Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 34 รอยพญานาค

   ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๓๔ 
ทำนอง : ไทยเดิม

    ณ วันหนึ่งนั้นตอนเช้าตรู่ ท่านเรียกพระให้ไปดูร่องรอยใต้ถุนกุฎี
ลองเดินเข้าไปมองให้ที ตรวจดูเสียให้ถ้วนถี่ว่ามีร่องรอยอะไร
ฝ่ายพระรับคำแล้วเข้าไปดู เดี๋ยวเดียวสักครู่แล้วกลับมากราบเรียนถวาย
ว่าเห็นรอยดังหมาย     รอยงูตัวใหญ่เหลือใจ   อยู่ใต้ถุนกุฎี
-ดนตรี-
ไม่รู้งูนี้มาจากไหน แต่ทำไมตั้งต้นที่นี่ เดินตามรอยไปดูอีกที
ถึงพงพีรอยมีก็หาย มองแห่งไหนก็ไม่เจอะเจอ แปลกจริงเออไม่เห็นอะไร
งูตัวนั้นมันมาจากไหน ได้อย่างไรสงสัยนักว่า ลานวัดก็เตียนโล่ง
น่างวยงงไม่มีรอยมา เห็นแต่รอยตั้งต้นที่นี่ แล้วเลื้อยไปที่พงไพรพนา
ท่านจึงเอ่ยขึ้นทันที เมื่อคืนนี้พญานาคท่านมา เราจึงบอกให้ท่าน
ทิ้งรอยไว้ก่อนลา ให้พระเณรได้เห็นประจักษ์ใจ
-ดนตรี-
พระจึงถามท่านว่า พญานาคมารูปร่างเป็นฉันใด ท่านบอกว่าถ้ามาฟังธรรม
แปลงกายงามเป็นมนุษย์ทันใด พญานาคนั้นมาในร่างกษัตริย์เฉิดฉาย มีบริวารมากมายใช้ราชาศัพท์ยามสนทนา
-ดนตรี-

                                       -พูด-  บรรยาย ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๓๔
    ท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเณรดูทางตาเนื้อ  เพราะตาในบอดไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่าน
    เกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อ ถ้ามีผู้รู้เห็นด้วย สิ่งนั้นๆ ก็มิได้ลึกลับเสมอไป เช่นเดียวกับธรรมาภิสมัย ถ้าทรงรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับ ต่อเมื่อสาวกรู้ตามเห็นตามได้ ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับ
สิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้ก็เฉพาะที่ควรแก่วิสัยเท่านั้น  มิได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็น
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่ง ดังนั้น บรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจ จึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิ โดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะตำหนิหรือชมเชยใดๆ เลย
ภูมิธรรมภายใน นับแต่ศีล สมาธิ ปัญญาทุกขั้น ตลอดถึงวิมุตติพระนิพพาน ท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผย ตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้น้อยมากเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวย
    ธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่มีประมาณ เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่างๆ ท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญ สุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไร
    ผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริม หรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้น ทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆ ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะดวกและทันท่วงที
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.