ท่านเพียรสมควรก่อเจดีย์
วันที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ท่านเพียรสมควรก่อเจดีย์

      (คณะศิษย์ท่านพระอาจารย์เพียร วิริโย ทำหนังสือกราบเรียนหลวงตาเพื่อพิจารณา เรื่อง ประกอบพิธีวางศิลามงคลเจดีย์ประดิษฐานอัฐิธาตุ  อัฐบริขารของท่านพระอาจารย์เพียร วิริโย ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๙ นาฬิกา ๔๙ นาที ณ วัดป่าหนองกอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี) เราก็อนุญาตแล้วและมาขออีก เข้าใจแล้วนะ

ท่านเพียรเป็นพระที่สมควรแก่อนุสรณ์ทุกอย่าง จะก่อเจดีย์ก็ได้ อะไรก็ได้ พูดชัดเจนเลยว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง..ท่านเพียร ทุกอย่างรอบตัวบอกหมดเลย มันก็แปลกอยู่นะ เครื่องบริขงบริขารอยู่ในนั้นเลยกลายเป็นพระธาตุไปหมด แปลกอยู่นะ เจ้าของเป็นคนเดียวของนอกตัวเองออกไปกลายเป็นพระธาตุอะไร..ท่านเพียร อนุญาตแล้วนะ พระผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชาก็คือพระพุทธเจ้าหนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่ง พระเจ้าจักรพรรดิหนึ่ง พระอรหันต์หนึ่ง ท่านบอกไว้ชัดเจน ท่านเพียรสมควรก่อเจดีย์ได้แล้ว ไม่ใช่จะก่อสุ่มสี่สุ่มห้า หมาตายในวัดก็ไปก่อเจดีย์ พิลึกนะ อย่างนั้นไม่เอา ทำไม่มีหลักมีเกณฑ์ อันนี้สมควรจะก่อเจดีย์ไว้กราบไหว้บูชาได้แล้ว  ตามที่ท่านอธิบายไว้ในตำรับตำราเป็นประเพณีดีงาม องค์นี้ก็ควร

ท่านเพียรท่านอยู่กับเรามาแต่ต้นเลยนะ ออกจากนี้ก็ไปอยู่ที่นั่น ก็เราละให้ไปอยู่ ท่านบุญมี ท่านบุญมี-ท่านเพียรไปอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันกับเรามาตั้งแต่อยู่ห้วยทราย มานี้ก็มาด้วยกัน ออกจากนี้ก็แยกย้ายไปอยู่นู่นท่านบุญมี-ท่านเพียรให้ไปอยู่ที่นั่น ท่านปฏิบัติเรียบร้อยดีงามตลอดมา ท่านเพียรทุกอย่างแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ของใจมาแล้ว กลายเป็นพระธาตุของท่านเพียร

เราอนุญาตแล้วด้วยเหตุผล ท่านเพียรนี้สิ้นสุดทุกอย่างแล้ว บอกชัดเจนเลย สิ้นสุดทุกอย่าง สมควรจะก่อเจดีย์กราบไหว้บูชาได้แล้ว เราเห็นด้วย เขามาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สุดส่วน ในสมัยปัจจุบันเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ พูดชัดๆ อย่างนี้ละ ท่านเพียร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก