Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย วงตชด.ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี :: บัว

                                                     เพลงบัว.
คำร้อง/ทำนองเพลง ~ ชวนชม
@ บัว เกิดใต้โคลนตมจมคลอง จมอยู่ในหนอง น้ำมาเต่าปลาหากิน
โผล่น้ำยามเช้า ดอกเจ้าสดสวยรวยกลิ่น มีค่าเสาะหาทุกถิ่น น้อมใจถวายพระธรรม
b คน เกิดได้ก็คล้ายดอกบัว กิเลสพามัว มอมเมาให้เอาทุกข์นำ
แบกหามใส่หัว ลืมตัวโมโหโกรธทำ รุมเร้าเผากายไหม้ลาม ใจต่ำชั่วช้าตามัว
ใ  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แก้ด้วยปัญญา ส่องนำตามหลวงตาบัว
มาเถิดพี่น้อง ลองทำความดีละชั่ว ตายไปไม่ต้องกลัว ขึ้นวิมานนิพพานแน่นอน
eบัว สวยกลีบหอมกลิ่นกรุ่นใจ เกิดเนชาวไทย สวยใจหอมธรรมนำก่อน
ทำบุญหนุนไว้ ร่างกายมิได้แน่นอน สมบัติกองเชิงตระกอน ญาติเราแค่เฝ้าดูใจ

                                              ~~~~~~~~~~


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.