Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 2 เกิดสุบินนิมิต

ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๒  ทำนอง : ไทยเดิม

บวชแล้วแน่แน่วศึกษา วิปัสสนากรรมฐานเพียรเฝ้า
ไม่เว้นทั้งเย็นและเช้า สำนักอาจารย์เสาร์  กันตสีโล
-ดนตรี-
ที่วัดเลียบเมืองอุบล เริ่มต้นอดทนอักโข
ไม่ลดละภาวนาพุทโธ น้อมมโนไม่นึกหน่าย
เวียนพากเพียรจนได้ ใจนั้นเริ่มมั่นแน่นหนา
สติคอยเตือน ไม่ร้างเลือนคำภาวนา
-ดนตรี-
คืนหนึ่งนั้นหลับไปเพียงนิด เกิดสุบินนิมิตไปว่า
จากบ้านด้นดั้นเข้าป่า ใหญ่เหลือคณาขวากหนามมากมาย
-ดนตรี-
แทบหาทางออกไม่เห็น ท่านเร้นซอกซอนผ่านไป
จนหลุดพ้นแนวดงพงไพร พ้นผ่านไปพบทุ่งกว้าง
มองไหนดูกระจ่าง เวิ้งว้างกว้างกว่าแห่งใด
ท่านลงทุ่ง จิตหมายมุ่งตั้งหน้าฝ่าไป
-ดนตรี-
เดินไปพบต้นชาติ ต้นไม้ประหลาดต้นใหญ่
เขาตัดล้มลงจมไป จมดินจมทรายอยู่นานปี
-ดนตรี-
ท่านไต่ขึ้นไปบนขอน ที่ผุพังทั้งเปลือกกะพี้
พิจารณาทันที ไม้นี้เหมือนภพชาติเรา
เขาตัดทิ้งล้มจมเน่า รากเหง้าไม่อาจคืนมา
เปรียบภพชาติเราดังว่า จะสิ้นสุดหนาถ้าพยายาม
-ดนตรี-
ทุ่งว่างกว้างล้นเหมือนวัฏวนของมวลสัตว์  เวียนว่ายเกิดตายเกลื่อนกลาดไม่ขาดคอยคลุกทุกรูปนาม
-ดนตรี-
พิจารณาอยู่นั้นก็พลันมีม้าตัวงาม  มาแต่ยามใดไม่รู้  ท่านขี่หลังมัน  ม้าก็พลันวิ่งไปน่าดู
-ดนตรี-
อาชาพาวิ่งเร็วไวในทุ่งกว้างไกลโพ้นสุดกู่ ห่างหายจากเดิมยืนอยู่โดยไม่รู้ว่าทางทิศใด
-ดนตรี-
 ไปพบตู้อยู่หนึ่งใบสดใสสีเงินงามหรู ครุ่นคิดและจ้องมองดู
เป็นตู้พระไตรปิฎกงามยิ่ง ม้าพามาหยุดวิ่ง
ยืนนิ่งท่านลงทันที จะเปิดตู้นั้นแต่เปิดไม่ทันท่านตื่นพอดี

                                     -พูด-  บรรยาย ประวัติหลวงปู่มั่นตอนที่ ๒
     สุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่า จะมีความสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้น จากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็ง มีบท พุทโธ เป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนธรรมคือธุดงควัตรที่ท่านยึดถือปฏิบัติอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิต    ได้แก่
- ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ไม่รับคหปติจีวรที่เขาถวายด้วยมือ ๑
- บิณฑบาตเป็นวัตรประจำวันไม่ลดละ เว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป ๑
- ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง คือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร ๑
- ฉันมื้อเดียว คือฉันวันละหน ไม่มีอาหารว่างใดๆ ที่เป็นอามิสเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ ๑
- ฉันในบาตรเป็นวัตร คือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัตร ๑
- อยู่ในป่าเป็นวัตร คือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้าง ชายเขาบ้าง หุบเขาบ้าง ในถ้ำ ในเงื้อมผาบ้าง ๑
- ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตร คือมีผ้า ๓ ผืน ได้แก่สังฆาฏิ-จีวร-สบง เว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้ ๑
   ธุดงค์นอกจาก ๗ ข้อที่กล่าวนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัย แต่ทั้ง ๗ ข้อนี้ท่านยึดถือปฏิบัติเป็นประจำ จนกลายเป็นนิสัย ซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน
 


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.