Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลง ''ช่วยชาติ'' กับหลวงตาฯ/โดย วงตชด.ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี :: รวมพลังคนไทย

                                           รวมพลังคนไทย
(กลอนลำเดินแหล่)

(แหล่ลำ) บัดหนี่  ผมสิพรรณาอ้อน ขอวรไทยทุกเล่า   ไห่ไทยเฮารีบฟ่าว เร็วจ้าวอยาอยู่โดน
คนไทยเอ้ยเป็นแสนล้าน  ไห่สมานสามัคคี  ไห่น้ำใจเฮามี จังสิดีไปได้  
ไห่คนไทยทุกด้าว ไห่ไทยเฮาทุกเล่า  อยามัวเมาอยูดี้ดี้  มาพี่  ซอยกันทาน โอ้โอยโอ้นอ 

(แหล่เพลง) ให้ลูกให้หลานจดจำเอาไว้  ฝังใจคนไทยไปนาน  คนโน้นก็ทานคนนี้ก็ทาน
ปกป้องเมืองบ้านสู้กันต่อไป  คนไทยทั้งผองเมืองทองทั้งแท่ง ช่วยกันแข็งแกร่ง ชาติใดจะเหมือน
ท่านเป็นผู้นำ ให้จำบทเรียน  หลวงตาช่วยเตือน จะมีเหตุภัย 

(แหล่ลำ) หลวงตาเฮาดีเหลือล้น สำเร็จผลอันสูงส่ง  อยู่ปาดงตั้งแตกี้ เดียวนี้ได้ซอยเมือง
มองเบิงเหตุเอาเภทฮ่าย เป็นตานายบออายหยาม  เกิดสงครามเศรษฐกิจ จังคิดหาทางแก้
เมืองไทยเฮาสิย่ำแย่ จมแนแนบอมีเหลือ  คิดไปใจออนเพลีย จังจุนเจือคงไปได้
มองทางใด๋กะปิดอ้น มองทางบนเหลือทางลาง  เบิดหนท้าง สิมองเบิงเหตุบ้าน
เทิ่งย่านสิบอยัง  โอ้โอ้ยโอ้นอ...   

(แหล่เพลง) มองดูเหตุการณ์เมืองบ้านย่ำแย่ ท่านจึงช่วยแก้พ่อแม่ช่วยจำ ท่านนำคำสอนด้วยเมตตาธรรม ท่านเป็นผู้นำจงตามท่านไป ไม่มีใครเหมือนองค์ธรรมทั้งแท่ง จิตใจแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวอาจหาญ นำตนสำเร็จสอนโลกมานาน ชั่วลูกชั่วหลานกราบไหว้บูชา  ต่อมาบัดนี้ ช่วยครั้งยิ่งใหญ่  ด้วยน้ำใจคนไทยไหลเข้ารวมพลัง Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.