<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนเมษายน 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 เม.ย. 2541 07:00 สวนแสงธรรม ศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานใน "พิธีเปิดโครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" หลวงตาฯเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติจากฟ้าหญิงฯและพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
25 เม.ย. 2541 10:30 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม. หลวงตาเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
รวมยอดบริจาคทั้งหมด ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2541 ดังนี้
  เงินบาท    5,952,976  บาท
  ดอลลาร์       236,367  เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      37.41  กิโลกรัม

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก