Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 3 สงสัยมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่++

                         เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
               ตอนที่ ๓ สงสัยมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่
                           **********************
 ตรองอีกทาง ก็ยังกังขา ปฏิปทาที่พาดำเนินนั้นเป็นฉันใด
วิธีบำเพ็ญให้ได้เช่นนั้นจะทำยังไง จึงเกิดสงสัยโดยทั่วไปของปุถุชน
 ทางแห่งธรรมจะนำปลดปลง กิเลสหลุดลงไม่มีเหลือคงในตน
ปฏิบัติธรรมแนวทางอย่างไหน ถึงไปได้พ้น ดูยากยิ่งล้น มืดมนไปหมดหัวใจ
 สงสัยในปัจจุบัน ว่าอันมรรคผลนิพพาน จะมีอยู่อีกหรือไม่
เก็บความที่สงสัย ไว้ในใจตลอดเวลา
 จนได้ยินจากถิ่นแดนไกล จากเหนือเมืองไทย เชียงใหม่ขจายจรมา
นามพระอาจารย์มั่นนั้นฟุ้งลอยข้ามฟ้า ปลื้มจิตหนักหนาเกิดศรัทธาไปทั้งทรวง
(ดนตรี)
 จึงเดินทางพลัน หวังเจอพระอาจารย์มั่น เหนือใด สิ่งไหนไม่ห่วง
ท่านพักอยู่ที่ วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ตามได้รู้มา
 คอยแอบมองจ้องดูอยู่นาน อยากเห็นอาจารย์มั่นนั้น จนเต็มอุรา
จนพระอาจารย์มั่นบิณฑบาตกลับมา สมปรารถนาเห็นเต็มตา พาชื่นใจ
 พอได้เห็นจริงๆ เกิดความเลื่อมใสเสียยิ่ง เกินคำจะสรรบรรยาย
ปลื้มไม่วาง ไม่จางหาย ปีติล้นใจตลอดเวลา…
(ดนตรี)

(พูด-๓)
 ท่านแอบมองพระอาจารย์มั่น โดยการแฝงตัวอยู่ในกุฏิแบบลับๆอย่างหิวกระหาย เพราะอยากพบอยากเห็นท่านมาเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้น เมื่อได้เห็นท่านจริงๆ ก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใส เกิดความปีติล้นใจ ขนพองสยองเกล้า จนกล่าววาจาออกมาไม่ถูกในขณะนั้น พลันนึกอยู่แต่ภายในใจว่า เราไม่เสียทีที่เกิดมากับเขาในชาตินี้ ที่ได้เป็นมนุษย์ และได้เห็นพระผู้บริสุทธิ์ คือ พระอรหันต์ในวันนี้ ทั้งที่ไม่มีใครบอกว่า พระอาจารย์เป็นพระอรหันต์ แต่ใจของท่านก็หยั่งเชื่อมั่นไม่แปรผันเป็นอื่นเลย คราวนั้นพระอาจารย์มั่นท่านพำนักอยู่วัดเจดีย์หลวง เพียงไม่กี่วัน ท่านก็เดินทางไปจำพรรษายังจังหวัดอุดรธานีต่อไป ส่วนท่านเองก็เรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีย์หลวง ณ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างตั้งใจ ไม่ละความพยายาม จนจบเปรียญ ๓ และนักธรรมเอก สมดังปรารถนา
                                **********************


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.