ลำถวายบูชาคุณหลวงตา (ลำสด)
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 02 ฉวีวรรณ ดำเนิน๒ 3พ.ค.2549 ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
2 01 ฉวีวรรณ ดำเนิน๑ 2พ.ค.2549 (ค่ำ) ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด -- ศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน
3 ลำล่องสด... ประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำแม่จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ -- หมอลำจันทร์เพ็ญ ศิริเทพ

ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 01 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
2 02 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
3 03 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
4 04 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
5 05 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
6 06 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
7 07 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
8 08 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน
9 09 ลำชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน -- หมอลำเทวี ฟ้าฮ่วน

ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดย คณะสัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 01.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 01 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
2 02.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 02 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
3 03.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 03 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
4 04.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 04 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
5 05.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 05 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
6 06.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 06 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
7 07.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 07 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
8 08.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 08 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
9 09.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 09 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
10 10.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 10 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
11 11.ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 11 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด
12 12 ลำเรื่องประวัติหลวงตามหาบัว 12 -- สัจจา ประกาศิต-พรธิดา, พ่อณรงค์, แม่ศรี, อ.นิด

เพลงช่วยชาติฯ (พิเศษ)
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 เพลงพระอัครผู้ภักดีแผ่นดิน 2 -- สันติ ลุนเผ่
2 บรรเลงเพลงพระอัครผู้ภักดีแผ่นดิน (ใหม่) -- วงค์ดุริยางค์ทหารเรือ
3 แสงธรรมนำศรัทธา -- เสถียร ทำมือ
4 หลวงตามหาบัว -- เฒ่าพายุ
5 ถวายค่าดองช่วยชาติ (จากชีวิตจริง) -- จ.ส.ต.จินดา วิชาธรรม
6 แม่ทัพธรรมนำไทย -- ครูโรงเรียนอำเภอวังสามหมอ
7 วันอุทิศบุญทั่วสามแดนโลกธาตุ -- นิภา ทุ่งฝน
8 ผ้าป่าขอนแก่น -- มน มิ่งขวัญ
9 ชินกร เชิญชวนประชาทอดมหากฐิน (2546) -- ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ
10 วันโชคดี (ผ้าป่าวัดเขาน้อยสามผาน 2546) -- เพลิน พรหมแดน
11 ทอดผ้าป่ามหากุศล -- เพลิน พรหมแดน
12 กราบพร้อมน้อมมโน -- ราม (แขก)
13 หลวงตาพระอรหันต์ -- (เพลิน พรหมแดน, ศิลป์สยาม, ราม)

บทเพลงคำสอนหลวงตา (สมัครเล่นถวาย)
No. ชื่อตอน / ชื่อเพลง Download เนื้อเพลง ร้องโดย
1 08 โล่งอกชาวไทย -- สุรชัย พลอนันต์
2 07 สามแดนโลกธาตุ -- ธรรมคุณ
3 06 ธรรมไม่มีสักแต่ว่า -- ธรรมคุณ
4 05 สู่แดนอวกาศของจิตของธรรม -- ธรรมคุณ
5 04 อย่าไปตื่น -- ธรรมคุณ
6 03 ฆ่าราคะ -- ธรรมคุณ
7 02 กองมูตร กองคูถ -- ธรรมคุณ
8 01 ยังมีทาง -- ธรรมคุณ

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next > >

 


หน้าแรก