Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 10 เหตุที่กรรมฐานติดครูบาอาจารย์

                             เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                  ตอนที่ ๑๐ เหตุที่กรรมฐานติดครูบาอาจารย์
                              **********************
 สมาทานธุดงค์เที่ยงตรงแน่นอน ไม่มีถอดถอนสั่นคลอนผันแปรไป
ให้สมบูรณ์ทั้งนอกทั้งใน ไม่ยอมเพี้ยนเปลี่ยนใจให้เสียในสัจจา
ความหวังตั้งมา… (ดนตรี)…ต้องรักษายืนยง
 จนหลายเดือนเคลื่อนเลยผ่านมา เมื่อออกพรรษากราบลาไปธุดงค์
ขึ้นเขาไปในป่าในพง ใจนั้นมั่นคง ออกธุดงค์องค์เดียว
ใครไม่ข้องเกี่ยว… (ดนตรี) …ไปองค์เดียวสบาย
 ห่างพระอาจารย์มั่นไม่กี่วัน จิตเสื่อมโดยพลันนับวันลดลงไป
สมาธิเคยได้ดังใจดูยิ่งเสื่อมสลาย  ปวดหัวใจหนักหนา
ไม่ฟื้นคืนมา… (ดนตรี)…กลุ้มอุราร้อนรน
(  ดนตรี  รับ  )
 ทุกข์ทวีมากมีเข้ารุมดังไฟมาสุม ลามเลียแทบเสียคน
ทำไงก็ไม่เป็นผล ต้องคืนย้อนถอนตน  กลุ้มเหลือทนกลับมา
มั่นหมายมุ่งหน้า… (ดนตรี) …หาพระอาจารย์ตามเคย
 เวลาใดอยู่ใกล้อาจารย์ มรรคผลนิพพานปานจะเอื้อมได้เลย
พอยามไปไกลท่านซิเอย มันไม่ง่ายเหมือนเคยร้อนจังเลยจิตใจ
เกิดปัญหาใดๆ… (ดนตรี) …แก้ไม่ได้ดังปอง
 พระอาจารย์มั่นท่านเมตตา บอกให้ภาวนาพุทโธ แล้วคอยมอง
จงมีสติประคองจดจ้องกำกับใจ อย่าเผลอไผลเลือนลา
จิตแนบทุกเวลา… (ดนตรี) …เพียรภาวนาพุทโธ
(ดนตรีจบ)

(พูด-๑๐)
 เมื่อไปหาพระอาจารย์มั่น ในขณะที่จิตเสื่อมแล้วเจริญ เจริญแล้วเสื่อมนั้น เป็นขณะที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายมาก ถ้าเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญ ท่านก็ให้อุบายว่า  นั่นดีแล้ว จงพยายามเจริญให้มากๆ จะได้พ้นทุกข์เร็วๆ ถ้าเป็นจิตเสื่อมเช่นในขณะนี้ ก็กราบเรียนท่านว่า วันนี้จิตเสื่อมไปเสียแล้ว ไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลย ท่านก็แสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่า  น่าเสียดาย มันเสื่อมไปที่ไหนกันนะ แต่เอาเถอะท่านมหา อย่าเสียใจ จงพยายามทำความเพียรให้มากๆ เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆ มันไปเที่ยวเฉยๆ พอเราเร่งความเพียรเข้ามากๆ มันก็จะกลับมาเอง หนีจากเราไปไม่พ้น ไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจ เดี๋ยวมันจะคิดว่าเราคิดถึงมันมาก มันจะไม่กลับมา 
 จงปล่อยวางความคิดถึงมันเสีย แล้วคิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละ  พอบริกรรมพุทโธถี่ยิบติดๆกันเข้า มันจะวิ่งกลับมาเอง จงนึกถึงพุทโธ เพื่อเป็นอาหารล่อใจของมันไว้มากๆ  เมื่อมันกินอิ่มแล้วมันจะพักผ่อนสงบตัว ไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคือง หาเรื่องหาไฟ มาใส่มาเผาเรา ถ้าอาหารคือ พุทโธ เพียงพอกับมันแล้ว แม้ไล่หนี มันก็จะไม่ยอมไป จงทำตามแบบที่สอนนี้เถิด  แล้วท่านจะได้ไม่เสียใจหมองเศร้า เพราะจิตมันเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป
                                 **********************


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.