Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกกรุง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด เชิญชวนช่วยไทย /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: ธรรมะชำระใจ

                                            เพลงธรรมะชำระใจ.
คำร้อง/ทำนองเพลง ~ 
@ ธรรมจากใจไหลมาดั่งธาร งาม (ธรรม) ตระการผ่องผุดสุดใส ใช้ธรรมะชำระดวงใจ 
กิเลสร้ายหนีไกลห่างตัว
bb  ธรรมหลั่งมา หลวงตาเปิดใจ ธรรมต้านภัยไม่มีเล่นหัว วอนให้เว้นหลีกเร้นเกรงกลัว
กิเลสชั่ว เมามัว เปรต ผี
ใ หากแม้นไม่เชื่อธรรมะ(โชคร้ายเลิกใฝ่ธรรมะ) คำพระค้านว่าไม่ดี อวดรู้ไปซี "กรรมไม่มี"     อวดดีบาปหนา
ee จงอย่าไปหลงในบ่วงมาร ธรรมเบิกบาน ส่งบุญหนักหนา  หันพึ่งพระธรรมะหลวงตา
ธรรมจะพาพ้นกรรมบาปเวร
( ซ้ำ ) ฎ F
                                             ~~~~~~~~~~


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.