย นี่ก็ประเภทหนึ่ง ประเภทอย่างนี้จะยกไปไหนก็แล้วแต่ ท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุท่านสิงห์ทอง ในปัจจุบันท่านสิงห์ทอง ท่านจวน เร็วๆ นี้อาจารย์คำดี ที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุๆ กับท่านผางองค์หนึ่ง ท่านผางบ้านดงเย็น ท่านผางก็เคยมาอยู่นี้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ ออกไปจากนี้ไปก็ไปตาย เขาก็บอกว่าอัฐิกลายเป็นพระธาตุหมด

นี่ละการปฏิบัติธรรม ธรรมมีอยู่เรียกว่าสวากขาตธรรม ท่านตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วไม่มีบกพร่อง ผู้ปฏิบัติบกพร่องต่างหาก ถ้าจะสมบูรณ์ไปตามร่องรอยของท่านก็สมบูรณ์ถ้าไปตามร่องรอย ถ้าไม่ไปตามสวากขาตธรรมก็ไม่สมบูรณ์ เพราะสวากขาตธรรมนี้ตรัสไว้ชอบแล้ว ไม่มีเงื่อนไข มันเป็นขึ้นมามันก็เป็นไปตามนั้นแหละ เรียกว่าสวากขาตธรรม อกาลิโกให้ผลตลอดเวลาผู้ปฏิบัติไม่ว่าฝ่ายกิเลสไม่ว่าฝ่ายธรรม อย่างท่านสิงห์ทองไม่มีขณะก็มาเล่าให้ฟังเพราะในฐาะอาจารย์กับลูกศิษย์ ท่านสิงห์ทองก็มาเล่าให้ฟังตรงๆ เลย ไม่มีขณะ แต่ในจิตนี้ไม่ปรากฏว่ามีกิเลสอะไรเหลือหลออยู่  เรียบร้อย หายสงสัยท่านว่า

เราก็ยกให้ว่า สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต อรหันต์มี ๔ ประเภท แล้วแต่จะแสดงออกอาการใดก็เรียกไปตามอาการเท่านั้นเอง ที่ท่านสำเร็จอยู่ที่นั่นๆ ก็คือท่านรู้ขณะของท่าน องค์ที่ท่านสำเร็จถึงไม่มีขณะท่านก็สำเร็จ แน่ะจะว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นละ นี่ละการปฏิบัติธรรมมีอยู่นี้แหละ จึงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว ไม่มีที่คัดค้าน ไม่มีที่ขัดแย้งละ นี่เรียกว่าธรรม

สวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว คือชอบตลอดเวลา อกาลิโกให้ผลตลอดเวลาทั้งฝ่ายกิเลสและธรรม ถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วก็ชอบอย่างเดียวกัน  เรียกว่าสม่ำเสมอมาเรื่อยกับผู้ปฏิบัติ ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็เห็นจริงๆ รู้จริงๆ หายสงสัย พระพุทธเจ้าจะมาประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถาม ถามอะไรอันเดียวกัน แน่ะ เวลาตอบไม่ได้ตอบยากนะ แม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามนะ ถามทำไมอันเดียวกัน นั่น นั่นละท่านว่าผู้สิ้นสิ้นอย่างนั้น พระพุทธเจ้ากี่พระองค์-สาวกกี่พระองค์ก็อันเดียวกันหมด ไม่มีที่จะถามกัน ท่านจึงเรียกว่า สนฺทิฏฺฐิโก รู้ด้วยตัวเองที่ปฏิบัติ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้ด้วยตนเองเฉพาะตัวเท่านั้นๆ ผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ มีเท่านี้ละ

(พาคุณลุงมาถวายค่ะ นั่งไม่ได้) มาเถอะมาถวายก็มาเถอะ เทวบุตรเทวดายอมรับธรรมทั้งนั้นละ ไม่มีใครสูงกว่าธรรม แน่ะตอบตอบอย่างนั้นละ มาอย่างไรก็มาเถอะ โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกตลอดเวลา

 

   รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

     และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก