Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย วงตชด.ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี :: ธรรมะหลวงตา..บ่มใจ..ไทยร่มเย็น

                             ธรรมะหลวงตา..บ่มใจ..ไทยร่มเย็น
ทำนอง..รำวงศรีนวล
    
    ชาติไทยถึงคราวยามเข้าตาจน   หนี้สินท่วมท้นประชาชนยากไร้
อดอยากปากแห้งไร้งานทำมากมาย   ทั้งหญิงทั้งชายทุกข์กายทุกข์ใจทั่วกัน
    หลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติ   มีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพลัน
ชราปานใดท่านไม่เคยหวั่น  เจ็บเพียงกายไม่หวั่นไหวกัดฟัน
สู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยๆ  
    หลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเข้าช่วยชาติ  เหล่าประชาราษฎร์สามัคคีร่วมใจ
รวมพลังสมานฉันท์กันไว้    สละทรัพย์คนละมือละไม้
กุศลทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมๆ
    เงินทองโปรยปรายหลั่งรินไทยทั่วหน้า   ถวายหลวงตาได้กุศลสุขสม
เมตตาธรรมหลวงตาล้ำค่านิยม   จิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกข์ตรม
ธรรมะหลวงตาคอยบ่ม..ให้ไทยเราร่มเย็น
ทุกข์เข็ญพ้นผ่านด้วยสายธารธรรมเมตตา (ซ้ำ)


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.