Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกทุ่งชุดเด็ก ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ''เงิน 1 บาทก็ช่วยชาติได้'' /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: หนุ่มเสกรำพัน

                                                           เพลงหนุ่มเสกรำพัน.
คำร้อง/ทำนองเพลง ~ หงส์ปีกหัก
  @ ไก่วัดเอย  ของหลวงตา  ส่งเสียงเจื้อยแจ้วมา  เหมือนว่าเจ้าคงสุขศรี เจ้าจะรู้ไหมว่า  หลวงตา ท่านสร้างความดี  เสี่ยงทุ่มชีวี  เพื่อเมืองไทยนี้  ที่ท่านห่วงใย
bb  ตั้งกองทุนช่วยไทย  โดยหลวงตา  เพื่อรวบรวมทรัพย์มา  เรียกว่าโครงการช่วยชาติไทย  เกิดจากความเมตตา  ชาติสำคัญกว่าสิ่งใด  ตราบชีพสลาย  รักชาติยิ่งใหญ่  มิได้เสื่อมคลาย
ใ ไก่เอย  ถ้าเจ้ารู้ความ  ศึกไหนรุกราน  เจ้าคงไม่นิ่งดูดาย  เพชรพลอย คนที่หล่นหาย  คงเก็บถวายหลวงตา  เพื่อช่วยกู้ชาติเช่นกัน
ee ไก่วัดเอย  ของหลวงตา  หากชาวไทยหันมา  ร่วมแรงศรัทธาสร้างสรรค์  ร่วมใจสามัคคี  น้องพี่ เป็นหนึ่งเดียวกัน  ประหนึ่งสวรรค์  ศีล ทาน ยึดมั่น  หลวงตาท่านพร่ำสอน
( ซ้ำ ) ฎ F
ใ  ไก่วัดเอย  ถ้าเจ้ารู้ความ  ศึกไหนรุกราน  เจ้าคงไม่นิ่งดูดาย  เพชรทอง คนที่หล่นหาย  คงเก็บถวายหลวงตา  เพื่อช่วยกู้ชาติเช่นกัน
ee ไก่วัดเอย  ของหลวงตา  หากชาวไทยหันมา  ร่วมแรงศรัทธาสร้างสรรค์  ร่วมใจสามัคคี  น้องพี่ เป็นหนึ่งเดียวกัน  ประหนึ่งสวรรค์  ศีล ทาน ยึดมั่น  หลวงตาท่านพร่ำสอน

                                                          ~~~~~~~~~~


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.