<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2542
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 ต.ค. 2542 09:00 วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง น้อมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา แด่ 
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 9 ตุลาคม 2542
23 ต.ค. 2542 14:00 ตลาดนัดจตุจักร ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประธานกรรมการ-พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดนัดจตุจักรขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ-ประชาชนร่วมแสดงความรักชาติทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ เนื่องในโอกาสเปิดตลาดนัดจตุจักรขอนแก่นเป็นทางการ  (ตลาดนัดสรรพสินค้าราคาถูกทุกชนิดแห่งแรกของภาคอีสาน เช่นเดียวกับตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ เปิดร้านค้าประมาณหนึ่งหมื่นร้าน) 
30 ต.ค. 2542 07:00 วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ทอดกฐินสามัคคีช่วยชาติจากศรัทธาทั่วประเทศ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก