Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 23 นี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมา

                             เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                 ตอนที่ ๒๓ นี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมา
                               **********************
 นี่คือ ประวัติ แต่เพียงสังเขป ที่เก็บมา
ร้อยเรียงคำ แล้วนำมาเล่า อาจไม่ลึก ซึ้งพอ เพียงทำเนา
ฟังแล้วยังไม่ถึงใจ ในเรื่องราว ก็หาหนังสืออ่านเอาเองเถิดนะ เจ้าประคุณ
( ดนตรีรับ-ในจังหวะ ๓ ช่า )
 ก่อนจบกลอน คำกล่าว เล่าประวัติ
ขออำนาจ กุศลธรรม ช่วยนำหนุน
ให้ผู้ฟัง ทุกท่าน จงไพบูลย์ ให้เพิ่มพูล คูณทวี มีโชคชัย
 ขอบุญญา บารมี ทวีวิจิตร  ตบะเดชะ อมฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ใส
ปวงทวยเทพ ทุกขั้นฟ้า นภาลัย  ประทานมหามงคลชัย ให้เลิศลอย
 ขอกุศล ภาวนาใน หลวงตาเจ้า  ช่วยคุ้มเกล้า เหล่าศิษย์ ที่ติดสอย
เจตน์จำนง ประสงค์ใด ได้เต็มร้อย  ลาภทยอย ยศทะยาน นิรันดร
 ขอพึ่งในใบบุญ พระคุณท่าน  ข้ามวัฏฏะ สงสาร พ้นผ่านจร
เข้าประตู สู่นิพพาน สถาพร  เกาะชายจีวร จิตสงบ ข้ามภพไตร
ศิษย์ขอกราบ เชิดชู บูชาท่าน  เทิดศรัทธา อภิวัน ใจมั่นหมาย
สงบงามสามคาบ กราบพร้อมใจ นบน้อมไหว้ บูชาหลวงตา มหาบัว.. เอย

 
Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.