Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงลูกทุ่ง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ ชุด ''ซึ้งใจหลวงตา'' /โดย ตชด.24 อุดรธานี, ธานินทร์ มั่นสนธิ์ :: ธรรมสุนทร

                                 ธรรมสุนทร 
(ทำนองเพลงรำวงศรีนวล)
   น้ำตาไทยร่วงอีกแล้วซิเรา    ถึงวันไทยเศร้าอีกแล้วซิ 
เคยสุขสบายมาหลายร้อยปี    แต่มาบัดนี้มีหนี้สินรุงรัง

จะทำอย่างไงดีไทยเป็นหนี้ฝรั่ง     ร่วมใจหรือยังระวังไทยต้องสิ้นไทย
โชคดีของชาติจะแคล้วคลาดภัย     แม่ทัพธรรมใหญ่รวบรวมตัว

นามก้องระบือชื่อหลวงตาบัว         สั่งธรรมนำทั่วหวังปลดให้พ้นทาส
ตั้งธรรมบัญชาอยู่วัดป่าบ้านตาด    ทุ่มเทช่วยชาติไทยให้อยู่ยืนยง

     หลวงตาช่วยชาติราษฎร์          ชี้ธรรมนำครุ่นอันสุนทร
องอาจพีลกายตายไม่อาทร             ทุ่มธรรมถ่ายถอนปิดนิวรณ์สอนใจ
จิตนำสมานเป็นธรรมทานยิ่งใหญ่    ชี้ธรรมนำไทยสู้ทางทิพย์เข้านิพพาน
                           ------------------------------Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.