<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ย. 2541 15:00 ศาลาการเปรียญ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
2 ก.ย. 2541 15:00 บริเวณศาลากลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
3 ก.ย. 2541 14:00 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
5 ก.ย. 2541 07:00 วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ กองบิน23 ร่วมกับการท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญผ้าป่าช่วยชาติถวายหลวงตาเป็นครั้งที่ 2
6 ก.ย. 2541 14:00 เดินทางไป กทม. โดยเครื่องบิน
7 ก.ย. 2541 14:00 หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ถ.รัชดาภิเษก กทม. กรรมการใหญ่-ผู้บริหาร-พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์-ลูกค้า-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท    4,601,196.11  บาท
  ดอลลาร์         14,062    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก        5.77    กิโลกรัม
8 ก.ย. 2541 13:30 หอประชุม 1 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผู้ว่าการฯ-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ-ลูกค้า-ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท   1,630,835   บาท
  ดอลลาร์           1,970   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก        1.55   กิโลกรัม
9 ก.ย. 2541 13:00 ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝากทองคำเข้า \"คลังหลวง\" โดยนำทองคำ ที่ได้รับบริจาคมอบให้ บริษัท เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด หลอมให้เป็นทองแท่งมาตรฐานสากล ดังนี้
     ครั้งที่ 1 น้ำหนักทองคำที่รับบริจาค 192.8994 ก.ก. น้ำหนักหลังหลอม 192.6875 ก.ก. แยกได้น้ำหนักทองคำบริสุทธิ์ 182.8453 ก.ก. น้ำหนักโลหะเงิน 6.6605 ก.ก. น้ำหนักโลหะเงินแลกทองได้ 0.1299 ก.ก. หลอมเป็นแท่งตามมาตรฐานสากลขนาด 12.5 ก.ก. ได้ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% จำนวน 14 แท่ง ขนาด 1 ก.ก. จำนวน 7 แท่ง เศษย่อย 0.81040   ก.ก. จำนวน 1 แท่ง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2541 (เศษย่อยฯนำไปหลอมรวม ในการหลอมครั้งที่ 2)
     ครั้งที่ 2 น้ำหนักทองคำที่รับบริจาค 230.3800 ก.ก. น้ำหนักหลังหลอม 229.9400 ก.ก. แยกได้น้ำหนักทองคำบริสุทธิ์ 216.9300 ก.ก. น้ำหนักโลหะเงิน 7.1436 ก.ก. น้ำหนักโลหะเงินแลกทองได้ 0.1314 ก.ก. หลอมเป็นแท่งตามมาตรฐานสากลขนาด 12.5 ก.ก. ได้ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% จำนวน 18 แท่ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541
     รวม 2 รายการเป็นทองคำที่รับบริจาคทั้งหมด 32 แท่ง 400.04500 ก.ก. ทองคำทั้งหมดดังกล่าว คิดเป็นเงินไทยประมาณ 152,626,768.00 บาท ได้ฝากเก็บไว้ที่ห้องมั่นคง ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541
16:00 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อสังคมไทย, นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ, สมาคมพ่อค้าไทย-จีน  นักธุรกิจย่านสัมพันธวงศ์-ป้อมปราบฯ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญผ้าป่าช่วยชาติในโครงการ \"ตามรอยหลวงตาบัวช่วยชาติ\" 
  เงินบาท      662,951   บาท
  ดอลลาร์          1,499    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     42  บาท 47  สตางค์
10 ก.ย. 2541 13:00 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ร.พ.รามาธิบดี อธิการบดี-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ ร.พ.รามาธิบดี และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
  เงินบาท  1,460,535.25   บาท
  ดอลลาร์                5,169   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    273   บาท  38  สตางค์
11 ก.ย. 2541 13:00 ห้องประชุมจุฬาภรณ์(ห้องประชุมสุขุมภัทราคม ตึกจุลชีวะวิทยา) โรงพยาบาลศิริราช กทม. อธิการบดี-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ ร.พ.ศิริราช และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ 
  เงินบาท     2,380,902.75  บาท
  ดอลลาร์        9,893   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     324   บาท  27 สตางค์
12 ก.ย. 2541 14:00 เดินทางกลับอุดรธานี ทางเครื่องบิน
27 ก.ย. 2541 13:00 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน ร่วมกันทอดผ้าป่าทองคำ เงินดอลล่าร์ เงินตราสกุลต่างประเทศอื่นๆ และเงินบาท ประจำเดือน เพื่อนำเข้าร่วมกองผ้าป่ามหากุศล 84000 กอง สมทบ \"โครงการช่วยชาติ\" โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน รวมยอดบริจาคทองคำหนัก  809.88  บาท หรือ  12.31  กิโลกรัม

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก