Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย คณะคุณเพลิน พรหมแดน :: รำลึกงานบูชาคุณแผ่นดินไทย ตอนที่ ๑ (๒๑ เม.ย. ๒๕๔๔ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)

                               เพลง รำลึกงานบูชาคุณแผ่นดินไทย ตอนที่  ๑
                                      บทเพลงโดย  เพลิน พรหมแดน

    ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ในวันที่ ๒ ๑เดือนเมษายน หลวงตามหาบัวพาศิษย์ทุกคน 
และสาธุชนสู่มณฑลพิธี ท้องสนามหลวงใจกลางธานี เพื่อมอบทองคำดอลล่าร์มากมี
เข้าคลังหลวงไทยให้มั่นคงดี พร้อมทำน้ำมนต์ทุกคนได้รับแจกฟรี 
ประวัติศาสตร์วันนี้จารึกไว้นานเป็นล้านปี ไทยทั้งปฐพียังหวนคะนึง
-ดนตรี-
งานบูชาคุณแผ่นดินไทย นึกถึงยามใดใจสุดจะซึ้ง ภาพวันนั้นยังตราตรึง 
ในห้วงคะนึงฝังตรึงซึ้งในหทัย วันแห่งการรวมน้ำใจ วันแห่งการผสานไทย 
เชื่อมสายใยไทยทั้งแผ่นดิน…..เริ่มตั้งแต่อุษานกกาบิน จนเที่ยงบ่ายตะวันคล้อย
ลอยตกดิน ฝูงชนไม่สูญสิ้นพร้อมใจมา ด้วยแรงศรัทธาหลวงตามหาบัว…..
ทั้งร้อนและแดดแผดเผาก็ไม่กลัว สละเงินทองมากน้อยมีติดตัว 
ยกมือท่วมหัวหวังบุญใส่ตัวถวายผ้าป่า…..
-ดนตรี-

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเลิศลักษณ์อัปสร เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงเสด็จมา 
ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานงานบูชาคุณแผ่นดินไทยในนครา ถวายผ้าป่าหลวงตา
สดับพระธรรมเทศนาจนจบกัณฑ์ ไพร่ฟ้าสาธุการทั่วทั้งปฐพี 
พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณ ชินวัตรมาในพิธี 
และกลุ่มผู้ว่าก.ท.ม.ก็มากมี คณะรัฐมนตรีที่มาร่วมงานก็มากมาย
-ดนตรี-
พระสงฆ์ร่วมหมื่นตื่นตามากมายท่วมท้น เจริญพระพุทธมนต์เป็นมงคลแผ่นดินไทย เหลืองอร่ามสนามหลวงชื่นดวงใจ ด้วยสูงส่งทรงศีลน่าเลื่อมใส ไม่ว่าอยู่แห่งหนใด 
พร้อมกายพร้อมใจพร้อมกัน มาร่วมงานบูชาบุญของแผ่นดิน…..
ที่ตนเคยสุขเคยทุกข์เป็นนิจสิน นับตั้งแต่ก่อนอ่อนวัยได้อยู่กิน 
เป็นอาจิณจวบจนชีวาแห่งตนจะลับล่วง
-ดนตรี-
เสียงพระสวดพระพุทธมนต์กระหึ่มก้องเวหา สวดอุปปาสันติหรือมหาสันติงหลวง 
ทั้งสวดธาตุสวดชัยให้คนทั้งปวง สวดมหาสมัยมาเสริมดวงสวดอัญเชิญเทพทั้งปวง
สรวงสวรรค์ทุกชั้นไป มาให้พร ทั้งนอกในพระนครสโมสรเปรมปรี…..
ทั้งธรรมจักรกัปปวัตนสูตรมี พระพุทธองค์ทรงโปรดปัญจวัคคี สวดระตะนะสูตรนี้ 
เพื่อการอยู่ดีของบ้านเมือง -ดนตรี-  แล้วพูด

                                     บทพูด รำลึกงานบูชาคุณแผ่นดินไทย ตอนที่  ๑
     รัศมีบารมีธรรมของท่านหลวงตามหาบัว ได้แผ่ปกคลุมไปทั่วมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไปทั่วประเทศโดยทีวีช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดงานนั้นให้มหาสาธุชนได้รับชมอย่างทั่วถึง จึงนับได้ว่างานนี้เป็นงานอันสำคัญยิ่งอีกงานหนึ่ง ที่ควรตรึงตราจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรา และก่อนหน้างานนี้เพียง ๓ วัน คือวันที่  ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ได้เทศน์สอนญาติโยมในวันนั้นตอนหนึ่งมีว่า วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ นี้ จะเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเรา และท่านได้เน้นคำว่าวันที่ ๒๑ เมษายน นี้อยู่เสมอ จากคำเทศน์ในหลาย ๆ กัณฑ์ของท่าน ทำให้คณะทำงานบูชาคุณแผ่นดิน ได้ให้ความสำคัญในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้สืบค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างเอาจริง ก็ถึงกับพากันนิ่งงันและอัศจรรย์ยิ่งนัก ที่ได้ประจักษ์ในความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๓ วาระด้วยกันดังต่อไปนี้
ุ ความสำคัญ ในวาระที่  ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่  ๑ ทรงโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมือง ขึ้นเป็นปฐม ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ 
ุ ความสำคัญ ในวาระที่ ๒ หลังจากรัชกาลที่  ๑ ทรงสถาปนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงใหม่แล้ว จึงได้เริ่มสร้างวัดพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต และได้มีการต่อเติมเสริมแต่งกันเรื่อยมาเป็นบางครั้งบางครา แต่ก็ยังค้างคาไม่เสร็จโดยสมบูรณ์ จนกระทั่งตกมาถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสวยศิริราชสมบัติ จึงทรงเร่งรัดให้สร้างวัดพระแก้วให้แล้วเสร็จทันวันฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๕ 
ุ ความสำคัญ ในวาระที่ ๓ งานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จมาทรงประกอบพีธีบวงสรวงหลักเมืองและเทพารักษ์ในวันที่ ๒ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ และเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่า ปวงชนชาวไทยได้พร้อมใจกัน ถวายพระนามแด่พระมหากษัตริย์ทั้ง ๓ รัชกาลว่า มหาราช และผู้ที่ออกมากล้าประกาศย้ำว่า วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ นี้ จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของเรานั้น ท่านคือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อได้ใคร่ครวญทบทวนประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราอันยาวนาน ที่มาพ้องต้องกันกับงานบูชาคุณแผ่นดินไทยในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.