Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 11 ปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์ นั่งตลอดทั้งคืน

                                เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                      ตอนที่ ๑๑ ปฎิบัติแบบอุกฤษฎ์ นั่งตลอดทั้งคืน
                                  **********************
 พอได้รับอุบายจากอาจารย์แล้ว  ก็รู้แนวปฏิบัติไม่ยอมให้ขาด
ไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนคลาย ภาวนาพุทโธกำกับไว้แนบติดในหัวใจตลอดเวลา
ไม่ทิ้งคำพุทโธนึกภาวนา ใจเสาะหาเพียงธรรมน้อมบำรุง
(ดนตรี)
 เฝ้าแต่เดินจงกรมแทบล้มพับ เพื่อระงับดวงจิตไม่ให้เผลอผิด
ไม่คิดวุ่นวายใฝ่ผดุง พอค่ำลงแล้วนั่งคืนยังรุ่ง เพียรพยุงมุ่งธรรมนำใส่ใจ
เวทนาเร้ารุมดังสุมไฟ ตายก็ตายเป็นไร ตายเพี่อธรรม
(ดนตรี)
 ตั้งสติ-ศรัทธา-ปัญญา ล้อม พร้อมไปด้วยความเพียร ไม่เวียนถอยห่าง
อยู่ระหว่างนั่งบริกรรม กายจะแตกแหลกทลาย ทุกข์กลายกล้ำ
ปวดและร้าวระกำทุกขุมขน จะเจ็บแปลบแสบร้อน
จนเหลือล้น นิ่งอดทนผลดีจึงมีมา
 (ดนตรี)
 กระดูกอันนี้หรือคือตัวทุกข์ หรือว่าทุกข์เป็นกระดูก
ไตร่ตรองให้ถูก จิตคอยคิดผูกพิจารณา
ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงจังดังว่า ทุกข์ดับไปไม่มาแต่กระดูกยังมี
แยก กาย-จิต-เวทนา ดูให้ดี พิเคราะห์ทวนถ้วนถี่ มีสติปัญญา
(ดนตรี)

(พูด-๑๑)
 ขณะตั้งสัจจะนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งสว่างนั้น เวทนาใหญ่จะ เริ่มปรากฏตัว นับแต่ชั่วโมงที่ ๕ ที่ ๖ เป็นต้นไป เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว อวัยวะส่วนต่างๆ ปรากฏว่า เจ็บปวดรวดร้าวระบมไปหมด ทุกขุมขน เหมือนกับจะแตก แหลกทลายลง ในขณะนั้นจริงๆ ความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้า รุนแรงมาก เหมือนมีคนมาก่อไฟรมอยู่ตรงนั้น กระดูกในอวัยวะต่างๆ เหมือนมีคนเอาฆ้อนมาทุบมาตี ให้แตก ให้หักไป ในขณะนั้น เพราะเจ็บแปลบแสบร้อน แสนสาหัส จนไม่มีที่ปลงวางร่างกาย และ จิตใจ ได้เลย เพราะปรากฏว่า เป็นกองเพลิงไปทั้งร่าง สิ่งที่จะต้านทานได้อย่างเดียวในขณะนั้น ก็มีแต่ สติ-ศรัทธา-ปัญญา-ความเพียร-ความอดทน เป็นเครื่องหนุนหลัง ใจต้องแน่ ไม่ยอมอ่อนแอ ถอยทัพกลับแพ้แก่ข้าศึก ใช้สติปัญญาแยกแยะ กาย-เวทนา-จิต ดูอย่างละเอียดลึก จนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่าง ชัดเจนด้วยปัญญา อย่าสักแต่ว่า   อดทน ทนอย่างเดียว เมื่อเกิดทุกข์เต็มเหนี่ยว สติ-ปัญญา ต้องพิจารณาขับเคี่ยว ในเดี๋ยวนั้น จึงเรียกว่า เป็นปัจจุบันธรรม ขณะกำลังคลี่คลายแยกแยะ กาย-เวทนา-จิต จิตและสติปัญญาต้องจดจ่อ ทำหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆ จะส่งจิตไปที่อื่นไม่ได้ และจะต้องพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลัง จนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ ท่านผู้ใดกล้าหาญชาญชัย ต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ โดยไม่ยอมถอยทัพกลับบัลลังก์อย่างสิ้นท่า ท่านผู้นั้นจะต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้ โดยไม่มีสงสัย และจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างประหลาดเกินคาดหมาย ราวกับได้เห็นรอยพระบาทขององค์พระศาสดาและพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆ และอาจลืมคำว่า พระองค์ปรินิพพาน ไปนานแสนนานถึงสองพันห้ารัอยปีเศษนั้น ลงก็ได้
                                        **********************


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.