Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :: เพลงที่ 18 ผจญโรคเจ็บขัดในหัวอก

                                 เพลงประวัติหลวงตามหาบัว
                          ตอนที่ ๑๘ ผจญโรคเจ็บขัดในหัวอก
                                  **********************
   โรคเจ็บขัดในหัวอกที่ว่า เหมือนโรคอหิวาห์ หรือฝีดาษ มาระบาดกร้ำกราย เกิดกับคนไหน คนนั้นต้องตาย ไม่มีสักรายจะหายคืนมา เลยวันๆได้แต่เวียนวน ถูกเขานิมนต์อยู่แต่ในป่าช้า เผาคนนั้นเสร็จ เดี๋ยวก็หามคนนี้มา 
 กุสลามาติกาให้คนตายทั้งวัน…
   จนสุดท้ายได้เวลา โรคร้ายก็มาถึงตัวท่าน ถูกโรครุมสุมชีวัน 
 แทบอาสัญในทันใด  เหมือนหลาวแหลม หลายพันแท่งเข้าทิ่ม แทงหัวอก หัวใจ หายใจขัดเจ็บหน่วงทรวงใน แทบขาดใจในทันที…
   หายใจเข้าออกมันแน่นเข้า แน่นเข้า โอ้นี่เราจะตายหรือนี่ 
 ตายก็ตายไม่เสียดายชีวี  แต่อย่าตายตอนนี้เพราะยังมีอาลัย 
 มีอาวรณ์ วิตกวิจารณ์ ภูมิธรรมเรานั้นยังไม่สุดสาย 
 มรรคผลนิพพานที่ต้องการเหนือใด ยังไม่ได้ดังเจตนา…
   นี่แหละเหตุ นี่แหละผล ที่กังวลไว้ในอุรา แต่ความตาย ใครจะห้ามรอรา คิดไปคิดมาจะกังวลไปใย อันเรื่องทุกข์เวทนา เราผ่านมาและผ่านไป 
 ได้ความอัศจรรย์ไม่รู้เท่าไร คราวนี้เจ็บไข้ก็พอๆกัน....
   เราเคยนั่ง หามรุ่งหามค่ำ ทุกข์ใหญ่กลายกร้ำมานานครัน อริยสัจอันเดียวกัน ไฉนจะพรั่นมาหวั่นใจ ในคืนนี้ จะเอาให้แจ้งเห็นดำเห็นแดง ให้แจ่มใส 
 เป็นก็เป็น ตายก็ตาย เด็ดขาดมาดหมาย  ไม่ถอย  ไม่ยอม…
   ญาติโยมมาเยี่ยมก็ให้กลับจนหมด เพราะจะตั้งกำหนดใจให้พร้อม ทุกขเวทนาที่มาห้อมล้อม รุกไล่ไต่ตอมให้ซึ้งถึงใจ 
 จากนั้นก็นั่งกำหนด จิตจ่อจดจ้องไม่ไปไหน เสียดแทงที่ว่ามันเสียดแทงอะไร ปัญญาหมุนไปดูให้ชัดเจน… 
   ทุกขเวทนาที่มาทิ่มแทงอก ก็เหมือนโรคธรรมดาถึงคราต้องเป็น กำหนดดูจนรู้ชัดเจน เอาจนเห็นเป็นความจริง จนเวทนานั้นแตกดับ จิตว่างระงับ แสนเย็นยิ่ง 
 กายหายเงียบว่างเปล่าจริงๆ จิตวางจนนิ่ง ว่างเปล่าโปร่งใจ
   ความเสียดแทง อันรุนแรงก็แตกสลาย หายใจโล่งปลอดโปร่งสบาย 
 แก้ไขได้ด้วยอริยสัจจัง… 
   นั่งแต่หัวค่ำจนถึง ๒ ยามกว่า ดูนาฬิกาในย่ามเดินทาง ลุกเดินจงกรม 
เลือดลมดีจัง จนกระทั่งสว่างพอดี เป็นอันว่าไม่ได้นอนทั้งคืน ร่างกายสดชื่นคืนคงที่ โรคเสียดแทงหายสิ้นอินทรีย์ เช้ามืดพอดีมีโยมคนหนึ่งเข้ามา......

 ( พูด-๑๘ )
 อ้าวโยมมาทำไมแต่เช้า
 เมื่อคืนผมมานอนอยู่ที่นี่ ข้างๆกอไผ่นี่เอง ครับ
 แล้วโยมมานอนทำไม ก็บอกให้ไปกันให้หมด ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
 โอยผมไม่ไปไหนหรอกครับ ผมกลัวท่านจะตาย ผมเลยแอบอยู่ตรงนี้ เมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนเหมือนกัน เห็นไฟตะเกียงท่านจุดสว่างตลอดรุ่ง พอตอนดึก เห็นว่าท่านออกมาเดินจงกรมได้ รู้ว่าท่านไม่ตาย ผมดีใจมากครับ
 จากคืนนั้นเป็นต้นมา ท่านก็หายจากโรคเจ็บขัดหัวอกได้อย่างเเด็ดขาด ด้วยอำนาจธรรมอริยสัจ ด้วยประการฉะนี้แล
                                        ******************Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.