Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย วงตชด.ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี :: อีสานเหนือใต้กลาง..ร่วมสร้างบุญ

                                  อีสานเหนือใต้กลาง..ร่วมสร้างบุญ
(กลอนลำเดินทำนองขอนแก่น)

(เพลง)  เศรษฐกิจจะดีได้ด้วยคนไทย  บริจาคให้หลวงตามหาบัว  คนไทยเราเอ๊ยร่วมใจกันทั่ว
อย่าเมามัวให้รีบเร่งเร็วไว ไปบริจาคด้วยกัน ทุกวันทุกวันท่านรอรับเราอยู่ คนไทยเราเอ๊ยน้ำใจนักสู้
บรมครูท่านพาสู้กับความจน 

(ลำ) พลเมืองแท้ ละเมืองแท้จดจำไว้แน ไห่ซอยแลซอยล่ำ นำพี่น้องซอยกัน ไทยวานั่นเฮาบอแมนมันหมู  ครูบาพาดำเนินคอยเดินตามท่าน  ทองคำนั่นหลักประกันอันยิ่งใหญ่ เถิงดอลล่าร์อีกพร้อมมาป้อมใส่ทุน  หนุนกันขึ้นคนไทยบอไหววัน เงินบาทนั่นกะได้พอไห่ซอยทาน  
(เพลง)  มาเถิดนะท่านมา มาร่วมศรัทธากันบ้าง อีสานภาคเหนือใต้กลาง ร่วมกันสร้างทำบุญ
กรุงเทพกรุงไทย บริจาคได้ คนไทยช่วยหนุน  คนไทยไม่เคยคุณ ตั้งแต่คราพุ่นศึกบางระจัน 
(ลำ) ฟันตายถิ้มจังได๋บอไหววัน บางระจันก่อนพุ่น ก่อนพุ้นคราววุ้นวุนว้าย ตายดาบหน่าไห่คนไทยยังอยู ฮู่บอน้อพี่น้องเพิ่นปกป้องอยูมา 
(เพลง)  หลายคราคนไทยสู้มา ปกป้องทั่วหน้าแผ่นดินแหลมทอง ไม่มีเมืองไหนเอาไปครอง  ขอให้พี่น้องปกป้องต่อไป    
(ลำ)   ศาสนาได่พานำทุกอยาง  มานำทางพี่น้องพี่น้องปกป้องแผนดิน คงบอสิ้นชีวิตชีวา เพราะว่าเมตตาธรรม มาซอยนำน้อพี่น้อง ...
Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.