Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย วงตชด.ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี :: พาพี่น้องเฮ็ดทาน

                                               พาพี่น้องเฮ็ดทาน
ช่วง 1
     ......      ......    ......    ......   ......   .......   .....    .......   .......
ช่วง 2  (กลอนลำเต้ย)

(เพลง) มาเถิดคุณพ่อแม่เอ๋ยๆ  ใครไม่เคยทำบุญน้อ,  ผมจะขอนำพา, พี่ป้าน้าอา ไปกันเถิดหนา
ไปช่วยชาติไทย,  เศรษฐกิจจะมั่นคง สละให้ช่วยไทยชาติเรา สละให้ช่วยไทยชาติเรา,
(ลำ) เฮาเอาเงินเขามาไซ่, เฮาเอาไปไซ่เขาคือเกา, หลวงตาบัวเพิ่นพาตั้งเค่าตั้งเค่า โอ๊ย ตั้งเค่าตั้งเค่า, เอาเขาแมนคลังหลวง, ไห่หายหวงคนไทยคือเกา บ่เป็นทาสเขาอีหลีแท่ อีหลีแท้ 
(เพลง) พ่อแม่พี่ป้าน้าอาๆ ไปกันเถิดหนาไปบริจาคทาน ให้ลูกหลานพาไป, ไม่ใกล้ไม่ไกลวัดหลวงตาบัว บ้านตาดนั้นไงวัดป่าหลวงตาบัว, ใครก็รู้กันทั่ว เราไม่ต้องกลัวว่ารวยหรือจน เราไม่ต้องกลัวว่ารวยหรือจน 
(ลำ) คนไทยเอ้ยมาทุกท่าน มาไปกันทานไห่ใครแน, คันบอซั่นไทยเฮาต้องแย่ ต้องแย่โอ๊ยต้องแย่ต้องแย่, มาถะแหม่แมนซอยกัน อยาไหวยาวันคนไทยทุกเล่า,  หลวงตาเฮ่าเพิ่นดีแท่ เพิ่นดีแท้ 
(เพลง) เงินบาทดอลล่าร์นั้นหรือๆ ทองคำนั้นคือหลักประกัน  ไทยเท่านั้นช่วยไทย,  ไม่มีชาติไหนสู้ไทยของเรา, ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านนำเราให้ไทยร่มเย็นๆ ท่านนำเราให้ไทยร่มเย็น 
(ลำ) เห็นบอเมืองอืนพุ่น, ถืกเขากลืนเขาขืนเขาคี ไทยบอมีมาตั้งแตเค่า แตเค่าโอ๊ยแตเค่าแตเค่า,    เฮาเว่าไดสบาย  ไห่หายฮวงคนไทยซมซืน  เอาเงินส่งคืนไห่เบิดเกลี้ยง ไห่เบิดเกลี้ยง ....

                                            -----------------------------Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.