ตั้งรัฐบาลไปทำไม
วันที่ 15 มีนาคม 2543
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

ตั้งรัฐบาลไปทำไม

วันที่ ๑๔ มีนาคมเมื่อวานนี้ทั้งวัน รวมเงินบาทได้ ๑๑๑,๐๘๐ บาท ดอลลาร์ได้ ๒๒๐ ดอลฯ ทองคำได้ ๕๖.๒๙ บาท รวมทองคำที่บริจาคทั้งหมด ๑,๗๓๕ ก.ก. ขาดทองคำจาก ๔,๐๐๐ ก.ก.อีก ๒,๒๖๕ ก.ก.

๒,๒๖๕ ก.ก.นี้เป็นหมัดเด็ดของความจนมันใส่พวกเรา เราต้องเอาหมัดเด็ดใส่อันนี้ให้ได้ทองอย่างน้อยที่ว่าเสมอกัน ต้องได้เพิ่มอีก ๒,๒๖๕ ก.ก.หมัดต่อหมัดพอดี นอกจากนั้นเราต้องสวนหมัดอีกที ให้มากกว่านี้ไปอีก พี่น้องชาวไทยทุก ๆ คนขอให้ทราบตามนี้ว่า หัวใจของเราอยู่ที่จุดนี้ ที่จะตั้งรากฐานหัวใจของเราให้มั่นคงสูดลมหายใจได้เต็มปอด ตรงนี้ละนะ ถ้าขาดนี้แล้วไม่เต็ม หลวงตาได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยตรงนี้ที่เป็นเครื่องเชิดชูชาติไทยของเรา ให้มีความสง่างามทัดเทียมกับชาวเมืองนอกเขา

การทำทั้งนี้เราทำเพื่อชาติต่อชาตินะ เราไม่ได้หมายถึงว่าเมืองไทยเราจะอดอยากขาดแคลนอะไร เราไม่ได้คิดนะ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของพวกเรา ไม่เคยพาลูกหลานอดอยาก ลูกหลานจึงต้องตะเกียกตะกาย ไม่อดอยากว่างั้นเลย แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกโลกภายใน โลกภายนอกคือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โลกภายในคือหมายถึงเราที่มันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่ เพราะอยู่ร่วมกัน ต้องมีศักดิ์ศรีดีงามมีหน้ามีตาสม่ำเสมอกัน ชาติเขาชาติเรามองหน้ากันทั่วถึงเมื่อต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีแล้ว อันนี้สำคัญมากนะ ถ้าต่างคนมีศักดิ์ศรีดีงามทัดเทียมกันแล้ว การไปมาหาสู่คบค้าสมาคม การซื้อการขายจะไม่ได้เสียเปรียบเขา จะเสมอหน้ากันไป เรียกว่าสม่ำเสมอทั้งเขาทั้งเรา เราก็อยู่เป็นสุข อบอุ่นภายในจิตใจของเราและชาติไทยของเราด้วย เมื่อเราได้ปฏิบัติตามกฎพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกฎแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยและกฎแห่งความสมบูรณ์พูนผล คือกฎแห่งพระพุทธศาสนาของเรา ขอให้พี่น้องชาวไทยเอาพุทธศาสนานี้ออกใช้ด้วยความอุตส่าห์พยายาม

เบื้องต้นก็ประกาศอยู่เสมอว่าความประหยัด ความประหยัดให้ติดเนื้อติดตัวทุกคน ให้ประหยัดมัธยัสถ์ ให้ใช้เฉพาะที่จำเป็น ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช้เท่าที่จำเป็น อันใดที่เป็นความเหลือเฟือนั้นคือภัย คืออันตรายของเราเอง อย่าให้มายุ่งเรา ให้ใช้ให้กิน ให้อยู่ทุกอย่างแต่ความพอเหมาะพอดี จะเป็นการหนุนชาติไทยของเราขึ้นโดยทั่วกันทั้งประเทศไทยของเรานี้ ให้พากันจำข้อนี้เอาไว้

ชาติไทยของเรานี้รวมหมดนะ รวมตั้งแต่สุดยอดลงมา ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงรัฐบาลทุกหน่วย พระมหากษัตริย์ท่านเป็นหัวใจของชาติไทยเรา เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันใหญ่หลวงของชาติไทย จากนั้นลูกหัวปีท่านก็คือรัฐบาล ลูกหัวปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า นี้คือรัฐบาล เป็นลูกหัวปี เป็นลูกโตลูกใหญ่ เพราะฉะนั้นลูกใหญ่จึงให้รู้หน้าที่ของตน สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น คนทั่วประเทศไทยเขาชมเชยสรรเสริญพระบารมีของพระองค์ ไปที่ไหนมีความแซ่ซ้องสาธุการทั่วหน้ากันหมดด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ว่าได้พ่อเท่ากับท้าวมหาพรหมมาครองชาติไทยของเรา ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่เวลานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ทั้งสองพระองค์นี้คือพ่อแม่อันใหญ่หลวงแห่งชาติไทยของเรา ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร สมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นกษัตริย์เรื่อยมานะ

จากนั้นเมื่อมีพ่อมีแม่แล้วก็ต้องมีลูก ลูกนั้นคือรัฐบาล นี้เป็นอันดับหนึ่ง รัฐบาลก็ขอให้เป็นลูกที่ใหญ่ ลูกที่เป็นพี่เบิ้มของประเทศไทยทั้งชาติ ด้วยความสุจริตยุติธรรม อย่ามีการหลบหลีกปลีกตัวด้วยความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวแต่ละคน ๆ รวมแล้วจะเป็นมหาภัยต่อชาติไทยของเรา ถ้าพี่เบิ้มไม่ดีแล้วชาติไทยเสียหมด เพราะฉะนั้นเราจึงขอบิณฑบาต หลวงตาบัวนำศาสนาพระพุทธเจ้ามาขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลาย ให้ทราบทั่วกันอย่างนี้ว่า ศาสนาพระพุทธเจ้านี้คือศาสนาชั้นเอกที่จะนำพี่น้องชาวไทยเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงอยู่กับจุดนี้นะ อยู่กับศาสนานี้

ตะกี้นี้พูดถึงพระมหากษัตริย์เป็นอันดับหนึ่งแล้ว เรียกว่ายอดของประเทศไทยเราคือพระมหากษัตริย์ ประชาชนมีหัวใจทุกคน ๆ พูดเป็นเสียงเดียวกัน เราเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเสียงทั้งหลายที่พูดในเรื่องต่าง ๆ นี้ พระมหากษัตริย์ของเรานี้เป็นเลิศในชาติไทยของเรา เป็นคติตัวอย่างแก่ลูกทั้งหลายทั่วประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในความสุจริตยุติธรรม เมตตา ให้อภัยเช่นเดียวกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ท่านถือเป็นลูกของท่านทั้งหมด ท่านรักเสมอหน้ากันหมด เราขอให้มีความจงรักภักดีตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมา จากนั้นก็ลูกอันดับหนึ่งคือรัฐบาลของเรา

จึงขอบิณฑบาตจากคณะรัฐบาลทั้งหลาย ไม่ว่ารัฐบาลชุดใด ปัจจุบันหรืออนาคต เป็นลูกหัวปีทั้งนั้นแหละ จึงขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา สมกับประชาชนที่เขามอบความไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างให้หมด พลีลงไป สิ่งของได้มาเท่าไร ๆ เสียเป็นค่าภาษีอากรทุกอย่าง ไหลเข้าสู่รัฐบาล เป็นผู้รักษา เป็นผู้เก็บ ผู้ใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้นจึงขออย่าได้แยกสมบัติเหล่านี้ไปผิดกับเจตนาของประชาชน ด้วยความทุจริต คดโกงรีดไถต่าง ๆ อย่างนี้ไม่ใช่ความมุ่งหมายความเห็นของประชาชน ขออย่าได้นำมาใช้ในวงรัฐบาลของเรา เขาจะเรียกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลสังหารได้โดยไม่ต้องสงสัย เราไม่ใช่เพชฌฆาตสังหารบ้านเมืองด้วยความเป็นรัฐบาล แต่เป็นผู้ค้ำชูชาติไทยของเราด้วยความเป็นรัฐบาล ซึ่งพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีความไว้วางใจเราได้ จึงขอบิณฑบาตกับพี่เบิ้มคือรัฐบาลของเรา

พ่อใหญ่โตของเราก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีนี้ลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือรัฐบาล นี่เป็นลูกหัวปี เป็นลูกพี่เบิ้มที่สุด ที่จะพาพี่น้องทั้งหลายชาวไทยให้พ้นจากหล่มลึก ด้วยรัฐบาลเป็นผู้ถ่อผู้พายผู้พาก้าวหน้าดำเนิน อันนี้สำคัญมาก ขออย่าให้มีเรื่องราวอะไรต่าง ๆ เกิดขึ้นในวงรัฐบาลของเรา จะเป็นการเสียชาติไทยอย่างยิ่งทีเดียว ไม่จมจากที่ไหน ถ้าจมต้องจมจากรัฐบาล เพราะรัฐบาลเป็นผู้ถือบังเหียน ถ้าเชิดชูสูงขนาดไหนก็เขาต้องชี้ถึงรัฐบาลซึ่งเป็นพี่เบิ้ม เพราะฉะนั้นรัฐบาลทุก ๆ ท่านขอให้รู้เนื้อรู้ตัวทุกคน ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนด้วยความสุจริตยุติธรรมต่อชาติบ้านเมืองของเรา แล้วจะเป็นไปเพื่อความอุดมสมบูรณ์ และชาติไทยของเราก็จะมีความแน่นหนามั่นคง พร้อมกับความอบอุ่นที่ได้พี่เบิ้มมาครองบ้านครองเมือง ให้เป็นความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน อันนี้เป็นจุดสำคัญมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเทิดที่สุดในพุทธศาสนาของเรา ทีนี้พี่เบิ้มของเราคือรัฐบาลก็เป็นลูกแห่งชาวพุทธ พ่อแม่ของรัฐบาลแต่ละคน ๆ ก็เป็นลูกชาวพุทธ รัฐบาลก็เป็นลูกชาวพุทธ ขอให้ฟังเสียงพ่อแม่ของเรา พ่อของเราคือพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เอกแล้ว ขออย่าฝ่าฝืน การฝ่าฝืนพระพุทธเจ้านี้นอกจากความเดือดร้อนแก่วงรวมคือชาติไทยของเราในปัจจุบันนี้แล้ว ยังจะก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ทำเป็นความเสียหายอีก ตกนรกไม่ต้องสงสัยนะ รัฐบาลก็เป็นลูกชาวพุทธขอให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านะ

เรื่องนรกก็ดี สวรรค์ก็ดี ไม่ต้องสงสัย พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ตรัสรู้ขึ้นมามาเห็นแดนนรกมีกี่กัปกี่กัลป์แล้ว ไม่มีใครคำนวณได้ว่านรกก็ดี สวรรค์ก็ดี พรหมโลก นิพพานก็ดี เปรตผีประเภทต่าง ๆ ทั่วแดนโลกธาตุนี้มีมากน้อยเพียงไร พระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ขึ้นมาจ้าเลยทุกองค์ ๆ ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี แสดงเป็นเสียงเดียวกันหมดในบรรดาพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องนับว่าเป็นล้าน ๆ ๆ นับตั้งแต่วันที่เราเกิดนี้จนกระทั่งถึงเราตาย นับไม่จบนะพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาตรัสรู้เป็นแบบเดียวกัน ชี้แจงตามเหตุผลหลักเกณฑ์ที่ดีที่ชอบ ที่ชั่วช้าลามกบอกไว้หมด เมื่อบอกไว้หมดเป็นเสียงเดียวกันแล้ว นี้คือศาสดาองค์เอกรับรองความจริงทั้งหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน เราอย่าไปลบล้างความจริงนี้ออก จะเป็นความเสียหายของเราเป็นลำดับ ๆ จนกระทั่งถึงความเสียหายอย่างร้ายแรง ถึงเป็นบาปเป็นกรรมตกนรก

นรกก็มีอยู่แล้ว เราอย่าปฏิเสธ เราอย่าอวดอ้างอำนาจวาสนาอันใด เงินทองข้าวของ ยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่มีทางที่จะลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ ใครเกิดมามียศมีลาภมีทรัพย์สมบัติเหมือนกัน แต่ว่าตายแล้วเพราะทำความชั่วช้าด้วยอำนาจแห่งสมบัตินี้เป็นเครื่องเสริมใจของคนผู้มีจิตใจต่ำทรามนี้แล้ว ไปตกนรกด้วยกันได้ทั้งนั้น นี่ละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อย่าได้ฝืนนะพวกเราชาวไทย เป็นลูกชาวพุทธขอให้ฟัง ตั้งแต่รัฐบาลพี่เบิ้มลงมาถึงพี่น้องประชาชนทุกคน ๆ ให้ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม จะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุข เฉพาะอย่างยิ่งวงรัฐบาลสำคัญมาก วงรัฐบาลเป็นที่จ้องมองของประชาชนทั้งหลายเรื่อยมา

หลวงตาเป็นคนกลาง นำพุทธศาสนาออกมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เท่าที่ได้ยินได้ฟังมานี้ รู้สึกว่ารัฐบาลนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาแทบทุกรัฐบาล เราให้แก้อันนี้ ให้ลบล้างอันนี้ให้ได้รัฐบาลปัจจุบันของเรานะ ถ้าลบล้างไม่ได้จะเป็นแผลทั่วโลกดินแดนเมืองไทยเรา มีแต่แผลเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เพราะรัฐบาลมาโปะให้ ๆ เป็นแผล จากความที่เขาติฉินนินทารัฐบาล เวลานี้ประชาชนทั้งหลายขยะแขยงในรัฐบาลนะ เขาซุบซิบกันว่า เราจะตั้งไปทำไมตั้งรัฐบาล เมื่อไม่ตั้งรัฐบาลแล้วชาติไทยจะไม่จมเขาว่าอย่างนี้ รัฐบาลชุดไหนตั้งขึ้นมามากิน ๆ เสร็จแล้วตั้งใหม่ขึ้นมามากิน ๆ เสร็จแล้วตั้งใหม่ขึ้นมา แล้วตับปอดเมืองไทยจะมีมาจากไหน เขาพูดอย่างนี้ทั่วไป นี่เป็นศัพท์ภาษากลางที่เราได้ยินมาเก็บไว้ในลิ้นชักคือหัวใจนี้นานแล้ว วันนี้จะได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง มีพี่เบิ้มคือรัฐบาลเป็นสำคัญ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาด้วยดี

หลวงตามาช่วยโลกคราวนี้ช่วยอย่างสุดชีวิตจิตใจนะ ไม่ได้มีอะไรเหลือในจิตใจของหลวงตาเลย สมบัติเงินทองข้าวของตั้งแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงประชาชนนี้ มีเท่าไรทุ่มออกหมด ๆ ไม่มีเหลือเลย ที่ว่าจะเป็นของตัว ๆ นี้หลวงตาบัวไม่มีเหลือ จนตลอดมาถึงขั้นติดหนี้ติดสินเขาเพราะความช่วยเหลือโลก มีมากต่อมากนะ นี้เป็นเจตนาและการดำเนินของหลวงตา ทำมาจนกระทั่งบัดนี้ ได้ออกช่วยชาติบ้านเมืองเพราะเห็นว่าบ้านเมืองของเราเอนเอียงไปค่อนข้างจะล่มจม ก็คิดเห็นแต่พุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งพาโลกให้เจริญมานมนานตั้งกัปตั้งกัลป์ ถ้าศาสนาเอาเมืองไทยเราขึ้นไม่ได้แล้ว เมืองไทยเราจะจมไม่สงสัย เพราะฉะนั้นชาวไทยของเรานับแต่พี่เบิ้มลงมา ขอให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขดัดแปลงตนเอง ให้เข้าสู่ร่องรอยของพุทธศาสนาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ บ้านเมืองของเราจะมีความชุ่มเย็น ตัวเราเองก็มีความร่มเย็น

เป็นรัฐบาลแต่ละคน ๆ ไม่มีอะไรกิน เราทำประโยชน์ให้แก่โลกเพราะเราเป็นรัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำของโลก ถึงขนาดที่ว่าอดอยากขาดแคลนหาเช้ากินเย็นไม่พอปากพอท้อง เอ้า รัฐบาลรายไหนให้บอกมา หลวงตาบัวจะประกาศก้องขึ้นทันทีเลยว่า เวลานี้รัฐบาลได้ช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว เวลานี้กินข้าวมื้อเช้านี้ก็ไม่ค่อยอิ่ม กลางวันนี้ก็ไม่แน่ ตอนค่ำจะกินอิ่มหรือไม่อิ่มก็ไม่ทราบ เราจะประกาศทันที พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะพรึบทันทีเลย เอากินให้ตายกับที่ก็ได้นะ เรื่องความอดอยากจะไม่มีในรัฐบาลที่มีความสุจริตยุติธรรม แต่เป็นคนจนเพราะช่วยโลกนี้ แล้วไม่มีอะไรกิน จะจมลงไปในปัจจุบันนี้ ขอให้เห็น

รัฐบาลรายใดที่มีความยากจนเข็ญใจเพราะการช่วยเหลือโลกจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว ขอให้มาบอกหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะประกาศก้องขึ้นทันทีกับพี่น้องชาวไทย แล้วทุก ๆ คนแม้แต่เด็กก็จะวิ่งมาตามแม่มาช่วยรัฐบาลคนจน ๆ ด้วยความเป็นธรรม แล้วจะสมบูรณ์พูนผลขึ้นทันทีทันใด นี่เรียกว่าทำบุญต้องได้บุญ จนด้วยการทำบุญไม่จน คนมั่งมีด้วยความทุจริตอยุติธรรมนี้ มั่งมีเพื่อจม ๆ นอกจากนี้แล้วยังตกนรกอเวจี จึงขอให้ทุก ๆ ท่านจำเอาไว้ทุกคน วันนี้ขอบิณฑบาตทั่วหน้ากันหมดทั่วเมืองไทยเรา เพราะศาสนาครอบโลกธาตุ เรานำมาสอนได้ทุกแง่ทุกมุมในสิ่งที่เห็นว่าชอบธรรม ขอให้ปรับเนื้อปรับตัวตั้งแต่บัดนี้

เราพูดถึงเรื่องรัฐบาลนี้ พูดถึงเรื่องเขาวิพากษ์วิจารณ์ทั่วประเทศไทย เป็นยังไงรัฐบาลเราหูหนวกตาบอดหรือ เป็นรัฐบาลบัดซบ เป็นรัฐบาลสิ้นท่าแล้วหรือ จึงต้องให้ประชาชนเขายกโทษยกกรณ์ทั่วประเทศไทย เราดีหรือไม่ดี เขายกโทษผิดหรือถูก เราต้องเอาไปวินิจฉัยพิจารณาถึงเรื่องหน้าที่การงานของเรา เราทำลงไปยังไงถึงได้ถูกต้องติของประชาชนซึ่งเท่ากับตาสีตาสาไม่มีความรู้วิชาใดเลย ยังพากันมาตำหนิรัฐบาลซึ่งมีแต่ความรู้วิชาสูง ๆ ดอกเตอร์ดอกแต้สูงขนาดไหน จึงให้ประชาชนติฉินนินทา มันต่ำขนาดไหนความรู้ของเราที่นำมาใช้เวลานี้ มันเลวขนาดไหน มันเลวกว่าประชาชนไป เขาถึงได้ตำหนิติเตียน ถ้าไม่เลวกว่าเขาเขาไม่ตำหนิ เพราะเขาหาคนดี อันนี้ให้คิดให้มากนะในวงรัฐบาลของเราเวลานี้

ข้างหน้าก็รัฐบาลจะเป็นผู้นำชาติ อย่านำเพื่อความล่มจมนะ ขอให้นำชาติไทยของเราด้วยความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคง จะสมเจตนาของพี่น้องชาวไทยที่ฝากความไว้วางใจให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนำมาใช้มาอยู่มากินนี้ออกจากประชาชนทั้งนั้น ออกจากแง่ไหนก็แล้วแต่ ตามกฎข้อบังคับของชาติที่อยู่ร่วมกัน มีกฎหมายบ้านเมือง อยู่ร่วมกันต้องได้ใช้อย่างแบบกฎหมายบ้านเมือง เอ้า เสียทางภาษีอากร มีมากมีน้อยริบรวมกันไป รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ ขอให้รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม อย่านำสิ่งเหล่านี้ไปพาล่มจมฉิบหาย แล้วชาติไทยจะล่มจมฉิบหายไปด้วย เงินก็เสียไปด้วย ตัวก็จมไปด้วย รัฐบาลกลืนหมด ๆ ใช้ไม่ได้ อย่าให้ได้ยินนะคำนี้ เขาตำหนิติเตียนเหลือเกิน

วันนี้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายถึงพี่เบิ้มคือรัฐบาลของเราซึ่งเป็นลูกใหญ่โตทีเดียว ทั้งลูกหญิงก็อยู่ในวงรัฐบาลนั้นแหละ เราคิดกันยังไงเวลานี้วงรัฐบาล เขาพูดถึงขนาดว่ารัฐบาลไหนก็มีแต่รัฐบาลบัดซบ หากินไม่พอปากพอท้อง ต้องไปขูดไปรีดประชาชนมากินจึงอยู่ได้ทนได้ นี้เขาพูดกันนะ ขอให้รัฐบาลทั้งหลายได้คิดให้ถึงใจนะอันนี้ เราเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นำชาติบ้านเมือง ทำไมจึงต้องเป็นคนบัดซบดังที่เขาตำหนินั้น เป็นความจริงแค่ไหนให้พิจารณา ถ้าไม่จริงแล้วให้ปัดออกเสีย อันไหนจริงให้นำมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงตนเองที่เห็นว่าไม่ดี นี่ก็บ้านเมืองของเราจะล่มจมจริง ๆ นะ

วันนี้ได้นำศาสนามาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ สิ่งใดที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเรา อย่าเข้าไปแตะต้องอย่าเข้าไปทำลายนะ สมบัติของชาติเป็นสำคัญมาก สมบัติของชาติเป็นสิ่งตายตัวเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา อย่าไปแตะต้อง อย่าไปใช้อำนาจแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ไปกลืนกินกัน ใช้อำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ กลืนประชาชนทั้งชาติใช้ไม่ได้เลยนะ ขออย่าให้มีขออย่าให้เป็น อันใดที่เป็นอย่างนี้แล้วจะทำชาติให้ล่มจม ยักษ์มหายักษ์จะอยู่ในจุดนี้นะ ให้พากันระมัดระวัง อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราให้พากันขวนขวาย สมเราเป็นหัวหน้าหัวตาเป็นพี่เบิ้มของชาติบ้านเมือง ไม่งั้นบ้านเมืองจะล่มจม ล่มจมเพราะเราเป็นผู้พาถ่อพาพายไม่ดีนั่นแล

พาจมก็จมได้ พาขึ้นขึ้นได้ อยู่กับวงรัฐบาล อำนาจอยู่กับวงรัฐบาลเวลานี้ อย่าเอาอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ มาใช้กลืนตับปอดประชาชนไปกิน ใช้ไม่ได้นะ ต้องเอาอำนาจที่เป็นศีลเป็นธรรม เอ้า มีเท่าไรมีแต่อำนาจเพื่อศีลเพื่อธรรม ก็เพื่อชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้น แต่อำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ อย่านำมาใช้ เป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง จุดนี้เป็นจุดสำคัญ หลวงตาได้นำธรรมนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายในวงชาวพุทธของเราแห่งเมืองไทยนี้อยู่ในวงพุทธศาสนา เป็นลูกของพุทธศาสนา เป็นลูกของพระพุทธเจ้า ขอให้นำธรรมนี้เข้าไป อย่าเข้าใจว่าหลวงตาบัวนี้ตำหนิติเตียนอย่างนั้นอย่างนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ เรามีเหตุมีผลทุกอย่าง

ธรรมนี้จะสอนไม่ให้ผิด จะสอนอย่างตรงไปตรงมา สูงต่ำอะไรว่าไปตามเรื่องความผิดความถูก นี้เรียกว่าธรรม ถ้าเอนทางนั้นเอนทางนี้ ประจบประแจงเลียแข้งเลียขา นั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกต้มกัน สำหรับธรรมไม่หลอกต้มใคร ตรงไปตรงมาแน่แน่วอย่างนี้แหละ ขอให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนเอง อันใดที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองขอให้หลีกให้เว้นทันทีทันใด อย่าให้เป็นไปด้วยความสกปรกโสมม เห็นแก่ปากแก่ท้อง เห็นแก่พุงของตัว ไม่เห็นแก่โลก เอาโลกทั้งหมดมาเป็นอาหารเข้าเสริมพุงของตัวเองนี้ใช้ไม่ได้นะ

เมืองไทยจมแล้วที่ไหนก็จมทั้งนั้นแหละ เอ้าคนที่ยังมีตึกมีเงินเป็นกี่ล้าน ๆ ไปซื้อบ้านซื้อเรือนอยู่เมืองนอกเมืองนาเพื่อเอาตัวรอด มันไม่รอดคนคนนั้นน่ะ พ่อแม่มันจมอยู่ในเมืองไทยนี้ ลูกเกิดมาจะเอาตัวรอดเป็นไปไม่ได้นะพ่อแม่อยู่ในเมืองไทย แล้วกินตับกินปอดชาติไทยเท่ากับกินตับกินปอดพ่อแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเอาตัวดีตัวเด่นขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมอยู่เมืองนอกเมืองนาที่ไหน มันต้องไปเพื่อจมอย่างเดียวเท่านั้นคนประเภทนี้นะ อย่าเอามาเป็นตัวอย่าง คนประเภทนี้ประเภททำลายชาติ ทำลายกำเนิดของตัวเอง

ชาติไทยเป็นชาติพ่อแม่ของคนไทยทุก ๆ คน อย่าทรยศต่อชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นการทำลายอย่างเสียหายมาก บาปกรรมอะไรไม่เกินการทำลายต่อชาติซึ่งเป็นส่วนรวมนะ สมบัติมากน้อยนี้ อย่างพี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคเพื่อชาติไทยนี้ เป็นมหากุศล ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ เราให้ทานธรรมดาเป็นอย่างหนึ่ง เราให้ทานเพื่อชาติไทยของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลวงนี้ บุญกุศลนั้นเป็นมหากุศลของเรา ทีนี้เวลาใครมาแตะต้องทำลายสมบัติซึ่งเป็นสมบัติของชาตินี้ เป็นโทษมหันตโทษทีเดียว แล้วตกนรกหมกไหม้ไม่มีวันขึ้นเลย กี่กัปกี่กัลป์อยู่นั้น

ให้พากันทราบไว้เราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าฝืนพระพุทธเจ้า อย่าอวดดิบอวดดี มันจะไปเจอของดีที่เราสำคัญว่าดี ๆ นั้นละ ก็คือนรกนั่นเอง ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนตั้งแต่ฝ่ายราชการงานเมืองลงมาโดยลำดับ อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้อง อย่าเห็นแก่ได้แก่รวยยิ่งกว่าเห็นแก่คนทั้งชาติ คนทั้งชาติมีคุณค่ามากยิ่งกว่าพุงของเรา พุงของเรามันเท่ากำปั้น คนทั้งชาติพุงขนาดไหน หัวใจมีทุกคน ขอให้เห็นหัวใจของชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าเห็นหัวใจของเราซึ่งเป็นไปด้วยความสกปรกโสมม เพราะความโลภบีบบังคับ ให้พิจารณาอันนี้ให้มากนะ วันนี้พูดธรรมะเพียงเท่านี้ ไม่ได้พูดมากอะไรนักหนาแหละการเทศนาว่าการ สมศาสนาเป็นผู้นำ นำออกกระจัดกระจายให้ทั่วถึงกันหมด เราเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้น ให้นำไปปฏิบัติ

วันนี้เทศน์เพียงเท่านี้ เอาละพอ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก