จิตหมดงานแล้วเป็นธรรมธาตุ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(Real)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

จิตหมดงานแล้วเป็นธรรมธาตุ

 

          นั่นเจ้าคุณเขียน เจ้าคุณเขียนพรรษาเดียวกันกับเรา เราก่อนสองสามเดือน เจ้าคุณเขียน  ท่านปฏิบัติกรรมฐานเงียบๆ นะ แต่ในกุฏิของท่านมีแต่เทปเรานะ เต็มอยู่ในกุฏิของท่าน เรียกว่ากรรมฐานอยู่ใต้ดิน..เจ้าคุณเขียน พอเดินเข้ามาเท่านี้เงียบ ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เลย มีแต่เสียงเทปเสียงอ็อดๆๆๆ ท่านฟังเทป เทปก็ไม่ใช่เทปใคร สุดท้ายมีแต่เทปเรา ที่อื่นๆ เราไม่ได้ประมาทท่าน ที่อื่นๆ จะมีก็นิดเดียว แต่ของเราออกหน้า เจ้าคุณเขียนท่านปฏิบัตเงียบๆ ท่านส่งพระมาหาเราแล้วขอกลับคืน แล้วส่งองค์นั้นมาแล้วขอองค์นั้นกลับคืนอยู่เป็นประจำ เวลามรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ เรียกว่าถึงที่สุดล่ะ ถ้าลงกลายเป็นพระธาตุสุดขีดสุดธรรรมเป็นธรรมธาตุ

          เรานี้พูดจริงๆ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสียว่า เราหายสงสัยหมดในสามแดนโลกธาตุ ในสามภพ หมด ชำระจนหมดไม่มีอะไรเหลือ สง่า ยืนเดินนั่งนอนเป็นดวงธรรมเป็นธรรมธาตุสง่า อย่างนั้นละจิตที่ฝึกดีแล้วนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคต หมด อยู่ในปัจจุบัน ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วพอ เรียกว่าธรรมธาตุ

การปฏิบัติธรรมเราก็สุดใจ พอใจทุกอย่าง ไม่มีอะไรบกพร่องเลย สมกับที่อุตส่าห์บำเพ็ญมา ออกกรรมฐานนี้เอาจริงเอาจังมากทีเดียว ส่วนมากไปแต่องค์เดียว ไปกรรมฐานนะไปองค์เดียวตลอดเลย บำเพ็ญทางใจฆ่ากิเลสนี่ยากมากนะ พอกิเลสขาดหมดแล้วว่างหมดเลย โลกธาตุนี้ว่างหมด ไม่มีอะไรเหลือ ยืนเดินนั่งนอนว่างตลอดเวลาเลย นี่ละการปฏิบัติธรรม ให้ท่านทั้งหลายพิจารณา

ธรรมพระพุทธเจ้าว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามนั้นจะไม่เป็นอื่น เรียกว่าสวากขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบ มันไม่ชอบแต่พวกเรานั่นละ ระเกะระกะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิเลส ไม่ได้วุ่นวายกับธรรมละ ถ้าวุ่นวายกับธรรมให้เต็มเหนี่ยวแล้วโล่งหมดเลยจิต มีสิ่งที่ขวางอยู่ก็คือกิเลสภายในใจ พออันนี้ขาดลงไปแล้ว ว่างหมดเลย จิตนี้ว่าง สุดขีดสุดแดน จิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต เรียกว่าเป็นธรรมธาตุเต็มเหนี่ยวในจิตดวงนั้น นี่เรียกว่าสุดขีดละ ไม่ต้องการจะหาอะไรอีกแล้ว หมด ที่จะหามาเพิ่มเติมอะไร

อยู่ไปวันหนึ่งๆ ความเป็นความตายมีน้ำหนักเท่ากัน ถ้ามาคิดเฉพาะลำพังตนเองความเป็นอยู่นี้เกี่ยวกับโลกสงสาร ความตายไปเกี่ยวกับเจ้าขององค์เดียวไปได้ง่ายมากทีเดียว นี่ละเมื่อชำระให้หมดมันหมดจริงๆ ละจิต ไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจ สว่างไสวตลอด ยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในใจ เมื่อชำระให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นอย่างนั้น อยู่ไหนอยู่ได้ ตายเมื่อไรตายได้ไม่เสียดาย

นี่ก็สุดเท่านั้นละ ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสุดเลย ไม่มีอะไรเหลือภายในใจ เหลือแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ แบกหามพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนไปเท่านั้น ธรรมชาตินี้หมดแล้ว สบายไม่มีอะไรห่วงใย ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนไม่มี หมด เรียกว่าหมด

ขอให้ท่านทั้งหลายได้หนักแน่นในธรรมนะ จิตใจจะไม่ไปไหน ไปแค่บุญกับบาปมีเท่านั้นมันติดพันกันไป เมื่อชำระให้หมดหมดจริงๆ แล้วกิเลสก็ไม่มี อะไรไม่มีเหลือแล้วว่างหมดเลย ความเป็นความตายป่าช้าอยู่ที่ไหนไม่มี มันว่างหมด นั่นละคุณค่าแห่งการชำระจิตใจเราเป็นอย่างนั้น อย่าพากันขี้เกียจขี้คร้านนะ ให้พากันอุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วย คุณค่าแห่งความเพียรของเราจะมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียว จิตดวงเดียวนี้เมื่อรวมลงไปแล้วจิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต เป็นธรรมธาตุ จิตเมื่อไปสุดขีดแล้วเป็นธรรมธาตุ ถ้าว่าใจๆ ก็ว่าเฉยๆ มันเป็นธรรมธาตุแล้ว ให้พากันปฏิบัติให้ดี

นี่ก็หายสงสัยล่ะเรื่องเกิดเรื่องตาย เกิดมากี่กัปกี่กัลป์หายสงสัย ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติหายสงสัยในป่าช้าหาที่เกิดที่ตาย เป็นได้ทุกแบบทุกฉบับ เพราะกิเลสพาให้เป็น ถ้าไล่กิเลสออกหมดแล้วไม่มีอะไรมาขัดมาแย้ง สะดวกสบาย เรียกว่าหมดงาน จิตหมดงานคือจิตสิ้นกิเลสแล้ว เมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็เรียกว่าจิตหมดงาน ไม่มีงานอะไรทำเลย จิตหมดงานเป็นอย่างนั้น งานของจิตก็คือการชำระกิเลส เมื่อชำระให้หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่มีงาน ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานนะ ไม่มี จะชำระอะไรก็มันหมดไปแล้ว เรียกว่าจิตไม่มีงาน อยู่ก็เป็นธรรมอยู่เสีย เป็นธรรมธาตุไปเสีย มันไม่เป็นธรรมดาเหมือนเรา จิตเมื่อหมดงานแล้วมันเป็นธรรมธาตุไปหมดเลยละ

ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะ อย่าขี้เกียจขี้คร้านไม่ดี ไม่ว่าจะทำการงายภายนอกภายในทำอะไรถ้าทำเหยาะๆ แหยะๆ ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเอาจริงเอาจังแล้วเกิดไม่สงสัย ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ นี่พูดเพียงเท่านี้ละ ไม่พูดมากละ จะให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก