สติเป็นเครื่องรับรอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(Real)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

สติเป็นเครื่องรับรอง

 

        มาจากวัดไหน (วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรีครับ) ยอมรับ ถึงเราจะไม่เคยเข้าไป ที่นั่นไม่เคยเข้าไป แต่ว่าแถวนั้นก็สงัดดีอยู่ การประกอบความพากเพียรดีทั้งนั้นละ แถวเมืองชลนะ แต่เราไม่ได้เข้าไปซอกแซก ไปหากไม่ได้ซอกแซก วัดป่าเจริญธรรม เขตอำเภออะไร (อำเภอบ่อทองครับ) ทางนู้นก็มีพระกรรมฐานหลายองค์อยู่ไม่ใช่เหรอทางแถวนั้นน่ะ มีสำนักกรรมฐานหลายแห่งอยู่ไม่ใช่เหรอ ถึงไปก็ไปไม่ทั่วถึงอย่างว่า วัดไหนต่อวัดไหนไปปั๊บถึงกัน นี่ชลบุรีเหรอ (ครับ)

          เดี๋ยวนี้ไปไหนก็ลำบาก การเดินการเคลื่อนไหวไปไหนลำบาก ไม่เหมือนแต่ก่อน ธาตุขันธ์มันไม่พอ เท่านั้นละนะ พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรม ความสวยงาม ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่ธรรมหมดนั่นละ ใครจะว่าไปที่ไหนดี ไปที่ไหนดี ถ้าใจยัง....ไม่ดี ไปที่ไหนให้ดูใจ มันเคลื่อนไหวไปไหนตัวกิเลสพาให้เคลื่อน ให้ดูด้วยสติ ถ้าสติบังคับอยู่นั่นแล้วก็สงบเย็นใจ ภาวนาก็สะดวก ไปไหนสะดวกหมดถ้าสติกับจิตเฝ้าตามกันอยู่ ปฏิบัติต่อกันอยู่ สติสำคัญมาก ท่านแสดงไว้ว่า สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง คือไม่มีเว้นที่สติจะไม่เข้าไปครอบนะ สติเป็นเครื่องรับรองการงานภายในภายนอก การเคลื่อนไหวไปมาสติเป็นสำคัญมาก

          ภาวนานี้เอาจริงเห็นจริงนะ เพราะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของจริง ท่านสอนให้ภาวนาคือว่าให้เอาจริง การอบรมดูจิต จิตนี่ตัวสำคัญ ตัดดีดตัวดิ้นคือจิต มหาโจรคือจิต ถ้าบังคับด้วยสติให้ดีมุ่งต่อมรรคผลนิพพานเป็นจุดยืนตัวแล้วมันก็เข้าตรงนั้นละ ถ้าทำแบบโกโรโกโสแล้วจะสะดวกสบายที่ไหน มันไม่สะดวก ถ้าลงบังคับจิตกับสติให้อยู่ด้วยกันแล้วไปที่ไหนก็สบาย ในป่าในเขาสบาย แต่กิเลสมันคอยหลอกนะ  ว่าจะไปที่ไหนเคลื่อนไหวไปไหนที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดี ทิ้งที่นั่นทิ้งของดีไว้ที่นั่น เจ้าของก็เป็นบ้าวิ่งตามของดี เป็นอย่างนั้นละ เราจะได้เห็นกลมายาของจิตตัวสำคัญ กิเลสอยู่ในจิต

          ทำเต็มกำลังทางภาวนาก็เต็มกำลัง ทางศึกษาเป็นปากเป็นทางก็พยายามศึกษาเต็มกำลังเหมือนกัน ที่เห็นว่าจะเป็นปากเป็นทางได้ก็เดินตามนั้น แล้วออกปฏิบัติ ปฏิบัติลงในศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลนิพพาน วิริยะความเพียร สติตั้งมั่น สมาธิมีจิตใจแน่นหนามั่นคงต่อจุดหมายของตน ปัญญาเป็นความรอบคอบในหน้าที่การงาน ไม่ผิดพลาดถ้าทำอะไร

          นี่มาจากสำนักไหน (วัดป่าเจริญธรรมครับ) สงัดดีอยู่เหรอตรงนั้น สงัดดี เออนั่นละดี สงัดภายนอกก็เพื่อตีเข้ามาให้สงัดภายใน สงัดภายในคือสงัดใจของเรา สติอย่างนั้นละดีทั้งนั้นเอาจริงเอาจัง สติเป็นสำคัญ นี่ผมก็เฒ่าแก่แล้ว เดี๋ยวนี้เคลื่อนย้ายไปไหนเรื่องลูกเรื่องหลานพระลูกพระหลานไม่ค่อยได้เหมือนเดิมแล้ว ไปทางเมืองชลก็ไปทางวัดเขาฉลากวัดเขาอะไรทางแถวนั้นเราเคยไปพักนะ ท่านอะไรน่าอยู่ที่นั่น สนิทสนมกันมากกับผม อย่างนั้นละความจำมันลบไปหมด สนิทขนาดไหนก็ลืมได้ ลืมชื่อ วัดเขาฉลากเคยไปพัก มันก็ลืมชื่อ ผมไปพักแถวนั้นไปนายอยู่นะ ไปทางเมืองชล

          ตอนนี้มันเป็นตอนค่อยๆ จางความเพียร เพราะธาตุขันธ์ไม่ค่อยดี ตอนก่อนหน้านั้นเอาจริงมากนะ ถ้าว่าความเพียรเอาจริง ทุกอย่างเอาจริงทั้งนั้น ไปหมดแหละทางเมืองชลทางนี้มีสถานที่ภาวนาดี ท่านอาจารย์เกิ่งเด็ดเดี่ยวมากนะ เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของบรรดาพระทั้งหลายแถวนั้นหมดนั่นแหละ พอได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นละ เลยโละหมดทั้งคณะเลย ถวายต่อเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์เกิ่งเก่งมากนะ เด็ดมาก เราไปพบท่านเป็นชั่วกาลชั่วคราว ดูลักษณะเก่งๆ อยู่ การดูคนดูลึกๆ ดูตื้นๆ ดูให้รอบมันจะรู้ของมัน

          ทางเมืองชลเราเคยไป ไปพักอยู่นานไปทางเมืองชล ระยะนี้ไม่สบายนะ มันเป็นอะไรไม่รู้ ๖-๗ วันมาแล้วไม่สบาย นั่งภาวนาตั้งแต่ค่ำฟาดถึงสว่าง นั่งภาวนาไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหน เอาขนาดนั้นละดัดกิเลส เรื่องความเพียรเอาจริงมากนะเรา ไปแต่คนเดียวส่วนมาก ไปภาวนาไปแต่คนเดียวๆ เรียกว่าป่าช้าอยู่กับเราเท่านั้นละ ไปอยู่ไหนไปคนเดียวๆ ไปภาวนา ไม่ยุ่งกับใครเลยละ มีแต่ภาวนาอย่างเดียว

พวกนักกรรมฐานเราคณะนี้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้ไม่มีคณะใด คณะภาวนาเอาจริงเอาจังมากทีเดียว กิเลสก็จางไปๆ จิตใจก็สว่างไสวขึ้นมาภายในใจของเรา ถ้าไปสักแต่ว่าไปไปดูนั้นดูนี้มันก็เป็นเรื่องภาวนนอกไปเสีย ไปที่ไหนดูแต่ใจเจ้าของไปตลอด สติกับจิตติดกัน ภาวนามันก็ได้ความ นักภาวนาต้องหาที่เด็ดๆ ไม่เด็ดก็ไม่ได้ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นท่าแล้วเรา

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก