เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 เวลา 4:00 น. ความยาว 17.19 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2534

ณ วัดป่าบ้านตาด, อ.เมือง จ.อุดรธานี

วัดป่าบ้านตาด

archive3/Audio/y34w/a14-02-2534.wma


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก