บัณฑิตผู้พิการร่วมปกป้องมรดกธรรมหลวงตา เนื่องใน ๑๐๐ ปีชาตกาลองค์หลวงตา
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 บูชาเสียงธรรม บัณฑิตผู้พิการ
2 บูชาเสียงธรรม (วิดีโอ) -- บัณฑิตผู้พิการ
3 ธรรมะหลวงตา..บ่มใจ..ไทยร่มเย็น บัณฑิตผู้พิการ

บทเพลงร่วมปกป้องวิทยุเสียงธรรมหลวงตา
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 บูชาเสียงธรรม คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
2 อย่าใช้อำนาจบั่นทอนเสียงธรรม คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
3 สงสารมารผู้มากีดกั้นธรรม คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
4 สลดใจถ้าไม่ได้ฟังธรรม คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
5 บูชาเสียงธรรม อีกหนึ่งเวอร์ชัน -- คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
6 สามัคคีชุมนุมรักวิทยุเสียงธรรม -- คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
7 สงสารมารผู้มากีดกั้นธรรม -- คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
8 สงสารมารผู้มากีดกั้นธรรม คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา
9 เพลง ฟังธรรมที่กลางดง คณะศิษย์ร่วมปกป้องวิทยุหลวงตา

บทประพันธ์ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ -- อ่านโดย พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน

ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด (เสียง-คำบรรยาย) โดยคณะเฉลิมพล ชาญวิเศษ (คุณหลวง)

แหล่ส่งเสริมผ้าป่าช่วยชาติฯ
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 แหล่ส่งเสริมผ้าป่าช่วยชาติ (โดยพระมหาพิมพา ธัมมทินโน) -- พระมหาพิมพา ธัมมทินโน
2 แหล่ส่งเสริมผ้าป่าช่วยชาติ (โดยพระมหาพิมพา ธัมมทินโน) (ฉบับเต็ม) -- พระมหาพิมพา ธัมมทินโน

กลอนเสภาผ้าป่าช่วยชาติฯ
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 กลอนเสภาผ้าป่าช่วยชาติ (น.ส.ลำพอง กลมกูล) -- น.ส.ลำพอง กลมกูล

คำสรรเสริญคุณหลวงตามหาบัว
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 สดุดีหลวงตาภาษาจีน (2)19ก.พ.2546 -- ศิษย์ชาวไทยเชื้อสายจีน
2 สดุดีหลวงตาภาษาจีน 30พ.ย.2543 -- ศิษย์ชาวไทยเชื้อสายจีน
3 สรรเสริญคุณหลวงตามหาบัว (โดยพระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา) 12ส.ค.2546 -- พระธรรมโสภณ

ลำบุญประทายข้าวเปลือก
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 02 ลำบุญประทายข้าวเปลือก โดย ศิลปินแห่งชาติ ฉวีวรรณ ดำเนิน -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
2 01 นาข้าวนาบุญ โดย ศิลปินแห่งชาติ ฉวีวรรณ ดำเนิน -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำถวายบูชาคุณหลวงตา (ลำสด)
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 ลำถวายที่วัดชัยมงคล บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 21ส.ค.2553 (เที่ยง) -- ลูกหลานบ้านแพง
2 05 ลำสดงานบุญประทายข้าวเปลือก 7ก.พ.2553 (ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
3 04 ลำสดงานบุญประทายข้าวเปลือก 7ก.พ.2553 (ทองเลื่อน ศรีคำเวียง) -- หมอลำทองเลื่อน ศรีคำเวียง
4 03 ลำสดงานบุญประทายข้าวเปลือก 7ก.พ.2553 (อังคนางค์ คุณไชย) -- หมอลำ อังคนางค์ คุณไชย
5 02 ลำสดงานบุญประทายข้าวเปลือก 7ก.พ.2553 (ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม) -- หมอลำ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม
6 01 ลำสดงานบุญประทายข้าวเปลือก 7ก.พ.2553 (ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
7 05 30ม.ค.2553 (เที่ยง5) งานครบรอบ 60 ปี วันบูรพาจารย์ (ลำสด ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
8 04 30ม.ค.2553 (เที่ยง4) งานครบรอบ 60 ปี วันบูรพาจารย์ (ลำสด ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
9 03 30ม.ค.2553 (เที่ยง3) งานครบรอบ 60 ปี วันบูรพาจารย์ (ลำสด ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
10 02 30ม.ค.2553 (เที่ยง2) งานครบรอบ 60 ปี วันบูรพาจารย์ (ลำสด ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
11 01 30ม.ค.2553 (เที่ยง1) งานครบรอบ 60 ปี วันบูรพาจารย์ (ลำสด ฉวีวรรณ ดำเนิน) -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
12 03 ลูกหลานบ้านแพงลำถวาย 03 (25ต.ค.2552) ญ.2 -- ลูกหลานบ้านแพง
13 02 ลูกหลานบ้านแพงลำถวาย 02 (25ต.ค.2552) ช -- ลูกหลานบ้านแพง
14 01 ลูกหลานบ้านแพงลำถวาย 01 (25ต.ค.2552) ญ.1 -- ลูกหลานบ้านแพง
15 ลำสดบุญประทายข้าวเปลือก (บุญตุ้มข้าว) 10ก.พ.2551 โดย ศิลปินแห่งชาติ ฉวีวรรณ ดำเนิน -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
16 ฉวีวรรณ ดำเนิน 26ส.ค.2550 -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
17 06 ลำสด 11ส.ค.2550 (ศรีสมร) -- ศรีสมร
18 05 ลำสด 11ส.ค.2550 (เทวี ฟ้าฮ่วน) -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
19 04 ลำสด 11ส.ค.2550 (เทวี ฟ้าฮ่วน) -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
20 03 ลำสด 11ส.ค.2550 (เทวี ฟ้าฮ่วน) -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
21 02 ลำสด 11ส.ค.2550 (เรวดี ผลวัฒนสุข) -- เรวดี ผลวัฒนสุข (ปากน้ำ)
22 01 ลำสด 11ส.ค.2550 (เทวี ฟ้าฮ่วน) -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
23 03 ฉวีวรรณ ดำเนิน๓ 3พ.ค.2549 ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next > >

 


หน้าแรก