Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 25 ความอัศจรรย์แห่ง ''พุทโธ''

ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๒๕ 
ทำนอง : เขมรอมตึก

    แล้วโดยไม่คิดไม่คาดฝัน เกิดอัศจรรย์ประจักษ์เห็นจริงจนได้
คนหนึ่งที่เป็นผู้ชาย ตามหาพุทโธที่หายนั้นได้ในนาน
รู้ธรรมและฉ่ำเย็น ได้เห็นพุทโธตามท่าน
ตามที่อาจารย์มั่นท่านแนะนำสอนสั่ง   -ดนตรีนิดหน่อย- เขาทำตามอย่างจริงจัง
ตามพุทโธไม่ห่าง จวบจนกระทั่งเขาได้พุทโธดังว่า
-ดนตรี-
พบความกระจ่างสว่างไสว เกิดขึ้นที่ใจอร่ามสวยงามล้ำค่า
พุทโธที่ตนค้นหา ที่ท่านบอกว่าพุทโธนั้นมาหายไปไกล
ที่จริงแล้วท่านรู้ดี พุทโธไม่หนีหายไป
แต่เป็นอุบายฉลาดและมีเมตตา   -ดนตรีนิดหน่อย- ตุ๊เจ้าเองปรารถนา
ให้เฮามาได้บุญ ได้สุขเกื้อกูลพบสุขสมบูรณ์ยิ่งใหญ่
-ดนตรี-
เขามาเล่าให้ท่านฟัง เมื่อท่านได้ฟังแล้วก็แนะนำทำต่อไป
ได้เพิ่มเติมและอธิบาย ขั้นตอนต่อไปให้เขาเข้าใจในธรรม
ล่วงเลยอีกไม่นาน ที่ท่านอาจารย์แนะนำ
เขายิ่งรู้ธรรมรู้จิตรู้ใจคนอื่น   -ดนตรีนิดหน่อย- ทุกเวลานั่งและยืน
จนชาวบ้านคนอื่น ต่างชื่นต่างชมและต่างนิยมทำตามอย่าง
ทั้งเคารพเลื่อมใสเชื่อฟัง พระอาจารย์มั่นนั้นอย่างถึงใจ
-ดนตรี-

                       -พูด-  บรรยาย ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๒๕
     เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่นนานนัก คือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตามหาพุทโธ แล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุทโธตามวิธีที่ท่านบอก
ก่อนหน้า ๓-๔ วันที่เขาจะประสบผลจากพุทโธ เขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่า
ชาวบ้าน: ตุ๊เจ้าเอาเทียนใหญ่ที่จุดไฟอย่างสว่างไสวมาติดไว้บนหัวเฮา พอตุ๊เจ้าติดเทียนเสร็จแล้วนับหัวเฮา
ลงไปมีแสงสว่างไสวไปโดยตลอด เฮาดีใจหลายว่าเฮาได้ของดีมีแสงสว่างแผ่ออกไปนอกตัวตั้ง
หลายๆ วา   พอจิตเฮาเป็นอย่างนั้นเฮาก็รีบมาหาตุ๊เจ้าทันทีเลยก๊า
เขาเล่าเรื่องความฝันความเป็นไปของจิตให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์
ท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไปทำต่อ ปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้อีกด้วย  ท่านเองก็ถามเขาบ้างเป็นเชิงเล่นๆ ว่า
อ.มั่น: จิตของเฮาเป็นอย่างไร มีบาปมากไหม?
เขาตอบท่านทันทีเลยว่า
ชาวบ้าน: จิตของตุ๊เจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้ว  ทีนี้พวกเฮารู้แล้วว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้วิเศษประเสริฐสุดในโลก
และฉลาดหาอุบายเมตตามาสั่งสอนพวกเฮา พุทโธมิได้หายไปไหน จิตของตุ๊เจ้าเป็นพุทโธอยู่แล้ว
ที่ตุ๊เจ้าบอกให้พวกเฮาตามหาพุทโธ ก็เพราะปรารถนาให้พวกเฮาได้บุญมีความสุขและพบพุทโธ
ดวงประเสริฐที่ใจตนเอง มิใช่นั่งหาเดินหาพุทโธให้ตุ๊เจ้า
นับแต่นั้นมา  คนในหมู่บ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุทโธเพิ่มขึ้นไปตามๆ กัน  และมีอยู่หลายคนในหมู่บ้านทั้งหญิงชายที่ภาวนาเป็นและได้รับความร่มเย็นในรสพระธรรม  แต่มีเขาคนนั้นที่เก่งกว่าเพื่อน  เวลาท่านกลับจากบิณฑบาตคนที่ภาวนาได้เก่งกว่าใครนั้น จะตามส่งบาตรและศึกษาธรรมกับท่านทุกวัน  เว้นแต่เขาจะติดธุระจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
ลำดับต่อมา  สิ่งที่เคยขาดแคลนแสนอัตคัดก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับ  ไม่ว่าจะเป็นทางจงกรม  กุฏิที่พัก-ที่ฉัน  พวกเขาพร้อมใจกันทำถวายท่านเองจนเป็นที่เรียบร้อยไปหมด  โดยที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากบอกพวกเขาเลยสักคำ
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.