Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย คณะคุณเพลิน พรหมแดน :: แหล่หลวงตามหาบัวอุทิศตัวช่วยชาติ

                                                      แหล่ หลวงตาบัวอุทิศตัวเพื่อชาติ
บทเพลงโดย  เพลิน พรหมแดน
ทำนอง ลาวเจริญศรี

     หลวงตามหาบัว อุทิศตัวช่วยชาติเข้มแข็งเด็ดขาดเด็ดยิ่งจริงจัง ช่วยเต็มเหนี่ยวเต็มพลัง หวังให้ไทยพ้นภัยคุกคาม มีหน้าสง่างามเลิศล้ำวิไล ท่านเองยิ่งชราโอ้หลวงตายังมาห่วงใย เพราะเมตตาเต็มหัวใจเต็มจิตเป็นนิจสิน ยามชาติเพลี่ยงพล้ำเอาธรรมค้ำแผ่นดิน ไม่เคยห่วงใยในชีวิน เพราะท่านหมดสิ้นแล้วกิเลสนานา
(แหล่) โอ้หลวงตามหาบัววัดบ้านตาด เทใจทุ่มมาอุ้มชาติศาสนา ช่วยสังคมเศรษฐกิจจิตเมตตา ช่วยประชาชาติไทยให้เรืองรอง อยู่ในธรรมชำระชนะกิเลส ไม่เหลือเชื้อเหลือเศษเหตุมัวหมอง ได้แก่นธรรมล้ำทิพย์นิพพานทอง สิ้นละอองอาสวะระรานทรวง จึงน้อมธรรมนำกู้เศรษฐกิจ แลกชีวิตสู้ภัยอย่างใหญ่หลวง ก้าวเผชิญเดินหน้าพาศิษย์ทั้งปวง นำข้ามห้วงล่วงเขตพ้นเภทภัย 
     ถึงธาตุขันธ์แคลนคลอนแทบนอนราบ ถึงเหนื่อยล้าชราภาพสักเพียงไหน แบกสังขารหาญสู้อยู่ร่ำไป ไม่อาทรร้อนใจในเวทนา สาธุชนทั่วหล้าและสานุศิษย์ ทั้งห่างไกลใกล้ชิดติดเคหา เชิญทำบุญหนุนช่วงกับหลวงตา บุญจะบ่มห่มวิญญาพาสมฤดี
     อย่าเบนเบี่ยงเกี่ยงงอนตอนช่วยชาติ จนพลั้งพลาดชาติพลอยด้อยศักดิ์ศรี อย่าเกลียดกันย้ายแยกแตกสามัคคี หนักนิดเบาหน่อยมีจงอภัย เพราะมีกรรมด้วยกันจึงมาเกิด ท่านกล่าวย้ำทำไว้เถิดบุญทั้งหลาย อย่าก่อร่างสร้างบาปอันตราย เมื่อสิ้นใจไปนรกนั้นแน่นอน มาร่วมด้วยช่วยชาติกันดีกว่า ดังหลวงตาท่านร่ำพร่ำสั่งสอน ท่านสิ้นใจหายหน้าสิ้นอาวรณ์ ไม่กลับมาเกิดแน่นอนจำไว้เลย เมื่อพบเนื้อนาบุญคุณค่าหนัก จงรีบตักตวงบุญเถิดคุณเอ๋ย อย่าเป็นไก่เห็นพลอยคอยเปรียบเปรย ไม่รู้คุณค่าเลยความสำคัญ ถวายทานผ่านหลวงตาสละทรัพย์ เหมือนทำบุญไว้กับพระอรหันต์ ชาติก็อุ่นบุญก็เสริมเติมต่อกัน สิ้นชีวันสวรรค์คอยอยู่อุ้มชูเอย…..
     พี่น้องผองไทยมาร่วมแรงร่วมใจกันเถิดเอย อย่าละเว้นว่างเลยเฉยเมยเมินชืดชา บุญท่านตั้งใจทำไว้กับหลวงตา มวลหมู่เทพไท้จะโมทนา ฟ้าดินเมตตาร่วมสาธุการ ทั่วจักรวาลพากันแซ่ซ้องชมเชย เอ๋ยจริงนะท่านเอย…..

                                     --------------------------------
๒๔ มกราคม ๒๕๔๒Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.