<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
17 ส.ค. 2541 15:00 สวนศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด และใกล้เคียง 4 จังหวัด ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
18 ส.ค. 2541 14:00 ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
19 ส.ค. 2541 07:30 ลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
20 ส.ค. 2541 13:30 หอประชุมร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
21 ส.ค. 2541 14:00 หอประชุมสถาบันราชภัฏ อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯ
22 ส.ค. 2541 13:30 ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระธรรมดิลกเจ้า(เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ธ.)-พระธรรมสิทธาจารย์ (เจ้าคณะจ.เชียงใหม่),ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-สถาบันการศึกษา-พ่อค้า-ประชาชน-องค์กร-ชมรม-สมาคมต่างๆ ร่วมทำโครงการ "ล้านนา ร่วมใจ ช่วยชาติตามรอยหลวงตาบัว" เพื่อทำบุญช่วยชาติกับพระอริยสงฆ์-แทนคุณแผ่นดิน       
26 ส.ค. 2541 13:30 ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ ครั้งที่ 1

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก