<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 พ.ย. 2541 13:30 วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
12 พ.ย. 2541 16:00 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
13 พ.ย. 2541 14:00 ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
20 พ.ย. 2541 14:00 วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
21 พ.ย. 2541 14:00 วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คณะศิษย์ศรัทธาวัดเขาน้อยสามผาน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท  721,804.75   บาท
  ดอลลาร์    18,826    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    39.997   กิโลกรัม
23 พ.ย. 2541 18:00 ห้องประชุมอินทนิล อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อ.บางละมุง เมืองพัทยา นายกเทศมนตรี-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน  เทศบาลเมืองพัทยา และคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
24 พ.ย. 2541 18:00 ศาลาญาณวรเถรฉนุนกร วัดช่องลม อ.บางละมุง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายกเมืองพัทยา-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน และคณะสงฆ์วัดช่องลม พัทยา-นาเกลือ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท       681,596   บาท
  ดอลลาร์           6,162    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     50.84    บาท
25 พ.ย. 2541 14:00 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลาประชาคมเดิม) ถ.วัชชิระปราการ อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
26 พ.ย. 2541 14:00 หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง กรุงเทพฯ อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษาและศิษย์เก่า ม.รามคำแหง และหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯเป็นครั้งที่ 2
29 พ.ย. 2541 14:00 สนามจอดรถหน้าวัดป่าบ้านตาด พระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นภาคอีสาน และศิษยานุศิษย์ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติเป็นครั้งที่ 6
  เงินบาท      937,989   บาท
  ดอลลาร์           7,333   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     10.32   กิโลกรัม

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก