Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกทุ่งชุดเด็ก ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ''เงิน 1 บาทก็ช่วยชาติได้'' /โดย รังสรรค์ กุลาสา, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: ชักธงพระธรรมนำหน้า

                                                                    เพลงอัญชุลีหลวงตา
คำร้อง/ทำนองเพลง ~ นกแล
  @ หลวงตา วัดป่าบ้านตาด ท่านช่วยชาติ  ช่วยทั้งกายใจ  ห่วงชาติ  ยิ่งกว่าสิ่งใด  เททุ่มไปดว้ยใจเมตตา  
bb  ชักธงพระธรรมนำหน้า พระบ้านป่าหาญกล้าเกินใคร ใช้ธรรมค้ำแผ่นดินไว้  เชิญเพื่อนไทย น้อมใจวันทา
ใ      เหมือนดังนักสู้ชาติสิงห์ รักชาติจริง  เหนือยิ่งชีวา  ไว้ลายเหมือนดังวาจา  เราเกิดมาเพื่อสร้างความดี
ee  หลวงตา วัดป่าบ้านตาด มุ่งช่วยชาติให้พ้นไพรี ชาติใหม่ของท่านไม่มี สิ้นสุดเพียงนี้  อัญชุลีหลวงตา 
( ซ้ำ )  


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.